Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Home Furnishings

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Home Furnishings. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
003800ACEBED
26500 KRW0.00%3600.13271.677B KRW5.834549.20 KRW−21.07%5.28%Khách hàng Lâu năm
004590KOREAFURNI
4035 KRW+0.37%15.273K0.6760.525B KRW5.29762.38 KRW−45.80%4.34%Khách hàng Lâu năm
005440HYUNDAI GREEN FOOD
4420 KRW−2.21%822.228K0.62643.14B KRW4.52%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
006570DAELIM TRDG
2955 KRW0.00%7.694K1.0844.516B KRW−614.32 KRW−344.21%1.02%Khách hàng Lâu năm
009240HANSSEM
50600 KRW0.00%14.734K0.88873.327B KRW−3189.77 KRW+30.18%9.68%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
011090ENEX
524 KRW0.00%35.877K0.7431.075B KRW−268.93 KRW−136620.18%0.00%Khách hàng Lâu năm
024940PNPOONGNYUN
8080 KRW0.00%39.304K0.8075.941B KRW0.31%Khách hàng Lâu năm
025750HOMEDECO
808 KRW−0.74%280.762K3.3165.097B KRW−179.36 KRW−196.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
065950WELCRON
2830 KRW−1.39%55.65K0.6078.48B KRW−372.10 KRW−2963.31%0.00%Khách hàng Lâu năm
069330U.I.DISPLAY
1480 KRW−4.64%446.917K5.3620.879B KRW−233.59 KRW−187.93%0.00%Khách hàng Lâu năm
079430HYUNDAI LIVART
7760 KRW−1.77%21.122K0.64156.086B KRW−1360.99 KRW+46.08%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
085310NK
967 KRW−0.51%120.2K1.0276.277B KRW4.87198.70 KRW+44.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
111380DONG IN ENTECH
25900 KRW−3.72%73.3K0.84158.715B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
149950AVATEC
12720 KRW−0.47%5.869K0.70174.796B KRW0.79%Khách hàng Lâu năm
407400GGUMBI
10500 KRW−0.47%61.514K0.34122.963B KRW−227.70 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
415380STUDIO SAMICK
21050 KRW−12.29%301.003K0.3988.947B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm