Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

65
Cổ phiếu
34317.626B
Giá trị vốn hóa thị trường
548.962K
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
−5.43%
Hiệu suất Tháng
+103.68%
Hiệu suất Năm
+57.78%
Hiệu suất YTD
          
000500 GAON CABLE CO
28850.001.94%550.00Mua15.195K113.411B18.271549.22430.00
001210 KUMHO ELEC
3495.000.72%25.00Theo dõi94.385K57.236B-1829.72104.00
001770 SHINHWA SILUP
28450.007.56%2000.00Mua19.752K34.563B10.832442.9489.00
004490 SGBC
86600.00-0.35%-300.00Mua85.541K1160.616B15.415638.411054.00
006260 LS
65300.000.62%400.00Mua88.412K1813.190B7.268938.6575.00
006340 DAWON CBL
2035.002.26%45.00Mua1.393M153.510B-8.40
006910 BOSUNG POWER
4160.0012.74%470.00Mua24.533M203.548B-14.47
007610 SEONDO ELEC
5310.005.36%270.00Sức mua mạnh6.694M94.884B-39.88190.00
010120 LS ELECTRIC
64900.000.78%500.00Theo dõi69.061K1903.194B20.593128.173256.00
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3590.00-0.42%-15.00Mua540.086K264.732B-302.00220.00
012340 NUINTEK
3640.00-1.89%-70.00Bán1.302M109.349B125.7029.52165.00
015860 ILJIN HOLDINGS
7270.002.68%190.00Sức mua mạnh2.630M334.315B21.58328.0714.00
017040 KWANG MYUNG ELEC
3290.003.79%120.00Sức mua mạnh7.539M142.581B40.3978.49228.00
018000 UNISON
3605.00-0.55%-20.00Mua1.772M438.850B-102.86217.00
024810 E.T.I
1865.002.75%50.00Bán669.555K155.594B7.41266.62172.00
024840 KBI METAL
2165.002.85%60.00Bán297.864K71.185B-56.44329.00
026890 DPC
17400.000.00%0.00Sức mua mạnh3.723M656.427B18.12960.1346.00
028300 HLB
49750.00-1.29%-650.00Bán1.020M5297.190B-1105.8198.00
033100 CHERYONGELEC
6660.003.74%240.00Sức mua mạnh343.810K106.976B53.29120.48124.00
037400 WOOREE LIGHTING
3075.001.82%55.00Mua106.088K74.571B7.90382.4051.00
042370 VITZRO TECH
11250.00-2.60%-300.00Bán1.364M294.750B18.61620.58
044180 KD
1660.00-2.35%-40.00Bán507.267K53.981B-763.3242.00
044780 HK
2415.002.33%55.00Sức mua mạnh345.770K44.299B10.46225.61
054940 EXA E&C
1490.000.68%10.00Bán166.985K49.429B-392.18217.00
058610 SPG
10550.002.43%250.00Bán101.581K225.532B14.26736.11365.00
064760 TCK
120000.000.50%600.00Bán30.977K1401.000B19.766041.68401.00
065710 SEOHO
20750.000.00%0.00Mua14.040K106.674B14.671414.3185.00
082920 VITCELL
16350.002.19%350.00Sức mua mạnh33.907K348.325B24.46654.03356.00
091340 S&K
5450.002.06%110.00Mua19.052K61.091B-340.6198.00
091580 SANGSIN EDP
19150.000.00%0.00Mua379.721K248.794B17.321115.65188.00
095910 S-ENERGY
3905.000.51%20.00Mua58.192K72.385B-1425.22142.00
099220 SDN
2205.00-1.56%-35.00Bán1.394M117.239B70.8331.6296.00
103590 ILJIN ELECTRIC
5800.007.41%400.00Sức mua mạnh3.195M215.019B17.95300.77819.00
108380 DAEYANG
16550.000.61%100.00Bán12.630K153.820B12.601305.30375.00
109080 OPTICIS
21900.004.29%900.00Mua384.998K107.056B53.40393.2399.00
112610 CSWIND
74200.002.34%1700.00Mua802.544K3129.116B48.151505.6785.00
131390 WONIK PNE
33800.001.81%600.00Mua258.363K500.879B21.311558.06263.00
135160 GOC
2425.001.68%40.00Mua7.053K23.223B
151860 KG ETS
15050.00-1.63%-250.00Bán1.600M512.221B8.481804.73158.00
189350 COSET
2580.00-0.58%-15.00Mua111.976B
189860 SJEM
15300.0015.91%2100.00Mua10.466M148.391B18.40717.45136.00
193250 YJM GAMES
2170.003.58%75.00Mua1.263M124.088B-110.54
196490 DAT
7280.00-7.02%-550.00Mua3.825M173.531B-1034.60169.00
199820 CHEIL ELECTRIC
20250.000.25%50.00Mua28.586K224.977B
217320 SUNTECH
10400.00-13.33%-1600.00Mua311
227100 H&B DESIGN
7580.00-0.26%-20.00Bán156.461K36.948B-6834.8375.00
229640 LS C&S ASIA
8630.001.17%100.00Mua149.109K260.864B22.59377.535.00
232530 ENERGY MATERIAL TECH
10900.000.93%100.00Mua610
247540 ECOPROBM
436000.00-0.23%-1000.00Mua239.200K9521.801B178.222671.25930.00
252990 SEMCNS
6740.001.20%80.00Bán177.478K338.037B
256150 HDCTECH
13500.002.66%350.00Mua33.596K113.305B14.78899.29196.00
259630 MPLUS
12900.000.78%100.00Bán46.512K146.346B40.67316.69213.00
260870 SIGNET EV
57900.001.22%700.00Mua6.412K323.321B159.00
262260 A PRO
35100.003.08%1050.00Mua67.909K240.983B-835.40
264850 ELENSYS
3105.001.14%35.00Bán51.730K87.916B18.65167.91155.00
273640 YM TECH
37450.002.74%1000.00Mua139.337K
290670 DAE BO MAGNETIC
31750.000.79%250.00Bán15.933K239.837B-39.5355.00
290690 SOLUX
11650.002.64%300.00Bán18.548K96.192B199.00
294630 SUNAM
3890.004.57%170.00Sức mua mạnh415.875K80.255B-227.1043.00
298040 HYOSUNG HEAVY
71800.00-0.83%-600.00Bán44.117K668.583B17.394163.283154.00
307180 IL SCIENCE
5820.000.69%40.00Mua1.749M123.510B-134.8953.00
308170 CENTRAL MOTEK
28400.00-5.96%-1800.00Mua765.824K244.524B23.161304.04140.00
308700 TECHEN
1650.00-0.90%-15.00Sức mua mạnh11
312610 AFW
7400.00-2.37%-180.00Mua266.916K149.901B-15.2766.00
313760 WILLINGS
22950.002.91%650.00Mua120.194K111.583B-718.33
Tải thêm