Đồ uống: Không cồn (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
2875.274B
Giá trị vốn hóa thị trường
931.052K
Khối lượng
+2.18%
Thay đổi
−4.31%
Hiệu suất Tháng
+95.25%
Hiệu suất Năm
+81.28%
Hiệu suất YTD
          
005300 LOTTE CHILSUNG
149000.00-1.65%-2500.00Mua37.186K1431.719B74.902022.735827.00
007390 NATURECELL
23050.005.98%1300.00Mua1.818M1443.556B-769.6899.00
Tải thêm