Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

36
Cổ phiếu
1492.527B
Giá trị vốn hóa thị trường
169.503K
Khối lượng
−1.69%
Thay đổi
+9.29%
Hiệu suất Tháng
+36.63%
Hiệu suất Năm
+19.12%
Hiệu suất YTD
          
2309 CMIC HLDGS CO LTD
1501.00-1.51%-23.00Bán30.700K27.570B25.6559.425464.00
2372 I'ROM GROUP CO LTD
2180.00-3.80%-86.00Mua126.700K27.364B17.31131.05810.00
2373 CARE TWENTYONE CORP
868.00-1.03%-9.00Bán30.400K11.800B15.5156.555011.00
2374 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
1003.00-1.67%-17.00Mua109.800K25.481B16.9660.733926.00
2425 CARE SERVICE CO LTD
695.00-0.86%-6.00Bán3.100K2.659B10.7165.45998.00
2435 CEDAR. CO LTD
229.00-1.72%-4.00Mua30.400K2.615B10.6621.871299.00
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
2744.00-2.35%-66.00Bán1.095M81.664B21.27132.17
3360 SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
2910.00-2.05%-61.00Mua171.700K280.315B25.26129.716769.00
3733 SOFTWARE SERVICE INC
8430.000.00%0.00Bán6.400K45.809B16.46512.141472.00
3996 SIGNPOST CORPORATION
1380.002.07%28.00Mua7.519M17.115B-67.13135.00
4172 TOWA HI SYSTEM CO LTD
3440.003.77%125.00Sức mua mạnh21.600K7.386B25.03132.47127.00
4355 LONGLIFE HOLDINGS
306.00-1.92%-6.00Bán39.300K3.223B18.4516.91740.00
4544 H.U. GROUP HLDGS INC
3225.00-0.77%-25.00Bán353.500K185.418B6.82476.935897.00
4583 CHIOME BIOSCIENCE INC
233.00-4.12%-10.00Sức bán mạnh1.087M9.793B-24.8442.00
4596 KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
197.00-1.99%-4.00Bán138.700K9.218B-57.198.00
4694 BML INC
4430.00-0.78%-35.00Theo dõi109.700K181.489B7.72579.124178.00
4820 EM SYSTEMS CO LTD
830.00-2.47%-21.00Bán40.800K60.474B41.7820.43418.00
4978 REPROCELL INCORPORATED
289.00-2.03%-6.00Bán629.400K21.684B-10.16106.00
6059 UCHIYAMA HLDGS CO LTD
343.00-1.44%-5.00Bán29.200K6.727B-111.632196.00
6062 CHARM CARE CORPORATION
1652.00-3.45%-59.00Mua249.800K55.793B36.3947.09
6078 VALUE HR CO LTD
1785.00-1.71%-31.00Mua19.900K21.702B46.5839.35582.00
6181 TAMENY INC
112.00-4.27%-5.00Bán319.000K2.514B-142.72535.00
6545 INTERNET INFINITY INC(JP)
520.00-1.33%-7.00Bán8.800K2.821B15.1235.96319.00
6575 HUMAN ASSOCIATES HLDGS INC
680.00-1.02%-7.00Bán1.300K2.236B-17.35149.00
7037 TENO HOLDINGS CO LTD
931.00-4.12%-40.00Sức bán mạnh25.600K4.544B15.0665.101924.00
7061 JAPAN HOSPICES HLDGS INC
1926.000.47%9.00Bán51.800K15.234B92.3421.10440.00
7062 FUREASU CO LTD
1058.00-0.28%-3.00Bán9002.479B10.21104.51443.00
7071 AMVIS HOLDINGS INC
8070.00-0.49%-40.00Mua61.900K195.547B88.4293.62972.00
7083 AHC GROUP INC
1006.000.70%7.00Bán1.000K2.095B47.2821.13355.00
7091 LIVING PLATFORM LTD
6230.001.30%80.00Mua9.600K9.203B23.39263.33617.00
7358 POPPINS HOLDINGS INC
3335.00-2.34%-80.00Bán37.300K33.116B2826.00
7362 TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC
1924.005.83%106.00Mua22.600K2.778B268.00
7774 JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD
699.00-1.41%-10.00Bán18.500K28.792B-10.37200.00
7813 PLATZ CO LTD
1226.00-3.46%-44.00Bán15.000K4.479B15.1583.82
9262 SILVER LIFE CO LTD
1547.002.11%32.00Bán152.100K16.316B30.4250.94
9729 TOKAI CORP(GIFU)
2352.00-2.08%-50.00Bán37.500K85.071B14.60164.533736.00
Tải thêm