Công nghệ Điện tử (Khu vực)

244
Cổ phiếu
64812.726B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.828M
Khối lượng
−1.50%
Thay đổi
+4.53%
Hiệu suất Tháng
−3.11%
Hiệu suất Năm
−15.16%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
616.843B1.951.30%1.220M8
150.613B3.04-1.40%47.639K9
5547.742B3.310.35%2.810M20
253.051B3.130.16%85.599K6
11518.793B1.93-1.57%1.303M64
30017.121B1.35-1.46%1.356M59
8975.784B3.55-2.42%1.669M35
7482.369B1.52-2.13%4.196M26
250.408B2.77-0.12%41.506K17
Tải thêm