Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Electronics/Appliances

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Electronics/Appliances. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
002880DAYOU A-TECH
1046 KRW−2.43%486.026K0.5548.894B KRW−1987.82 KRW−535.45%0.00%Khách hàng Lâu năm
003550LG CORP.
101500 KRW+2.53%438.973K0.9516.17T KRW3.05%Khách hàng Lâu năm
Mua
008700ANAM ELEC
2180 KRW−1.58%1.098M0.24168.124B KRW24.4589.16 KRW−65.33%0.00%Khách hàng Lâu năm
009450KYUNG DONG NAVIEN
56300 KRW0.00%59.317K0.87813.7B KRW0.98%Khách hàng Lâu năm
015710KOCOM
4860 KRW−0.31%57.469K0.6080.666B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
017250INTERM
1270 KRW−0.94%30.235K0.8325.712B KRW2.62484.63 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
021240COWAY
55300 KRW−0.54%83.533K0.524.012T KRW2.44%Khách hàng Lâu năm
Mua
032540TJ MEDIA
6100 KRW0.00%29.224K0.5184.983B KRW15.21401.13 KRW+37.51%3.77%Khách hàng Lâu năm
032750SAMJIN
5500 KRW−1.26%21.085K0.7149.673B KRW−311.62 KRW−183.04%1.14%Khách hàng Lâu năm
032820WOORITG, INC.
1308 KRW−0.46%1.796M1.77201.194B KRW38.9733.57 KRW−41.41%0.00%Khách hàng Lâu năm
037070PASECO
10110 KRW+0.10%19.775K0.99202.004B KRW165.0861.24 KRW−86.69%1.48%Khách hàng Lâu năm
044340WINIX
9370 KRW+0.86%20.315K0.57149.046B KRW14.42649.99 KRW+399.83%3.20%Khách hàng Lâu năm
050110CAMMSYS
1529 KRW−0.39%381.993K0.82111.982B KRW−70.41 KRW−181.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
054090SAMJIN LND
1464 KRW−0.34%79.338K0.3436.288B KRW−847.62 KRW−1199.50%0.00%Khách hàng Lâu năm
056730CNT85
1233 KRW−1.60%75.697K2.9191.379B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
066570LG ELECTRONICS INC.
97900 KRW+0.10%295.948K0.6016.736T KRW24.683966.16 KRW−40.31%0.82%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
069510ESTEC
8630 KRW−0.80%3.995K0.4572.578B KRW5.79%Khách hàng Lâu năm
083640INCON
505 KRW−2.13%544.866K4.3138.941B KRW−318.90 KRW−621.52%0.00%Khách hàng Lâu năm
129890ABKO
1008 KRW−3.45%323.266K0.6651.033B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
192400CUCKOO
16660 KRW−0.06%21.394K0.75517.766B KRW4.953363.70 KRW−17.58%4.80%Khách hàng Lâu năm
225190SAMYANG OPTICS
9240 KRW−0.11%6.493K0.7293.519B KRW75.25122.79 KRW−88.08%7.03%Khách hàng Lâu năm
234920ZAIGLE
6650 KRW−2.21%87.929K0.7989.28B KRW9.64690.18 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
270660EVERYBOT
55500 KRW+15.63%2.311M1.42676.619B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
271830PAMTEK
3960 KRW−2.70%535.1K0.22113.235B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
279060INNOVEX
2700 KRW−1.64%5.624K2.4324.503B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
284740CUCKOO HOMESYS
21000 KRW+0.96%11.016K0.77470.87B KRW5.843593.84 KRW−36.14%3.33%Khách hàng Lâu năm
297570ALOYS
1483 KRW−1.07%141.396K1.4551.113B KRW15.1797.74 KRW−44.74%0.00%Khách hàng Lâu năm