Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

185
Cổ phiếu
12122.989B
Giá trị vốn hóa thị trường
800.730K
Khối lượng
−1.92%
Thay đổi
−1.05%
Hiệu suất Tháng
+19.33%
Hiệu suất Năm
+6.16%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
11419.362B-0.52%117.624K176
375.455B-0.70%10.577K7
126.846B0.28%31.812K2
Tải thêm