Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Gas Distributors

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Gas Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
003480HHIC HOLDINGS
3290 KRW+0.77%14.208K0.5285.182B KRW3.06%Công ty dịch vụ công cộng
004690SAMCHULLY
100600 KRW−1.18%15.882K0.56348.566B KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
012320KYUNGDONG INVEST
67000 KRW+6.35%58.047K4.94137.362B KRW1.19%Công ty dịch vụ công cộng
015360YESCO HOLDINGS
38150 KRW+0.13%4.368K0.46162.527B KRW4.448599.66 KRW22.97%Công ty dịch vụ công cộng
016710DAESUNG HOLDINGS
9600 KRW−1.23%22.224K0.44156.39B KRW2.57%Công ty dịch vụ công cộng
017390SEOUL CTY GAS
59700 KRW−0.67%6.783K0.55233.356B KRW3.74%Công ty dịch vụ công cộng
017940E1
65900 KRW+0.15%17.855K0.58380.439B KRW7.83%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
018670SK GAS
158500 KRW+1.93%14.969K1.441.396T KRW5.14%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
024060HEUNGU
10010 KRW−0.50%540.572K0.29146.281B KRW0.50%Công ty dịch vụ công cộng
034590INCHON CITY GAS
25350 KRW0.00%9310.30104.493B KRW4.93%Công ty dịch vụ công cộng
036460KOGAS
29000 KRW+2.65%562.033K0.492.425T KRW−8857.39 KRW−153.12%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
053050GSE
3270 KRW−2.82%350.842K0.71100.908B KRW19.67166.25 KRW−20.45%1.19%Công ty dịch vụ công cộng
117580DAESUNGENERGY
8310 KRW−1.54%181.456K0.66229.522B KRW2.96%Công ty dịch vụ công cộng
128820DAESUNGIND
3930 KRW+1.55%98.856K0.59140.279B KRW−325.04 KRW+69.78%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
267290KYUNGDONG CITY GAS
19400 KRW−0.15%7.4K0.42114.451B KRW3.735196.00 KRW+26.56%4.50%Công ty dịch vụ công cộng