Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Department Stores

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Department Stores. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
004170SHINSEGAE
174800 KRW−1.24%31.774K0.801.67T KRW2.26%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
006370DAEGU DPT STR
9350 KRW−3.61%91.169K3.3780.72B KRW−3281.60 KRW−46.81%0.52%Bán Lẻ
019010VENUEG
2100 KRW0.00%9.597K0.2084.42B KRW1.43%Bán Lẻ
023530LOTTE SHOPPING
77600 KRW+0.13%48.863K0.602.191T KRW12.066434.59 KRW4.90%Bán Lẻ
Mua
037710GWANGJU SHINSEGAE
31100 KRW+2.30%37.533K2.96241.638B KRW7.24%Bán Lẻ
067830SAVEZONEI&C
2520 KRW+0.60%82.998K0.5294.6B KRW1.20%Bán Lẻ
069960HYUNDAI DEPARTMENT
52400 KRW−1.13%64.22K0.591.158T KRW−1354.24 KRW−120.54%2.45%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
080420MODA-INNOCHIPS
2460 KRW0.00%7.661K0.56196.115B KRW−123.54 KRW−15956.98%0.00%Bán Lẻ
139480EMART
74000 KRW−1.20%92.423K0.482.081T KRW−6792.30 KRW−118.43%2.67%Bán Lẻ
Mua
452260HANWHA GALLERIA
1452 KRW−2.42%3.016M0.07292.654B KRW0.00%Bán Lẻ