Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

36
Cổ phiếu
1415.281B
Giá trị vốn hóa thị trường
189.406K
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
−1.67%
Hiệu suất Tháng
+40.86%
Hiệu suất Năm
+18.41%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
64.300B-0.43%2.881K8
886.934B-1.02%105.445K21
464.046B1.78%197.474K7
Tải thêm