Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

20
Cổ phiếu
22980.679B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.859M
Khối lượng
+4.53%
Thay đổi
−4.99%
Hiệu suất Tháng
−0.92%
Hiệu suất Năm
+3.80%
Hiệu suất YTD
           
003480 HHIC HOLDINGS
4160.004.00%160.00Bán221.905K923124800.00108.532B-396.447.00
004690 SAMCHULLY
161500.002.54%4000.00Sức mua mạnh15.017K2425245500.00552.980B9.4816611.73828.00
005090 SGC ENERGY
34800.006.58%2150.00Bán59.392K2066841600.00501.372B7.774203.37
012320 KYUNGDONG INVEST
34850.002.20%750.00Bán1.884K65657400.0075.985B3.988561.2414.00
015360 YESCO HOLDINGS
34100.000.89%300.00Bán2.040K69564000.00145.463B6.934873.8527.00
015760 KEPCO
22500.005.39%1150.00Bán2.631M59205960000.0014444.193B-17685.77
017390 SEOUL CTY GAS
227500.000.66%1500.00Mua21.286K4842565000.00883.335B47.744733.67
017940 E1
44100.001.97%850.00Bán9.161K404000100.00254.975B1.6826081.16298.00
018670 SK GAS
122000.007.02%8000.00Bán19.513K2380586000.001094.956B3.0537384.17582.00
034590 INCHON CITY GAS
24900.001.84%450.00Bán4.104K102189600.00102.638B16.081520.65196.00
036460 KOGAS
39200.000.90%350.00Bán371.894K14578244800.003364.416B3.0013646.684307.00
038870 ECOBIO HOLDINGS
6050.006.51%370.00Bán105.988K641227400.0070.233B22.87362.73134.00
053050 GSE
4930.006.59%305.00Bán9.391M46297590560.00147.839B27.91165.7380.00
071320 KDHC
30500.002.87%850.00Bán1.380K42090000.00353.152B-16858.802201.00
073640 TERA SCIENCE
2120.0013.98%260.00Bán2.030M4304613360.00172.497B-30.2860.00
117580 DAESUNGENERGY
11600.008.41%900.00Bán4.079M47320100400.00315.457B31.44340.37415.00
128820 DAESUNGIND
5210.002.36%120.00Bán1.294M6743125860.00188.851B-1475.34397.00
267290 KYUNGDONG CITY GAS
20400.003.03%600.00Bán62.403K1273021200.00120.165B4.934019.41290.00
270520 G ENONE ENERGY
2680.006.14%155.00Bán790.352K2118143360.0083.640B-41.49
389260 DMENG
16650.003.10%500.00Bán388.275K6464778750.0052.00
Tải thêm