Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Homebuilding

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Homebuilding. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000720HYUNDAI ENG & CONST
34250 KRW+1.33%584.764K1.013.818T KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
002290SAMIL ENTERPRISE
3645 KRW−0.27%10.226K0.3945.322B KRW10.26355.38 KRW+96.56%3.42%Khách hàng Lâu năm
004960HANSHIN CONST
7100 KRW+0.14%36.285K0.8282.036B KRW4.23%Khách hàng Lâu năm
006360GS E&C
16210 KRW+5.81%897.343K2.191.3T KRW−4914.95 KRW−222.98%8.49%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
042940SANGJI CAELUM
390 KRW−0.26%184.197K0.5541.233B KRW13.7028.47 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
047040DWEC
4025 KRW+2.29%998.74K0.951.617T KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
210980SK D&D
24700 KRW+2.92%1.048M4.81597.481B KRW5.554451.91 KRW+40.68%3.24%Khách hàng Lâu năm
Mua
282720KYGP
10370 KRW+0.78%22.931K0.97124.71B KRW3.40%Khách hàng Lâu năm
417840JUSTEM
18280 KRW−4.99%5.538M7.24136.275B KRW−378.97 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm