Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Alternative Power Generation

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Alternative Power Generation. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
038870ECOBIO HOLDINGS
5840 KRW−2.50%155.808K0.8883.936B KRW−475.64 KRW−3320.09%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
073640TERA SCIENCE
875 KRW−4.27%1.89M0.6087.303B KRW−356.17 KRW−167.05%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
270520GEOLIT ENERGY
2020 KRW+4.55%4.09M2.62252.365B KRW283.087.14 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
389260DMENG
14140 KRW+2.46%29.285K0.97235.29B KRW11.801198.16 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh