Cửa hàng Bách hóa (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
8433.034B
Giá trị vốn hóa thị trường
63.699K
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
+2.55%
Hiệu suất Tháng
+32.96%
Hiệu suất Năm
+10.82%
Hiệu suất YTD
          
004170 SHINSEGAE
271000.00-0.18%-500.00Bán71.323K2665.666B33.108201.67
006370 DAEGU DPT STR
11400.00-1.30%-150.00Bán19.451K94.866B-2281.00
019010 VENUEG
2125.000.47%10.00Bán67.889K85.425B17.57120.38152.00
023530 LOTTE SHOPPING
108000.000.00%0.00Mua53.673K3053.229B-20570.4122791.00
037710 GWANGJU SHINSEGAE
193500.001.31%2500.00Bán11.535K307.943B6.4329704.41
067830 SAVEZONEI&C
3355.00-0.59%-20.00Bán36.617K126.700B13.42251.40321.00
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
81900.00-0.12%-100.00Mua84.784K1789.940B13.955878.892960.00
080420 MODA-INNOCHIPS
3735.00-2.23%-85.00Bán49.488K297.760B29.62128.99
Tải thêm