Linh kiện Điện tử (Công nghiệp)

91
Cổ phiếu
90503.107B
Giá trị vốn hóa thị trường
294.315K
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
−1.46%
Hiệu suất Tháng
+60.15%
Hiệu suất Năm
+14.34%
Hiệu suất YTD
          
000150 DOOSAN
100500.000.50%500.00Mua48.698K1590.149B-6765.432601.00
000670 YOUNGPOONG
699000.00-2.65%-19000.00Bán1.754K1235.056B8.0589199.74688.00
001820 SAMWHA CAPACITOR
61900.00-1.43%-900.00Bán61.411K644.391B24.352579.20
003310 DAEJOO
2435.002.96%70.00Bán607.389K83.703B27.0587.42
004770 SUNNY ELEC
3450.00-2.27%-80.00Mua449.938K123.003B23.79148.39
005680 SAMYOUNG ELEC
12800.00-0.39%-50.00Bán68.633K257.000B16.49779.07
006140 PJ ELECTRO
9000.00-3.02%-280.00Bán23.472K137.947B18.84492.53236.00
006200 KECHOLDINGS
1385.00-2.46%-35.00Bán481.455K62.275B12.22116.2341.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
731000.000.83%6000.00Bán244.319K48015.542B51.0414204.9911107.00
007660 ISUPETASYS
4035.00-7.24%-315.00Mua849.183K275.122B-258.52883.00
007810 KOR CIRC
14050.00-2.09%-300.00Bán107.278K367.230B41.17348.561083.00
008060 DAEDUCK ELEC
7250.00-1.36%-100.00Sức bán mạnh127.903K249.093B2.353125.8513.00
009140 KYUNGIN ELEC
26300.00-3.13%-850.00Sức bán mạnh10.618K35.333B23.991131.8714.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
177000.00-0.84%-1500.00Bán349.095K13260.324B15.1511782.8411624.00
009320 DWECC
2390.00-1.24%-30.00Bán196.310K115.304B-44.22255.00
009470 SAMWHAELEC
31650.00-2.47%-800.00Bán57.685K214.618B17.361868.80461.00
011070 LG INNOTEK
215500.00-0.23%-500.00Bán184.321K5111.533B9.3523100.6110827.00
011230 SAMWHAELEC
4195.002.32%95.00Sức mua mạnh159.116K42.870B-152.68119.00
014910 SUNGMOON ELEC
2545.00-6.78%-185.00Bán454.419K55.684B79.1834.4869.00
015260 A&P
1790.00-0.56%-10.00Bán205.039K40.199B-850.02315.00
017900 AUK
2635.00-2.04%-55.00Bán103.366K135.479B-218.83842.00
021040 DHSTEEL
959.00-2.94%-29.00Bán1.262M73.723B-131.61231.00
025320 SYNOPEX
3120.00-2.50%-80.00Sức bán mạnh615.697K232.042B-135.73138.00
025540 KOR ELEC TERM
79100.00-1.62%-1300.00Bán20.441K829.326B10.507654.511083.00
027040 SET
788.00-1.38%-11.00Bán161.298K55.601B-20.3078.00
030350 DRAGONFLY
2495.002.67%65.00Theo dõi350.342K77.496B-460.72
032960 DONGILTECH
14800.00-3.58%-550.00Sức bán mạnh37.083K50.574B8.021914.54132.00
033050 JMI
1635.003.81%60.00Mua1.307M50.147B-137.64
033170 SIGNETICS
1620.00-2.41%-40.00Bán510.573K142.309B-205.12144.00
033180 KH FEELUX
3605.003.30%115.00Mua5.816M477.179B-339.59148.00
033200 MOATECH
8010.00-3.73%-310.00Sức bán mạnh45.337K76.582B-141.6782.00
033240 JAHWA ELEC
18750.00-2.85%-550.00Bán128.117K324.806B22.54856.27501.00
033290 COWELL F/S
8030.002.69%210.00Mua734.506K667.274B10.55749.14531.00
033640 NEPES
35300.00-0.84%-300.00Bán143.566K820.908B-2347.64
036010 ABEL
9570.00-4.30%-430.00Bán192.039K132.929B88.54112.95
036710 SIMMTECH HOLDINGS
2955.00-1.66%-50.00Bán172.562K116.144B7.20447.2517.00
037950 ELCOMTEC
1330.00-0.37%-5.00Bán227.081K112.683B-61.68
040910 ICD
13150.00-2.23%-300.00Sức bán mạnh78.566K225.510B13.441012.51
041520 E-LITECOM
8950.00-1.86%-170.00Sức bán mạnh25.629K111.149B42.68213.70113.00
043260 SUNGHO
1700.00-2.86%-50.00Bán511.118K92.263B6.86280.9880.00
047310 POWER LOGICS
9170.00-3.58%-340.00Bán1.121M327.344B-672.76340.00
048770 TPC
4170.00-1.18%-50.00Bán79.874K62.344B10.45403.91321.00
050110 CAMMSYS
2010.00-3.37%-70.00Sức bán mạnh465.629K152.337B-336.43225.00
050760 S POLYTECH
4060.00-1.69%-70.00Bán59.827K63.779B12.95319.01173.00
051370 INTERFLEX
12900.00-1.53%-200.00Sức bán mạnh70.624K305.590B-2190.24470.00
052710 AMOTECH
28800.00-0.69%-200.00Bán18.922K282.559B-1834.07816.00
053450 SEKONIX
8710.0013.71%1050.00Mua1.703M109.441B31.07920.00
054040 KCI
4725.00-2.48%-120.00Bán524.446K74.035B5.62862.0288.00
054210 ELENTEC
8800.00-1.12%-100.00Mua550.669K220.562B119.73111.60295.00
058470 LEENO
185800.00-3.43%-6600.00Mua95.335K2920.463B38.604984.87527.00
061040 RFTECH
6460.00-0.62%-40.00Bán207.693K204.537B-592.03317.00
065350 SSDELTATECH
17600.00-0.85%-150.00Bán324.762K478.965B24.00746.03295.00
065680 UJU
25900.00-1.89%-500.00Bán46.742K219.835B10.832438.10
066670 DTC
8520.00-1.16%-100.00Mua2.477M135.314B-189.2340.00
066900 DAP
3990.00-3.39%-140.00Sức bán mạnh53.014K72.690B13.44307.201037.00
067770 SEJINTS
5890.00-6.51%-410.00Mua342.540K52.263B15.29412.15
072950 VISSEM
8020.00-2.79%-230.00Bán55.963K51.034B21.13390.37
076610 HAESUNG OPTICS
977.00-1.51%-15.00Mua943.906K80.821B-1290.1778.00
078650 G9PHARMA
736.00-3.79%-29.00Bán6.010M57.211B-901.6474.00
079810 DE&T
6130.00-2.70%-170.00Sức bán mạnh50.112K81.027B-370.29111.00
079960 DONGYANG E&P
23300.001.30%300.00Mua677.719K180.780B9.042545.45420.00
082210 OPTRONTEC
8000.00-2.20%-180.00Sức bán mạnh270.439K191.549B-423.16608.00
082800 VIVOZON HEALTHCARE
1485.00-2.62%-40.00Sức bán mạnh886.054K258.403B-288.4538.00
085660 CHA BIOTECH
21850.00-1.80%-400.00Bán305.202K1251.797B-594.63226.00
085670 NEWFLEX
2925.00-5.65%-175.00Bán453.706K74.723B-187.68
090460 BH
19250.00-1.53%-300.00Bán307.113K608.126B35.15560.961556.00
091120 EM-TECH
25150.00-3.64%-950.00Bán176.822K397.092B14.081854.00392.00
091700 PARTRON
9780.00-1.11%-110.00Sức bán mạnh314.928K505.937B11.26878.11
092300 HYUNWOO
6420.000.31%20.00Mua2.524M96.638B-281.19381.00
094970 JMT
3635.00-4.34%-165.00Bán113.421K63.506B7.71493.1014.00
095340 ISC
26300.00-2.59%-700.00Bán139.894K440.239B39.96745.09368.00
095500 MNTECH
4300.00-1.26%-55.00Bán147.941K105.906B3.071752.21382.00
097520 MCNEX
42500.00-2.07%-900.00Sức bán mạnh110.597K769.364B27.021606.09453.00
101390 IM
1165.00-4.51%-55.00Sức bán mạnh1.620M81.609B-169.9364.00
106520 DIGITAL OPTICS
5580.00-2.11%-120.00Bán80.640K74.985B-3848.95100.00
111870 KH ELECTRON
898.00-0.33%-3.00Bán509.849K96.492B-458.65
114120 CRUCIALTEC
1095.00-2.67%-30.00Sức bán mạnh141.688K23.552B-562.1779.00
126340 VINATECH
54700.00-5.03%-2900.00Mua126.498K289.792B109.79524.62178.00
131400 EV.A.M.
2000.00-1.23%-25.00Bán1.126M89.732B27.4073.91177.00
154040 SOLUETA
3620.003.28%115.00Mua480.424K48.457B-538.77137.00
177830 PAVONINE
5150.001.18%60.00Bán423.475K67.781B9.38547.65252.00
191600 BLUETOP
10500.000.00%0.00Mua229.925B
192440 SPIGEN KOREA
50100.00-0.60%-300.00Bán17.477K303.904B5.559084.55
196450 COASIA OPTICS
2415.000.84%20.00Bán119.686K98.725B-416.9996.00
219130 TIGER ELEC
12950.00-1.52%-200.00Sức bán mạnh11.768K83.033B47.47277.02
237750 PNC TECHNOLOGIES
7970.00-4.44%-370.00Bán67.916K54.182B30.02277.7874.00
278990 EMB
7400.005.71%400.00Mua713
290550 DKT
14000.00-3.11%-450.00Mua264.922K237.886B26.12553.1949.00
317690 QUANTAMATRIX
14050.00-1.40%-200.00Bán100.319K211.936B-1082.8093.00
353200 DAEDUCKELECTRONICS
17200.00-1.99%-350.00Bán482.240K897.757B68.92254.65
356860 TLB
38800.00-3.00%-1200.00Sức bán mạnh38.121K196.653B23.921672.35328.00
Tải thêm