Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

22
Cổ phiếu
18573.827B
Giá trị vốn hóa thị trường
580.250K
Khối lượng
+0.79%
Thay đổi
+1.45%
Hiệu suất Tháng
+1.50%
Hiệu suất Năm
−10.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
003480HHIC HOLDINGS
3315 KRW−0.45%11.482K0.4786.487B KRW22.28148.76 KRW74.98%3.02%Công ty dịch vụ công cộng
004690SAMCHULLY
98000 KRW0.20%4.377K0.40335.554B KRW4.8520217.04 KRW−7.85%3.06%Công ty dịch vụ công cộng
005090SGC ENERGY
25700 KRW−0.77%15.97K0.49370.266B KRW5.055093.11 KRW−7.51%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
012320KYUNGDONG INVEST
75500 KRW4.57%15.866K0.68164.617B KRW11.926336.17 KRW−22.47%0.99%Công ty dịch vụ công cộng
015360YESCO HOLDINGS
32950 KRW0.30%1.8K0.63140.558B KRW6.405149.08 KRW499.85%25.80%Công ty dịch vụ công cộng
015760KEPCO
18020 KRW0.22%757.383K1.1111.568T KRW−31973.89 KRW−32.47%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
016710DAESUNG HOLDINGS
11320 KRW1.07%26.868K0.53182.133B KRW1.318646.22 KRW535.87%2.21%Công ty dịch vụ công cộng
017390SEOUL CTY GAS
62400 KRW0.00%12.234K1.29242.286B KRW12.984808.13 KRW−7.74%2.80%Công ty dịch vụ công cộng
017940E1
60500 KRW1.34%7.732K0.33349.796B KRW1.3445189.34 KRW207.35%7.11%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
018670SK GAS
149900 KRW2.74%14.01K0.331.345T KRW5.1629059.51 KRW11.56%5.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
024060HEUNGU
7290 KRW15.90%8.854M1.24106.003B KRW58.98123.61 KRW−17.24%2.06%Công ty dịch vụ công cộng
034590INCHON CITY GAS
25800 KRW0.39%1.045K0.91106.348B KRW14.111828.38 KRW−36.01%4.84%Công ty dịch vụ công cộng
036460KOGAS
23900 KRW0.00%87.856K0.402.051T KRW3.077772.84 KRW−48.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
038870ECOBIO HOLDINGS
6180 KRW−3.29%1.762M0.2482.187B KRW−438.04 KRW−511.40%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
053050GSE
3190 KRW3.24%336.239K0.2695.66B KRW19.07167.26 KRW−14.91%1.25%Công ty dịch vụ công cộng
071320KDHC
24650 KRW0.41%2.462K1.64285.416B KRW−8484.45 KRW63.60%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
073640TERA SCIENCE
1927 KRW2.23%2.367M0.32180.14B KRW7.62252.84 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
117580DAESUNGENERGY
7410 KRW2.49%42.736K0.19201.512B KRW−83.74 KRW−117.65%3.37%Công ty dịch vụ công cộng
128820DAESUNGIND
3675 KRW2.80%108.412K0.67133.211B KRW−288.56 KRW82.85%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
267290KYUNGDONG CITY GAS
19880 KRW0.40%11.287K0.62117.102B KRW5.923358.08 KRW−34.48%4.40%Công ty dịch vụ công cộng
270520GEOLIT ENERGY
10290 KRW9.47%530.464K1.09429.736B KRW142.4272.25 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
389260DMENG
18790 KRW2.96%58.677K1.0615.221234.21 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi