Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

73
Cổ phiếu
241723.006B
Giá trị vốn hóa thị trường
312.617K
Khối lượng
−1.83%
Thay đổi
+6.17%
Hiệu suất Tháng
+42.39%
Hiệu suất Năm
+45.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
000240HANKOOK & COMPANY
12500 KRW3.65%440 KRW
Theo dõi
211.304K2.641B KRW1.145T KRW7.591647.15 KRW1.097K
000500GAON CABLE CO
19190 KRW0.79%150 KRW
Sức mua mạnh
52.63K1.01B KRW116.708B KRW6.143123.17 KRW448
004490SGBC
49750 KRW1.32%650 KRW
Bán
112.467K5.595B KRW658.04B KRW15.933123.60 KRW1.139K
006260LS
88100 KRW1.97%1700 KRW
Sức mua mạnh
229.369K20.207B KRW2.399T KRW5.9114909.64 KRW82
006340DAWON CBL
1257 KRW0.80%10 KRW
Mua
191.809K241.104M KRW96.476B KRW71.3317.62 KRW153
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
729000 KRW−0.82%−6000 KRW
Mua
197.365K143.879B KRW48.593T KRW23.9630428.65 KRW
010120LS ELECTRIC
70700 KRW4.43%3000 KRW
Sức mua mạnh
314.84K22.259B KRW1.985T KRW19.293665.00 KRW3.112K
010170TAIHANFIBEROPTICS
1960 KRW−1.46%−29 KRW
Bán Mạnh
322.652K632.398M KRW148.203B KRW67.8528.89 KRW272
012340NUINTEK
1990 KRW−0.50%−10 KRW
Bán Mạnh
116.743K232.319M KRW60.207B KRW−348.61 KRW274
013810SPECO
4235 KRW−0.59%−25 KRW
Bán
54.081K229.033M KRW62.432B KRW86.7648.81 KRW
015860ILJIN HOLDINGS
4725 KRW−0.11%−5 KRW
Mua
101.899K481.473M KRW217.512B KRW12.74370.76 KRW12
017040KWANG MYUNG ELEC
2730 KRW1.11%30 KRW
Sức mua mạnh
732.705K2B KRW117.012B KRW29.7291.84 KRW195
018000UNISON
2225 KRW0.68%15 KRW
Sức mua mạnh
52.838M117.564B KRW270.168B KRW−94.59 KRW204
020150LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
59200 KRW−0.67%−400 KRW
Theo dõi
170.426K10.089B KRW2.748T KRW−229.75 KRW573
024840KBI METAL
1920 KRW−1.94%−38 KRW
Mua
707.623K1.359B KRW66.307B KRW3993.3450.54 KRW326
026890STIC INVESTMENTS
6250 KRW8.51%490 KRW
Sức mua mạnh
551.649K3.448B KRW217.3B KRW21.38292.31 KRW58
033100CHERYONGELEC
17840 KRW2.00%350 KRW
Mua
512.251K9.139B KRW280.932B KRW13.981275.91 KRW151
037400WOOREE ENTERPRISE
1601 KRW−0.87%−14 KRW
Bán
26.359K42.201M KRW39.165B KRW6.83234.25 KRW50
042110SCD
1759 KRW1.27%22 KRW
Bán
231.427K407.08M KRW83.948B KRW14.80118.86 KRW206
042370VITZRO TECH
8070 KRW−1.34%−110 KRW
Theo dõi
194.411K1.569B KRW214.316B KRW22.10365.23 KRW
043200PARU
865 KRW1.05%9 KRW
Mua
70.326K60.832M KRW35.775B KRW−107.23 KRW38
044180KD
877 KRW−2.99%−27 KRW
Bán
596.608K523.225M KRW24.147B KRW18.1748.28 KRW128
0529603CTY
4790 KRW13.64%575 KRW
Sức mua mạnh
14.79K KRW
053060SAE DONG
2080 KRW−0.48%−10 KRW
Mua
148.597K309.082M KRW36.696B KRW4.53472.62 KRW226
058610SPG
34900 KRW0.29%100 KRW
Mua
790.006K27.571B KRW743.936B KRW44.33787.31 KRW418
064760TCK
101400 KRW−0.20%−200 KRW
Bán
61.536K6.24B KRW1.186T KRW13.427556.38 KRW469
065710SEOHO
18360 KRW−0.11%−20 KRW
Bán
1.845K33.874M KRW94.49B KRW7.832343.62 KRW70
073110LMS
7420 KRW−1.85%−140 KRW
Bán Mạnh
9.505K70.527M KRW48.552B KRW−563.92 KRW227
078600DAEJOO
97800 KRW0.41%400 KRW
Mua
160.376K15.685B KRW1.452T KRW−168.94 KRW299
082920VITCELL
18300 KRW−3.02%−570 KRW
Bán
158.783K2.906B KRW404.527B KRW13.151420.93 KRW
091340S&K
4200 KRW−0.12%−5 KRW
Mua
29.876K125.479M KRW47.135B KRW−370.07 KRW92
091580SANGSIN EDP
19200 KRW−1.74%−340 KRW
Bán
257.03K4.935B KRW266.295B KRW10.051914.86 KRW259
092070DNF
16140 KRW−0.37%−60 KRW
Bán
93.169K1.504B KRW187.464B KRW27.76581.38 KRW264
103590ILJIN ELECTRIC
8370 KRW2.07%170 KRW
Mua
1.029M8.614B KRW303.993B KRW12.95646.49 KRW836
108380DAEYANG
12810 KRW4.23%520 KRW
Sức mua mạnh
121.157K1.552B KRW114.226B KRW−448.05 KRW373
109080OPTICIS
13600 KRW1.12%150 KRW
Mua
42.733K581.169M KRW65.749B KRW9.451438.57 KRW99
112610CSWIND
83500 KRW−1.07%−900 KRW
Mua
258.368K21.574B KRW3.559T KRW289.81288.12 KRW103
119850GNCENERGY
5250 KRW−1.69%−90 KRW
Theo dõi
410.302K2.154B KRW84.71B KRW3.011743.09 KRW113
125210AMOGREENTECH
15860 KRW−2.58%−420 KRW
Bán
276.067K4.378B KRW268.568B KRW22.56703.00 KRW319
128540ECOCAB
4300 KRW−2.16%−95 KRW
Bán Mạnh
147.004K632.117M KRW114.77B KRW−14.09 KRW231
151860KG ETS
13630 KRW−3.13%−440 KRW
Bán
575.999K7.851B KRW478.867B KRW6.752019.37 KRW22
189350COSET
1800 KRW0.00%0 KRW
Bán
1.001K1.802M KRW8.64B KRW135
189860SJEM
6190 KRW−0.48%−30 KRW
Bán
38.061K235.598M KRW60.326B KRW−329.21 KRW159
199820CHEIL ELECTRIC
11370 KRW−1.47%−170 KRW
Bán
15.16K172.369M KRW128.209B KRW16.08707.18 KRW269
213420DUK SAN NEOLUX
45200 KRW−0.33%−150 KRW
Mua
86.265K3.899B KRW1.126T KRW35.531272.29 KRW245
217320SUNTECH
6400 KRW5.96%360 KRW
Sức mua mạnh
319.2K KRW6.71B KRW31
227100H&B DESIGN
4165 KRW0.97%40 KRW
Mua
117.945K491.241M KRW52.332B KRW−690.66 KRW20
229640LS C&S ASIA
6940 KRW−0.72%−50 KRW
Theo dõi
43.894K304.624M KRW211.291B KRW−63.39 KRW
232530ENERGY MATERIAL TECH
4795 KRW1.70%80 KRW
Mua
6.771K32.467M KRW120.771B KRW104
243840SHIN HEUNG SEC
47400 KRW−1.35%−650 KRW
Bán
23.199K1.1B KRW373.023B KRW18.293306.59 KRW3.158K
247540ECOPROBM
267500 KRW−0.93%−2500 KRW
Mua
1.147M306.873B KRW26.385T KRW92.952877.97 KRW1.314K
248020ZAM
2490 KRW6.18%145 KRW
Sức mua mạnh
12.49K KRW11.188B KRW59
252990SEMCNS
5310 KRW0.38%20 KRW
Mua
211.691K1.124B KRW259.907B KRW28.12214.46 KRW201
256150HDCTECH
8980 KRW0.00%0 KRW
Sức mua mạnh
2.228M20.004B KRW75.387B KRW15.48580.01 KRW224
260870SK SIGNET
59300 KRW3.31%1900 KRW
Sức mua mạnh
66.674K3.954B KRW348.52B KRW329
262260A PRO
16950 KRW−2.36%−410 KRW
Mua
201.047K3.408B KRW250.697B KRW33.96499.23 KRW147
264850ELENSYS
2705 KRW0.19%5 KRW
Mua
30.106K81.437M KRW78.586B KRW15.53176.46 KRW126
267260HD HYUNDAI ELECTRIC
53200 KRW1.33%700 KRW
Mua
338.334K17.999B KRW1.89T KRW10.375128.62 KRW2.084K
273640YM TECH
23100 KRW1.09%250 KRW
Mua
156.758K3.621B KRW250.573B KRW19.251199.89 KRW117
290690SOLUX
24700 KRW−7.32%−1950 KRW
Mua
988.66K24.42B KRW220.045B KRW−406.67 KRW169
294630SUNAM
3215 KRW0.78%25 KRW
Mua
123.657K397.557M KRW68.698B KRW−95.80 KRW37
298040HYOSUNG HEAVY
90700 KRW0.78%700 KRW
Mua
111.572K10.12B KRW838.057B KRW52.361732.19 KRW3.131K
307180IL SCIENCE
3730 KRW−1.19%−45 KRW
Bán
37.915K141.423M KRW96.123B KRW168.04 KRW50
308170CTR MOBILITY
15740 KRW−0.69%−110 KRW
Bán
23.533K370.409M KRW136.468B KRW75.90207.37 KRW144
308700TECHEN
250 KRW0.00%0 KRW
Bán Mạnh
112.75K KRW
360070TOP MATERIAL
58900 KRW−2.64%−1600 KRW
Theo dõi
97.025K5.715B KRW483.053B KRW70
373220LG ENERGY SOLUTION
591000 KRW−2.15%−13000 KRW
Mua
286.513K169.329B KRW141.336T KRW132.824449.61 KRW
388050G2POWER
12290 KRW0.00%0 KRW
Mua
1.687M20.737B KRW223.228B KRW151.3781.58 KRW62
388790LICOMM
4200 KRW7.01%275 KRW
Sức mua mạnh
5.405M22.7B KRW111.917B KRW−13.37 KRW1
393890WCP
54400 KRW−1.45%−800 KRW
Mua
191.942K10.442B KRW1.86T KRW25.072169.73 KRW645
419050SAMKEE EV
18640 KRW−0.75%−140 KRW
Bán
109.498K2.041B KRW268.536B KRW82
434190TALOS
6690 KRW0.30%20 KRW
Bán
1.492K9.981M KRW
900290GRT
4020 KRW−0.62%−25 KRW
Mua
105.243K423.077M KRW272.532B KRW4.42910.25 KRW