Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

35
Cổ phiếu
1001.515B
Giá trị vốn hóa thị trường
175.038K
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−1.97%
Hiệu suất Tháng
+29.33%
Hiệu suất Năm
−3.19%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2309CMIC HLDGS CO LTD
2056 JPY0.44%9 JPY
Mua
17.6K36.186M JPY37.32B JPY4.43465.47 JPY5.651K
2372I'ROM GROUP CO LTD
1894 JPY0.69%13 JPY
Theo dõi
14.3K27.084M JPY22.497B JPY9.29200.37 JPY789
2373CARE TWENTYONE CORP
663 JPY0.45%3 JPY
Bán
2K1.326M JPY8.908B JPY38.3817.25 JPY5.56K
2374SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
754 JPY0.40%3 JPY
Bán
3.4K2.564M JPY19.224B JPY11.8465.61 JPY4.423K
2397DNA CHIP RESEARCH INC
720 JPY1.12%8 JPY
Theo dõi
6K4.32M JPY4.511B JPY−47.84 JPY31
2425CARE SERVICE CO LTD
752 JPY−1.05%−8 JPY
Bán
1.7K1.278M JPY2.925B JPY10.9970.13 JPY1.014K
2435CEDAR. CO LTD
171 JPY0.59%1 JPY
Theo dõi
11.2K1.915M JPY1.908B JPY−29.14 JPY1.343K
3996SIGNPOST CORPORATION
583 JPY−0.51%−3 JPY
Mua
7.7K4.489M JPY7.259B JPY79.957.10 JPY152
4172TOWA HI SYSTEM CO LTD
1762 JPY0.97%17 JPY
Mua
400704.8K JPY3.863B JPY9.83176.39 JPY134
4355LONGLIFE HOLDINGS
151 JPY0.00%0 JPY
Bán Mạnh
60090.6K JPY1.57B JPY−8.66 JPY768
4544H.U. GROUP HLDGS INC
2664 JPY1.37%36 JPY
Bán
51.8K137.995M JPY153.437B JPY6.69402.01 JPY5.444K
4694BML INC
3080 JPY1.32%40 JPY
Bán
10.9K33.572M JPY122.296B JPY5.38579.78 JPY4.29K
6029ARTRA GROUP CORPORATION
182 JPY−1.09%−2 JPY
Bán Mạnh
1.4K254.8K JPY1.811B JPY906.860.20 JPY
6059UCHIYAMA HLDGS CO LTD
270 JPY0.00%0 JPY
Bán
9.3K2.511M JPY5.393B JPY−40.85 JPY2.206K
6062CHARM CARE CORPORATION
1101 JPY−0.27%−3 JPY
Theo dõi
28K30.828M JPY36.065B JPY11.4696.73 JPY1.965K
6181TAMENY INC
139 JPY0.72%1 JPY
Mua
58.5K8.132M JPY3.348B JPY−10.51 JPY423
6545INTERNET INFINITY INC(JP)
350 JPY0.00%0 JPY
Bán
900315K JPY1.92B JPY54.046.85 JPY329
6557AIAI GROUP CORPORATION
846 JPY−0.24%−2 JPY
Bán
1.8K1.523M JPY2.584B JPY−235.70 JPY1.241K
7037TENO HOLDINGS CO LTD
820 JPY0.86%7 JPY
Mua
13.4K10.988M JPY3.748B JPY−6.15 JPY1.903K
7061JAPAN HOSPICES HLDGS INC
3360 JPY−1.47%−50 JPY
Mua
17.4K58.464M JPY26.645B JPY58.9156.71 JPY778
7062FUREASU CO LTD
922 JPY3.48%31 JPY
Sức mua mạnh
700645.4K JPY2.061B JPY−11.67 JPY449
7071AMVIS HOLDINGS INC
3045 JPY−0.81%−25 JPY
Bán
59.7K181.787M JPY299.154B JPY64.2447.89 JPY2.184K
7083AHC GROUP INC
652 JPY0.31%2 JPY
Bán Mạnh
300195.6K JPY1.371B JPY−121.72 JPY446
7091LIVING PLATFORM LTD
1525 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
200305K JPY6.711B JPY62.6024.26 JPY927
7133HYUGA PRIMARY CARE CO LTD
2380 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
7001.666M JPY16.949B JPY49.0350.59 JPY329
7362TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC
1564 JPY−0.32%−5 JPY
Bán
200312.8K JPY2.443B JPY15.51103.10 JPY
7634HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3975 JPY2.71%105 JPY
Sức mua mạnh
100397.5K JPY12.05B JPY9.42414.13 JPY439
7774JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD
520 JPY0.00%0 JPY
Mua
2.2K1.144M JPY20.874B JPY−19.28 JPY207
7813PLATZ CO LTD
700 JPY0.00%0 JPY
Mua
400280K JPY2.451B JPY−39.12 JPY110
9214RECOVERY INTERNATIONAL CO LTD
1986 JPY0.00%0 JPY
Mua
1.5K2.979M JPY2.82B JPY26.3778.28 JPY
9220FB CARE SERVICE CO LTD
1176 JPY0.94%11 JPY
Mua
1.4K1.646M JPY3.131B JPY6.78172.46 JPY985
9229SUNWELS CO LTD
2679 JPY−1.03%−28 JPY
Bán
36.5K97.784M JPY79.33B JPY
9262SILVER LIFE CO LTD
1354 JPY−0.66%−9 JPY
Bán
18.1K24.507M JPY14.735B JPY32.1343.03 JPY173
9340ASO INTERNATIONAL INC
708 JPY0.57%4 JPY
Mua
5.6K3.965M JPY
9729TOKAI CORP(GIFU)
1970 JPY1.55%30 JPY
Mua
2.3K4.531M JPY70.205B JPY12.16163.62 JPY3.782K