Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Food: Specialty/Candy

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Food: Specialty/Candy. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
001040CJ
101800 KRW−1.17%105.783K0.693.24T KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001680DAESANG
19840 KRW−0.65%49.328K0.71721.655B KRW4.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001790TS
3370 KRW+1.51%465.903K1.00297.793B KRW9.26363.93 KRW+61.05%3.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001800ORION HOLDINGS
14890 KRW+0.13%24.78K0.39894.529B KRW9.871508.17 KRW−1.12%5.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
004370NONGSHIM
365000 KRW−0.41%18.944K0.682.119T KRW1.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
004410SEOUL FOOD IND
182 KRW−0.55%988.136K0.7972.673B KRW−1.52 KRW−184.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
004990LOTTE
30600 KRW−0.16%307.521K0.582.19T KRW25.251211.74 KRW−49.24%4.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
005610SPC SAMLIP
59700 KRW+0.17%3.544K0.87483.071B KRW9.486294.74 KRW−11.58%2.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
005670FOODWELL
4880 KRW−0.81%4.966K0.5347.918B KRW1.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
005740CROWNHAITAI HOLDINGS
6200 KRW−0.32%12.983K0.5395.349B KRW7.33846.28 KRW+149.85%1.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
006980WOOSUNG FEED
20000 KRW−0.25%3.212K1.3351.463B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
007310OTTOGI
405500 KRW+0.37%2.435K0.811.51T KRW2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
007540SEMPIO
50800 KRW−1.93%6.398K0.95114.872B KRW0.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
009780MSC
5130 KRW−0.19%9.013K0.6590.464B KRW4.871054.08 KRW+9.37%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
017810PULMUONE CORPORATE
10570 KRW+0.96%47.764K1.19384.991B KRW43.21244.59 KRW0.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
084690DAESANG HOLDINGS
11400 KRW−2.23%936.704K0.86450.922B KRW2.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
101530HAITAI CONFECTIONERY
5440 KRW+0.37%70.859K3.16143.726B KRW16.55328.60 KRW3.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
122640YEST
19000 KRW+3.20%2.139M8.19344.968B KRW−1536.30 KRW−869.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
222980MCNULTY
4480 KRW+1.13%24.768K0.7548.614B KRW−259.75 KRW−679.14%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
236030SSIAL FOOD
4985 KRW+7.20%170.1911.132B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
248170SEMPIO FOODS
28300 KRW−0.88%20.127K1.25130.376B KRW15.251856.08 KRW−56.97%0.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
260970S&D
19390 KRW−1.22%9.077K0.6679.686B KRW7.822478.10 KRW+8.56%2.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
264900CROWN
8320 KRW−0.36%17.488K1.04108.652B KRW2.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
271560ORION
95100 KRW−1.14%189.733K0.753.803T KRW9.989527.00 KRW−4.02%1.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
280360LOTTE WELLFOOD
131900 KRW+2.57%7.635K0.721.213T KRW16.937792.68 KRW+19.14%2.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
368970OSP
5250 KRW+1.74%34.808K1.4248.226B KRW64.2881.67 KRW−30.69%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền