Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KOREA ELECTRIC POWER, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như HEUNGUOIL và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
015760KOREA ELECTRIC POWER
12,66 T KRW19.520 KRW−1,01%986,049 K0,6618,281.067,69 KRW0,00%
Mua
036460KOREA GAS CORPORATION
3,579 T KRW40.900 KRW−1,92%1,429 M0,46−6.079,93 KRW−159,76%0,00%
Mua
0018670SK GAS
1,599 T KRW180.100 KRW+1,07%12,278 K1,528,9420.142,34 KRW−33,06%4,49%
Mua
0071320KOREA DISTRICT HEATING
552,885 B KRW46.500 KRW−2,62%14,592 K0,981,3035.710,33 KRW0,00%
Sức mua mạnh
0017940E1 CORPORATION
438,835 B KRW74.600 KRW−1,71%11,616 K0,944,1218.111,28 KRW−49,26%6,79%
Mua
0005090SGC ENERGY
358,438 B KRW25.250 KRW−0,39%18,462 K0,936,633.807,86 KRW−36,40%6,71%
Mua
0004690SAMCHULLY
309,189 B KRW90.100 KRW−0,22%4,92 K0,672,7333.002,73 KRW+50,72%3,32%
Theo dõi
2270520GEOLIT ENERGY
262,094 B KRW1.734 KRW−2,14%785,101 K0,90−117,54 KRW−397,19%0,00%
1117580DAESUNG ENERGY
242,031 B KRW8.860 KRW−0,45%208,081 K1,1712,75694,84 KRW+1.005,41%2,81%
389260DAE MYOUNG ENERGY CO. LTD.
228,981 B KRW12.780 KRW−4,84%67,828 K1,3628,38450,34 KRW−72,31%0,00%
Theo dõi
4453450GRIDWIZ CO.,LTD
228,751 B KRW29.200 KRW+1,39%889,838 K1,340,00%
0017390SEOUL CITY GAS
217,436 B KRW55.700 KRW−0,54%5,615 K1,388,006.959,69 KRW+83,76%4,02%
0024060HEUNGUOIL
200,227 B KRW14.020 KRW+1,82%445,766 K0,81246,6056,85 KRW−62,87%0,36%
0012320KYUNGDONG INVEST
194,051 B KRW86.600 KRW−2,70%34,097 K0,3812,157.128,41 KRW+50,53%0,84%
0015360YESCO HOLDINGS
187,268 B KRW43.750 KRW−0,34%8,243 K2,5512,253.571,08 KRW+152,77%8,54%
0016710DAESUNG HOLDINGS
139,174 B KRW8.600 KRW−0,58%22,043 K1,748,69989,58 KRW−89,08%2,89%
1128820DAESUNG INDUSTRIAL
131,58 B KRW3.605 KRW−0,69%166,223 K1,57−124,46 KRW+64,28%0,00%
2267290KYUNGDONG CITY GAS
114,687 B KRW19.470 KRW0,00%15,561 K1,333,705.256,87 KRW+26,47%4,49%
0034590INCHEON CITY GAS
105,523 B KRW25.650 KRW+0,20%9020,605,274.864,58 KRW+67,67%4,88%
0053050GSE CO., LTD.
103,307 B KRW3.410 KRW−1,02%221,473 K0,8317,50194,89 KRW+21,48%1,16%
0003480HANJIN HEAVY IND & CONST HOLDINGS
91,183 B KRW3.495 KRW0,00%18,311 K1,594,26820,48 KRW+287,51%2,86%
0038870ECOBIO HOLDINGS CO., LTD.
63,338 B KRW4.500 KRW−0,44%76,099 K1,4734,16131,74 KRW0,00%
4475150SK ETERNIX
18.750 KRW−7,96%785,265 K0,34
Theo dõi