Hỗn hợp (Khu vực)

243
Cổ phiếu
472.005B
Giá trị vốn hóa thị trường
77.590K
Khối lượng
+0.26%
Thay đổi
+3.83%
Hiệu suất Tháng
+6.27%
Hiệu suất Năm
+3.39%
Hiệu suất YTD
           
1305 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX FUND(ETF)
1786.00-1.60%-29.00Bán85.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1306 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX EXHANGE TRADED JPY DIS
1763.00-1.73%-31.00Bán2.758MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1308 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
1747.00-1.58%-28.00Bán160.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1309 NOMURA ASSET MANAGEMENT ETF NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 IDX EXCH
32850.00-4.51%-1550.00Bán738Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1311 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX CORE 30 ETF
793.00-1.49%-12.00Bán2.620KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1312 NOMURA ASSET MANAGEMENT RUSSELL/NOMURA SMALL CAP CORE INDEX
20240.00-1.17%-240.00Bán90Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2780.00-4.47%-130.00Bán940Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1319 NOMURA ASSET MANAGEMENT NIKKEI 300 STOCK INDEX LISTED FUND
340.00-0.87%-3.00Mua2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1320 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF NIKKEI 225
24010.00-2.04%-500.00Bán72.712KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1321 NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
24110.00-1.79%-440.00Bán382.449KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1322 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD CHINA A (PANDA) E FD CSI300
5730.00-3.86%-230.00Bán720Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1323 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS FTSE/JSE AFRICA TOP40 LINKED
360.00-1.91%-7.00Sức bán mạnh4.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1324 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS RUSSIA RTS LINKED ETF
164.00-4.09%-7.00Bán121.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1325 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF
216.00-2.26%-5.00Mua12.900K2.780B3.5362.64Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1326 SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV
16220.000.81%130.00Mua5.046KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1327 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX EASY S&P GSCI ENERGY&METALS CAPPED COMPO
3115.00-1.89%-60.00Sức bán mạnh421Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1328 NOMURA ASSET MANAGEMENT GOLD-PRICE-LINKED EXCHANGE TRADED FUND
4400.000.92%40.00Mua6.060KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1329 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
24110.00-2.07%-510.00Bán57.492KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1330 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
24110.00-2.07%-510.00Bán74.560KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1343 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
2344.00-0.21%-5.00Mua406.160KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1344 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX CORE30 ETF
748.000.67%5.00Mua2.880KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1345 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND REIT BI-MONTH DIV TYPE
2202.00-0.27%-6.00Mua22.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1346 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS NIKKEI225 ETF
23980.00-1.96%-480.00Bán23.340KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1348 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX ETF
1747.00-1.63%-29.00Bán386.720KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1349 STATE STREET GLOBAL ADVISORS ABF PAN ASIA BOND INDEX FUN
12960.00-0.69%-90.00Bán21403.125B30.31430.58Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1356 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BEAR -2X JPY
2024.003.32%65.00Mua241.450KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1357 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE IDX ETF
900.004.29%37.00Mua45.866MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1358 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD NIKKEI LEVERAGED INDEX ETF
20420.00-4.27%-910.00Bán11.665KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1360 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BEAR -2X ETF
2165.004.14%86.00Mua2.418MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1364 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF
15700.00-1.75%-280.00Bán548Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1365 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN NIKKEI 225 LEVERAGED IDX
16640.00-4.15%-720.00Bán46.657KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1366 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE IDX
2346.004.13%93.00Mua373.262KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1367 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN TOPIX LEVERAGED (2X) IDX
14310.00-3.38%-500.00Bán2.035KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1368 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) IDX
2942.003.19%91.00Mua55.324KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1369 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF NIKKEI 225
23320.00-1.98%-470.00Bán209Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1385 UBS ETF SICAV EURO STOXX 50 UCITS ETF JDR
4565.00-0.76%-35.00Mua38Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1386 UBS ETF SICAV MSCI EUROPE UCITS ETF JDR
8500.00-0.12%-10.00Mua106Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1387 UBS ETF SICAV MSCI EMU UCITS ETF JDR
16000.00-8.99%-1580.00Mua20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1388 UBS ETF SICAV MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF JDR
12770.00-5.41%-730.00Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1389 UBS ETF SICAV FTSE 100 UCITS ETF JDR
10010.00-2.34%-240.00Bán91Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1390 UBS ETF SICAV MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF JDR
5010.00-2.34%-120.00Mua51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1391 UBS ETF SICAV MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF JDR
2443.00-0.65%-16.00Sức mua mạnh370Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1392 UBS ETF SICAV MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF JDR
2770.00-0.82%-23.00Mua330Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1393 UBS ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF JDR
39950.000.25%100.00Mua9Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1394 UBS ETF SICAV MSCI WORLD UCITS ETF JDR
31500.00-0.16%-50.00Mua4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1397 SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF
23600.00-1.46%-350.00Bán420Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1398 SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM REIT INDEX ETF
2219.00-0.09%-2.00Mua508.220KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1399 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY(ETF)
1596.00-1.30%-21.00Bán290Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1456 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN NIKKEI 225 INVERSE INDEX
6150.001.99%120.00Mua1.678KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1457 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX
6880.001.62%110.00Mua232Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1458 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
12500.00-4.21%-550.00Bán203.043KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1459 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF
3525.004.14%140.00Mua602.239KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1460 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JAPAN QUALITY 150 INDEX ETF
19970.000.00%0.00Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1464 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
11350.00-2.41%-280.00Bán50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1465 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX NIKKEI 400 INV 1 1465 JPY ETF
6720.001.66%110.00Mua13Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1466 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX NIKKEI 400 DBL INV 1466 JPY ETF
3925.001.82%70.00Mua1.545KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1467 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 LEVERAGED ENDEX JPY ETF
9850.000.51%50.00Bán250Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1468 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 BEAR 1X INVERSE JPY ETF
6500.00-1.37%-90.00Bán10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1469 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 BEAR 2X DBL INV 1469 JPY
3880.002.78%105.00Mua1.720KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1470 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT JPX NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
22540.00-2.68%-620.00Bán120Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1471 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT JPX NIKKEI 400 INV 1471 JPY ETF
4355.00-1.58%-70.00Bán3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1472 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT NIKKEI 400 DBL INV INDEX ETF
1532.000.99%15.00Bán5.642KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1473 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015
1712.00-1.55%-27.00Bán4.160KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1474 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400
15310.00-1.54%-240.00Bán635Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1475 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE TOPIX ETF
1738.00-1.64%-29.00Bán89.309KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1476 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN REIT ETF
2252.00-0.27%-6.00Mua94.027KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1477 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOL(EX-REITS)
1884.00-0.84%-16.00Bán18.787KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1478 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF
1986.00-1.29%-26.00Bán28.016KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1479 DAIWA ASSET MANAGEMENT MSCI JPN HUMAN PHYSICAL INV IDX ETF
20590.00-1.34%-280.00Bán19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1480 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF
16590.00-1.37%-230.00Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1481 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF
1633.00-1.33%-22.00Bán14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1482 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7-10 YR TSY BD JPY HGD ETF
2356.000.86%20.00Sức mua mạnh49.381KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1483 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL
1640.00-0.61%-10.00Theo dõi5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1484 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN
1611.00-1.53%-25.00Bán380Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1485 MITSUBISHI UFJ KOKSAI TOSHIN MAXIS JPN PROACTIVE INV 200 IDX ETF
25500.000.00%0.00Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1486 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
21130.000.52%110.00Sức mua mạnh19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1487 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(CURRENCY HEDGE)
18410.000.66%120.00Mua70.448KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1488 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF TOKYO STOCK EXCH REIT INDEX
2245.00-0.22%-5.00Mua24.540KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1489 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF
33800.00-1.31%-450.00Bán1.846KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1490 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD IDX MSCI JP EQU HIGH DIV LOW VOETF
9080.000.11%10.00Bán110Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1492 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX NIKKEI M AND S CAP INDEX ETF
14410.00-1.64%-240.00Bán84Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1493 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL
14410.00-2.04%-300.00Bán45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1494 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY
18200.00-1.52%-280.00Bán107Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1495 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF
11560.00-1.70%-200.00Mua270Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1496 BLACKROCK JAPAN CO LTD USD INV GRADE CORP BOND JPY HEDGED ETF
2543.000.12%3.00Mua2.844KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1497 BLACKROCK JAPAN CO LTD USD HIGH YIELD CORP BOND JPY HEDGED ETF
2383.00-0.63%-15.00Sức bán mạnh7.847KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1498 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF ESG
13010.00-1.44%-190.00Bán142Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1499 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JP EQTY HIGH DIV 70MKT NEUTRAL ETF
9030.000.11%10.00Bán141Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1540 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL GOLD ETF
5310.000.76%40.00Mua60.773KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1541 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF
3265.00-1.36%-45.00Mua14.721KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1542 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL SILVER ETF
5870.001.56%90.00Mua3.748KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1543 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PALLADIUM ET
82700.00-4.61%-4000.00Mua540Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1545 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF
9950.00-3.02%-310.00Mua47.610KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1546 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
30400.00-2.25%-700.00Bán11.543KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500)
3845.00-2.16%-85.00Bán43.440KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1550 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS GLOBAL EQUITY (MSCI KOKUSAI) ETF
2621.00-2.16%-58.00Mua8.560KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1551 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JASDAQ-TOP20 ETF
4485.00-1.86%-85.00Bán4.360KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1552 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF
5290.0013.76%640.00Mua710.814KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1553 MAXIS S&P TOKAI ETF
2704.00-1.42%-39.00Bán20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1554 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JAP
2304.00-0.90%-21.00Mua4.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1555 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD AUST REIT(S&P/ASX200A-REI)
1672.00-1.47%-25.00Mua4.350KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1557 SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS
35500.00-2.47%-900.00Mua17.226KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1559 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS THAI STOCK SET50
3300.00-1.49%-50.00Sức bán mạnh497Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1560 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI
3985.00-0.50%-20.00Theo dõi246Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1563 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE MOTHERS CORE ETF
2680.00-1.29%-35.00Bán3.357KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1566 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
47800.00-0.93%-450.00Bán2.648KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1567 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX RISK CNTRL ETF
1280.00-2.29%-30.00Bán10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1568 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BULL 2X ETF
18440.00-3.30%-630.00Bán136.940KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1569 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BEAR -1X ETF
2889.001.65%47.00Mua21.180KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1570 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
21700.00-4.19%-950.00Bán6.315MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1571 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 INVERSE INDEX ETF
1423.002.01%28.00Mua717.665KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1572 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BULL 2X H-SHARE ETF
11190.00-10.05%-1250.00Bán2.480KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1573 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF
8000.006.38%480.00Sức mua mạnh5.420KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1575 CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF JDR JPY
628.00-2.18%-14.00Bán1.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1576 CSOP ASSET MANAGEMENT LTD JDR FTSE CHINA A50 ETF JPY
612.00-1.45%-9.00Bán240Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1577 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS HIGH DIVIDEND 70 ETF
22470.00-1.49%-340.00Bán14.395KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1578 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225(MINI) ETF
1863.00-1.95%-37.00Bán1.563KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1579 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BULL 2X ETF
22950.00-4.22%-1010.00Bán385.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1580 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BEAR-1X ETF
3800.001.88%70.00Mua51.260KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1584 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT KODEX SAMSUNG GROUP ETF
680.00-0.15%-1.00Mua280Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1585 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF TOPIX EX-FINANCIALS
1317.00-1.20%-16.00Bán160Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1586 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
1516.000.93%14.00Mua20.605KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1591 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF
15310.00-1.42%-220.00Bán2.549KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1592 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI 400 ETF
1392.00-1.90%-27.00Bán9.796KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1593 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
15560.00-1.58%-250.00Bán2.492KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1595 NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF J-REIT INDEX
2217.00-0.14%-3.00Mua940Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1597 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS J-REIT ETF
2231.00-0.22%-5.00Mua2.580KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1598 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS R/N INDEX ETF
18370.001.49%270.00Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1599 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JPX-NIKKEI 400
15410.00-1.60%-250.00Bán675Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1613 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX ELECTRIC APPLIANCE ETF
2639.00-1.71%-46.00Mua160Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1615 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX BANKS ETF
148.00-1.99%-3.00Sức bán mạnh607.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1617 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
28440.00-0.35%-100.00Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1618 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
10960.00-1.26%-140.00Bán158Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1619 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
22020.00-1.74%-390.00Bán114Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1620 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
24350.00-1.97%-490.00Bán5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
24890.00-0.96%-240.00Mua79Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1622 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIP ETF
20110.00-1.23%-250.00Bán36Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF
13840.00-2.67%-380.00Bán425Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
34500.00-1.99%-700.00Bán20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1625 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INST ETF
21760.00-1.72%-380.00Mua20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES OTHERS ETF
24030.00-2.00%-490.00Bán22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
6550.00-0.61%-40.00Sức bán mạnh111Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1628 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
17950.00-1.32%-240.00Sức bán mạnh84Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
34800.00-2.11%-750.00Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1630 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
21030.000.53%110.00Mua4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1631 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
8490.00-0.93%-80.00Bán453Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1632 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
12590.00-0.87%-110.00Bán255Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
32050.001.91%600.00Sức mua mạnh254Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1651 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF TOPIX HIGH DIV YLD 40 INDEX
981.00-1.21%-12.00Bán38.790KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1652 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF MSCI JP EMPOWERING WOMEN INDEX
2106.00-1.27%-27.00Bán80Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất