Linh kiện Điện tử (Công nghiệp)

125
Cổ phiếu
52843.619B
Giá trị vốn hóa thị trường
436.315K
Khối lượng
+2.57%
Thay đổi
+15.79%
Hiệu suất Tháng
+30.12%
Hiệu suất Năm
+11.35%
Hiệu suất YTD
          
001820 SAMWHA CAPACITOR
60200.001.18%700.00Mua117.329K620.791B13.644363.70
003310 DAEJOO
1445.000.70%10.00Mua175.760K52.558B52.5427.31
004770 SUNNY ELEC
4910.001.76%85.00Mua4.930M169.975B280.7818.40
005680 SAMYOUNG ELEC
8770.00-1.35%-120.00Sức bán mạnh67.909K180.200B15.82561.81
006140 PJ ELECTRO
4895.00-0.10%-5.00Bán4.216K73.650B10.35473.59249.00
006200 KECHOLDINGS
721.00-0.14%-1.00Bán38.692K31.620B-20.25
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
286000.003.81%10500.00Mua382.214K18423.400B27.859890.5210390.00
007660 ISUPETASYS
4270.00-0.35%-15.00Mua329.469K167.218B-353.67921.00
007810 KOR CIRC
11900.008.18%900.00Mua751.735K303.798B-245.09597.00
008060 DAEDUCK ELEC
10100.000.50%50.00Bán232.341K691.163B2.523995.432348.00
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3775.000.13%5.00Mua12.032K32.376B6.35593.89
009140 KYUNGIN ELEC
19500.000.78%150.00Bán13125.742B-403.2815.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
137000.002.62%3500.00Mua478.119K10312.200B28.034762.8911721.00
009320 DWECC
2445.005.39%125.00Mua4.227M113.875B-23.18185.00
009470 SAMWHAELEC
16300.002.19%350.00Mua36.157K108.467B34.87457.37
011070 LG INNOTEK
148000.000.00%0.00Mua110.366K3490.510B23.346341.778978.00
011230 SAMWHAELEC
2825.001.07%30.00Mua23.189K29.591B15.16184.43120.00
012340 NUINTEK
1530.000.66%10.00Sức bán mạnh111.092K46.569B-91.18
014470 BUBANG
2760.00-0.18%-5.00Bán211.205K150.266B180.5315.3233.00
014910 SUNGMOON ELEC
2180.000.23%5.00Bán81.574K41.455B-75.60
015260 A&P
335.00-0.59%-2.00Sức bán mạnh108.667K28.395B-80.88410.00
017900 AUK
2175.001.16%25.00Mua22.321K113.214B23.1792.80899.00
020150 ILJIN MATERIALS
50300.002.97%1450.00Mua428.245K2264.040B48.90998.89538.00
021040 DAEHO P&C
1005.000.70%7.00Mua180.652K72.188B-1.48245.00
024850 PSMC
1070.00-0.93%-10.00Mua80.051K44.611B103.8810.40
025320 SYNOPEX
2815.003.68%100.00Mua817.075K193.358B58.7746.2085.00
027040 SET
1070.001.90%20.00Mua148.341K75.851B-29.1688.00
030350 DRAGONFLY
3085.00-0.16%-5.00Bán54.884K51.307B-362.1692.00
032960 DONGILTECH
11800.002.16%250.00Sức bán mạnh4.713K37.854B11.64992.31144.00
033050 JMI
1305.001.16%15.00Mua247.475K41.709B-328.8572.00
033170 SIGNETICS
1150.001.77%20.00Mua530.920K99.874B-151.70162.00
033180 FEELUX
6840.00-0.44%-30.00Bán1.767M570.868B-25.75
033200 MOATECH
4600.000.88%40.00Mua38542.571B-13.85
033240 JAHWA ELEC
11100.00-1.33%-150.00Bán169.220K191.854B34.18329.15544.00
033290 COWELL F/S
5750.006.28%340.00Mua890.908K474.277B8.83612.75493.00
033560 BLUECOM
3750.001.08%40.00Mua75.170K68.915B-388.30136.00
033640 NEPES
26650.002.90%750.00Mua800.542K609.916B21.061246.70683.00
035900 JYP ENT.
27300.004.00%1050.00Mua493.888K886.961B26.051008.68
036010 ABEL
5660.00-0.70%-40.00Mua97.451K77.099B-358.44
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1625.000.00%0.00Mua64.488K58.494B-571.54
037330 INZI DISPLAY
2145.001.42%30.00Mua305.119K94.543B7.28290.63202.00
037950 ELCOMTEC
1680.00-3.72%-65.00Bán2.430M140.959B36.6347.6450.00
040910 ICD
18550.003.34%600.00Sức mua mạnh492.305K296.817B15.201198.11292.00
041520 E-LITECOM
5060.000.20%10.00Sức bán mạnh15.612K62.034B4.941022.75217.00
041590 GEMVAXZIO
1255.002.03%25.00Sức bán mạnh1.114M84.340B-1132.30
042110 SCD
1340.000.00%0.00Mua131.210K64.278B-32.94341.00
042600 SERONICS
3430.00-0.44%-15.00Bán9.556K42.749B38.6889.061323.00
043260 SUNGHO
830.00-0.36%-3.00Bán26.465K29.642B-35.4763.00
043710 SEOULEAGUER
1445.00-0.69%-10.00Mua60.977K42.501B-216.04
047310 POWER LOGICS
10200.002.00%200.00Mua585.868K354.536B6.211611.24
048770 TPC
4315.00-2.49%-110.00Mua49.709K57.882B-101.10348.00
048870 SYNERGY INNOVATION
1895.000.26%5.00Sức bán mạnh289.603K126.309B9.22264.2866.00
049120 FINE DNC
2220.008.03%165.00Mua749.414K54.862B-193.84
049520 UIL
4945.000.30%15.00Sức bán mạnh40.729K105.134B7.92622.12341.00
050090 PHOENIX MATERIALS
671.000.30%2.00Bán117.264K46.867B-31.9151.00
050110 CAMMSYS
3530.000.57%20.00Mua1.432M227.140B10.86323.17
050760 S POLYTECH
5320.002.90%150.00Mua131.531K80.551B6.60782.77
051370 INTERFLEX
15900.004.95%750.00Mua356.557K361.576B-1365.63
052710 AMOTECH
29850.001.53%450.00Mua263.265K296.687B79.07371.83878.00
053450 SEKONIX
7650.000.66%50.00Mua146.001K90.201B14.87533.161032.00
053950 KYUNG NAM PHARM
8870.000.00%0.00Sức bán mạnh213.858K155.184B6.771310.81257.00
054040 KCI
2910.00-3.16%-95.00Bán47.215K45.842B8.26363.66105.00
054090 SAMJIN LND
2495.003.31%80.00Sức mua mạnh1.184M57.977B140.2717.22
054210 ELENTEC
5540.001.65%90.00Bán229.437K123.778B4.051489.91254.00
054940 EXA E&C
1745.001.16%20.00Bán265.959K58.220B-224.95284.00
059100 IC
5130.00-0.58%-30.00Bán9.601K36.162B-197.18
061040 RFTECH
9390.000.54%50.00Mua360.397K195.714B35.99259.53228.00
061970 LB SEMICON
8470.001.19%100.00Mua837.815K377.423B11.91703.05471.00
065350 SSDELTATECH
3535.001.00%35.00Mua55.818K83.709B12.44304.15454.00
065680 UJU
8890.006.72%560.00Mua156.381K69.032B9.61866.44507.00
066110 HANP
550.00-1.79%-10.00Sức bán mạnh826.384K32.328B-615.2449.00
066670 DTC
3655.00-0.27%-10.00Sức bán mạnh6.488K62.008B13.72267.1834.00
066900 DAP
3155.000.64%20.00Sức bán mạnh28.789K58.193B15.01208.831135.00
066970 L&F
23150.001.76%400.00Mua196.961K486.613B-203.99
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
727.000.97%7.00Mua466.018K109.345B-135.7568.00
067770 SEJINTS
3590.008.13%270.00Sức mua mạnh319.824K27.044B-158.8542.00
069330 U.I.DISPLAY
1410.00-2.42%-35.00Bán126.540K17.255B-966.9666.00
072520 GENNBIO
1855.00-0.54%-10.00Sức bán mạnh435.854K148.413B-442.37
072950 VISSEM
5860.000.17%10.00Mua210.496K34.364B26.32222.2395.00
073110 LMS
17600.00-1.12%-200.00Bán214.359K127.683B4.763742.03273.00
073570 WI
9170.00-1.61%-150.00Bán117.996K132.581B-725.5211.00
074430 AMINOLOGICS
1830.001.39%25.00Bán162.727K163.358B26.6967.64
074600 WONIK QNC
16650.003.74%600.00Sức mua mạnh266.128K433.752B-17.71659.00
076610 HAESUNG OPTICS
2095.000.24%5.00Bán306.399K65.078B35.4458.97192.00
078650 KOLEN
1945.00-0.26%-5.00Mua736.483K81.796B-262.42
079810 DE&T
3735.000.81%30.00Mua83.938K46.291B-910.59230.00
079950 INVENIA
2615.000.00%0.00Bán29.410K56.863B7.93329.72329.00
079960 DONGYANG E&P
16450.002.49%400.00Mua64.395K122.849B5.263050.48
081580 SUNGWOO ELEC
3000.00-0.33%-10.00Mua13.576K45.386B33.4190.09110.00
082800 LUMIMICRO
2145.000.00%0.00Bán3.664M267.833B-32.63
085660 CHA BIOTECH
14400.000.35%50.00Bán87.119K771.465B15.421007.90178.00
085670 NEWFLEX
2130.002.40%50.00Bán128.061K45.167B-200.16
089980 SFTC
16500.000.00%0.00Mua78.274K249.746B14.531182.50571.00
090460 BH
21450.001.66%350.00Sức mua mạnh518.912K633.479B7.163177.03
090740 YOUNYI
7110.00-0.14%-10.00Mua52.111K89.000B12.82555.29
091120 EM-TECH
11850.006.28%700.00Sức mua mạnh460.629K173.198B11.401010.81
091700 PARTRON
13050.001.16%150.00Mua581.290K681.135B10.401240.85455.00
092300 HYUNWOO
3515.003.38%115.00Sức mua mạnh280.444K50.977B18.57185.55
093920 SWIT
7000.00-0.14%-10.00Bán56.845K132.246B11.37616.65387.00
094970 JMT
3610.000.14%5.00Bán85.874K61.333B9.87365.43
095340 ISC
13050.00-0.38%-50.00Mua395.984K180.045B-135.25
095500 MNTECH
3460.00-1.14%-40.00Bán189.912K67.658B-282.28335.00
096640 MELFAS
1690.00-0.59%-10.00Bán55.344K37.104B-982.2161.00
097520 MCNEX
37950.002.57%950.00Mua476.682K651.558B6.865574.75470.00
101160 WORLDEX
8840.003.03%260.00Sức mua mạnh353.456K145.132B6.821257.83217.00
101390 IM
1100.003.29%35.00Mua396.899K47.586B-612.07
106520 DIGITAL OPTICS
687.001.48%10.00Bán899.575K62.195B-480.12192.00
109080 OPTICIS
7840.00-0.25%-20.00Theo dõi35.240K39.187B15.96492.45100.00
111870 SAMBON ELECTRONICS
2710.002.07%55.00Bán472.279K168.162B30.8686.0548.00
121850 KOYJ
1380.00-3.16%-45.00Bán78.416K22.216B-325.4671.00
126340 VINATECH
18600.00-0.80%-150.00Bán4.388K77.308B245.00
131400 ACT
4865.000.31%15.00Mua46.833K96.621B28.28171.38329.00
149950 AVATEC
7700.001.85%140.00Mua8.228K106.950B12.26616.65514.00
151910 NANOS
3855.002.80%105.00Bán186.347K429.792B-90.67182.00
154040 SOLUETA
2955.000.00%0.00Sức bán mạnh32.130K39.330B-1243.78171.00
155650 YMC
8350.0013.61%1000.00Mua1.112M148.982B-163.22231.00
177830 PAVONINE
5030.000.90%45.00Bán93.473K54.433B-174.09318.00
182690 TERRASEM
2015.000.25%5.00Bán329.439K42.432B-371.37
189540 CTN
3300.00-4.90%-170.00Mua1.935K
192440 SPIGEN KOREA
53200.002.31%1200.00Mua45.062K316.566B7.067368.25
196450 DIOSTECH
707.000.28%2.00Bán710.746K97.463B13.1266.3130.00
219130 TIGER ELEC
6640.003.75%240.00Mua416.075K37.823B57.66110.99180.00
237750 PNC TECHNOLOGIES
5660.000.53%30.00Theo dõi3.284K36.706B13.59414.33
278990 FINE EM TECH
4000.00-11.11%-500.0010
290550 DKT
13950.001.45%200.00Sức mua mạnh142.900K111.946B-452.66
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất