Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

107
Cổ phiếu
34746.224B
Giá trị vốn hóa thị trường
546.678K
Khối lượng
−1.40%
Thay đổi
−3.31%
Hiệu suất Tháng
+8.23%
Hiệu suất Năm
−5.26%
Hiệu suất YTD
          
000850 HMT
37200.00-2.87%-1100.00Sức bán mạnh11.792K84.260B6.066319.31343.00
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6310.000.96%60.00Bán7.454K46.875B6.53957.0681.00
004380 SAMICK THK
13200.00-4.69%-650.00Bán66.136K286.695B105.81130.90
004840 DRB HOLDING
4995.00-1.87%-95.00Sức bán mạnh25.096K98.016B27.14187.51349.00
007820 SMC
10100.00-2.42%-250.00Sức mua mạnh129.399K207.351B42.97240.85
009160 SIMPAC
2870.00-1.37%-40.00Mua98.083K176.181B6.63438.67495.00
009310 CHARM ENGINEERING
1615.00-0.31%-5.00Mua162.555K85.810B-342.74
009440 KC GREEN HOLDINGS
4830.00-2.23%-110.00Bán50.687K109.297B8.12608.3323.00
010660 HWACHEON
2750.00-1.43%-40.00Sức bán mạnh713.541K57.390B-52.22341.00
011700 HANSHIN MACH
1585.00-1.25%-20.00Bán648.168K51.017B19.6581.6698.00
011930 SHINSUNG E&G
940.00-2.49%-24.00Bán1.409M137.394B-28.99
012200 KEYANG ELEC MACH
3170.00-5.09%-170.00Bán868.187K113.560B26.96123.90
012330 HYUNDAI MOBIS
228500.00-1.08%-2500.00Sức bán mạnh143.419K21584.000B9.5324233.30
013030 HY-LOKCO
15150.00-1.94%-300.00Sức bán mạnh17.582K210.324B998.84
013570 DY
4865.00-1.62%-80.00Bán46.553K125.511B1292.50
013810 SPECO
3605.00-2.57%-95.00Bán158.774K54.220B631.64
015230 DAECHANG FORGING
26700.00-1.66%-450.00Bán3.842K74.959B4.885562.35
015590 CURO
1030.00-2.83%-30.00Bán1.864M159.643B63.6825.65
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4390.00-2.34%-105.00Sức bán mạnh5.249K74.845B232.76
019990 ENERTORK
3870.00-5.61%-230.00Mua1.028M39.323B170.9723.9898.00
023960 SC ENGINEERING
1260.00-2.70%-35.00Bán19.944K32.397B1.90683.24
025560 MIRAE
117.00-2.50%-3.00Bán15.809M101.089B-19.76
029460 KC
16800.00-4.00%-700.00Bán43.986K217.767B4389.28
032860 GLOSFER LABS
280.00-4.11%-12.00Bán913.346K21.478B-50.7912.00
034020 DHICO
5380.00-1.65%-90.00Bán1.453M1346.940B-786.31
036200 UNISEM
6470.000.15%10.00Mua658.866K190.028B15.95404.91
036530 S&T HOLDINGS
14450.00-0.34%-50.00Sức bán mạnh8.809K219.759B7824.46
036560 YPPC
7980.00-2.09%-170.00Sức bán mạnh14.020K128.362B8.59949.14209.00
039610 HS VALVE
6150.00-0.49%-30.00Bán89.059K64.336B20.80297.13216.00
039840 DIO
37400.00-3.61%-1400.00Bán98.543K580.192B1740.20
043200 PARU
3540.00-2.75%-100.00Mua17.417M140.105B69.7456.72
043340 ESSEN TECH
977.00-1.21%-12.00Bán146.199K71.208B113.348.73
044060 JOKWANG ILI
6340.00-1.09%-70.00Sức bán mạnh45.117K63.367B11.56554.28
047770 CODES COMBINE
2505.00-1.96%-50.00Sức bán mạnh85.454K96.449B11.78216.9549.00
049800 WOOJIN PLAIMM
3920.002.62%100.00Mua25.977K38.200B-1360.25660.00
049950 MEERECOMPANY
28450.00-2.57%-750.00Sức bán mạnh18.862K218.627B16.771741.71
051490 NARA M&D
4835.00-3.20%-160.00Mua94.396K68.968B63.0479.23
053660 HYUNJIN
550.00-24.66%-180.00Sức bán mạnh6.441M38.832B-1541.21152.00
054300 PANSTAR ENTERPRISE
930.00-2.72%-26.00Sức bán mạnh912.666K49.995B50.0519.10
054920 HANCOM WITH
2950.00-0.51%-15.00Bán114.723K83.664B41.7371.0595.00
064510 ECOMAISTER
3405.00-1.87%-65.00Bán98.577K46.321B-2874.61
067170 AUTECH
12650.00-3.80%-500.00Sức mua mạnh1.849M195.264B11.181176.6995.00
068240 DAWONSYS
19200.002.67%500.00Sức mua mạnh1.160M496.936B48.17388.21
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2010.00-4.51%-95.00Bán1.342M90.233B17.19122.4340.00
071460 WINIADIMCHAE
3350.00-2.33%-80.00Mua161.872K121.996B-9.66597.00
076080 WELCRON HANTEC
1770.00-2.21%-40.00Bán90.240K36.164B-1212.96
077500 UNIQUEST
6800.00-2.86%-200.00Bán147.255K186.558B12.37568.74161.00
078150 HB TECHNOLOGY
2845.005.76%155.00Bán5.495M206.940B306.458.78295.00
083500 FNS TECH
12800.000.00%0.00Sức mua mạnh273.022K92.952B185.13
083650 BHI
2100.00-2.55%-55.00Sức bán mạnh53.742K56.025B-602.64
085310 NK
1035.00-1.43%-15.00Sức bán mạnh202.972K82.824B-344.66146.00
086670 BMT
8150.00-4.34%-370.00Mua68.823K69.408B12.73669.19
088390 INNOX
5400.00-1.82%-100.00Sức bán mạnh9.452K48.172B-916.89
089030 TECHWING
16700.00-0.30%-50.00Bán310.713K313.609B548.10
089140 NEXTURN
11550.001.32%150.00Mua212.562K121.834B15.65728.63
090360 ROBOSTAR
16250.00-3.27%-550.00Sức bán mạnh48.093K163.800B-63.65285.00
090470 JASTECH
12250.00-2.39%-300.00Bán106.105K181.616B86.66144.81405.00
091090 SEWON CELLONTECH
2525.00-2.88%-75.00Sức bán mạnh211.181K158.571B-170.80355.00
092440 KISHIN
3825.00-1.42%-55.00Bán62.690K113.296B11.29343.64
092780 DONGYANG PISTON
4955.00-2.27%-115.00Bán108.006K65.578B5.77878.69546.00
094820 ILJIN POWER
4785.00-2.05%-100.00Bán78.360K71.891B6.15794.34696.00
095190 EMKOREA
3910.00-4.28%-175.00Bán458.184K148.419B-406.88
096350 DSOL
400.00-6.98%-30.00Mua3.073M67.004B-38.56
100840 S&T
17450.00-0.85%-150.00Bán24.040K126.609B8.172155.40
101170 WOORIM
3265.00-0.61%-20.00Mua48.883K43.417B-19.91
101360 E&D
8000.001.27%100.00Mua50246.715B48.00
104460 DYP&F
12550.00-1.95%-250.00Bán20.324K122.355B2140.54
105740 DK-LOK
8830.00-2.75%-250.00Sức bán mạnh76.841K76.725B986.07
108230 TOPTEC
11950.000.42%50.00Mua667.428K414.223B-1.36
108490 ROBOTIS
11900.00-1.24%-150.00Bán39.010K
114190 KANGWON
3180.00-2.75%-90.00Bán83.646K57.041B-464.81
117730 T-ROBOTICS
9830.00-1.40%-140.00Bán43.199K55.627B154.00
119650 KC COTTRELL
6720.00-3.17%-220.00Bán154.446K90.220B17.54395.69230.00
126870 NEUROS
3775.00-5.62%-225.00Bán595.020K90.646B-279.59136.00
126880 JNK HEATERS
4395.00-3.93%-180.00Bán191.829K99.296B-750.2171.00
140670 RS AUTOMATION
8690.00-2.14%-190.00Bán73.127K80.821B16.37
141000 VIATRON
10100.00-2.88%-300.00Mua84.178K125.993B17.68588.10138.00
141070 MAXROTEC
1535.00-0.32%-5.00Mua3.765M45.565B-293.16
144960 NPP
4535.00-3.72%-175.00Bán682.966K191.621B131.14
148140 BDI
8240.00-0.96%-80.00Mua26.901K64.924B7.131166.3153.00
158310 STAR MOBILITY
1590.00-6.47%-110.00Bán118.204K20.323B-1497.3119.00
160600 SNTEKBM
1130.00-2.16%-25.00Sức bán mạnh376.388K34.346B-1771.62
160980 CYMECHS
11850.00-2.87%-350.00Bán92.807K122.551B39.09312.07
161580 PHILOPTICS
12950.00-3.00%-400.00Mua537.701K248.076B-895.07
163560 DRB INDUSTRIAL
5820.00-2.68%-160.00Bán14.067K81.627B7.10842.40580.00
171090 SUNIC SYSTEM
7340.006.38%440.00Mua449.381K59.444B-71.31216.00
178780 U-TECH
3080.005.84%170.00Mua271.948K71.495B-506.9865.00
187870 DEVICE ENG
18150.00-1.36%-250.00Mua135.102K123.471B739.20
191600 TKC
41700.002.96%1200.00Mua1
195990 ABPRO BIO
622.00-5.33%-35.00Bán1.896M116.133B-250.8478.00
215790 INNO INSTRUMENT
2455.00-3.16%-80.00Bán238.946K51.416B-454.6895.00
217820 NS
8390.002.07%170.00Mua394.294K80.556B19.06431.2194.00
222080 CIS
4350.00-7.84%-370.00Mua4.359M253.109B63.3378.42
224060 CODI-M
408.0015.58%55.00Bán61.789M51.586B-49.6180.00
232680 RAONTEC
4880.00-0.41%-20.00Mua15021.215B78.00
238500 ROBO3
414.00-8.00%-36.00Bán14.193K2.107B
243840 SHIN HEUNG SEC
43700.00-4.69%-2150.00Mua77.749K301.338B21.392368.651367.00
257370 MSTNS
13750.00-5.17%-750.00Sức bán mạnh198.625K92.002B56.00
258610 EWK
14200.00-4.70%-700.00Mua202.318K141.379B-147.00
272110 KNJ
8880.00-4.10%-380.00Bán27.897K58.203B
277880 TSI
16150.000.00%0.00Bán100125.805B54.00
282880 COWIN
30200.001.85%550.00Sức mua mạnh727.291K274.393B1982.29
311060 LAT
3970.0014.74%510.00Sức bán mạnh4
317830 SPSYSTEMS
5900.00-4.68%-290.00Sức bán mạnh115.165K
317870 ENVIONEER
8330.005.44%430.00Mua833.892K
319660 PSK
26000.00-3.17%-850.00Mua116.094K
323350 DAWON NEXVIEW
16100.000.62%100.00Sức bán mạnh55
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất