Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: ngân hàng / môi giới đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng / môi giới đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như KIWOOM SECURITIES hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MERITZ LEVERAGE SILVER FUTURES ETN(H), do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
138040MERITZ FINANCIAL GROUP
14.041 T KRW76600 KRW−0.13%294.091 K0.795.4514065.14 KRW+52.64%3.08%Tài chính
Mua
005940NH INVESTMENT & SECURITIES
4.205 T KRW12230 KRW+0.08%319.987 K0.647.161708.79 KRW+55.23%6.55%Tài chính
Sức mua mạnh
006800MIRAE ASSET SECURITIES
3.862 T KRW7460 KRW−0.53%471.221 K1.1217.67422.26 KRW−62.59%2.00%Tài chính
Mua
071050KOREA INVESTMENT HOLDINGS
3.806 T KRW66000 KRW−1.64%132.014 K1.515.1612786.68 KRW+18.30%3.95%Tài chính
Sức mua mạnh
016360SAMSUNG SECURITIES
3.371 T KRW37250 KRW−1.32%350.483 K1.246.076135.80 KRW+4.72%5.83%Tài chính
Sức mua mạnh
039490KIWOOM SECURITIES
3.168 T KRW125800 KRW−0.63%45.792 K1.019.7712872.35 KRW−45.61%2.37%Tài chính
Sức mua mạnh
003540DAISHIN SECURITIES
992.91 B KRW15360 KRW−0.19%59.065 K1.147.801968.05 KRW+33.67%7.80%Tài chính
Sức mua mạnh
0001720SHINYOUNG SECURITIES
873.994 B KRW67600 KRW+2.11%2.619 K0.770.00%Tài chính
0023590DAOU TECHNOLOGY
873.986 B KRW19850 KRW−1.73%75.92 K1.194.594327.98 KRW−56.13%3.47%Tài chính
0003530HANWHA INVESTMENT & SECURITIES
746.076 B KRW3360 KRW+0.30%866.189 K0.5312.65265.62 KRW0.00%Tài chính
0003470YUANTA SECURITIES KOREA
563.106 B KRW2725 KRW−0.18%92.04 K0.658.51320.07 KRW+38.48%6.59%Tài chính
0030610KYOBO SECURITIES CO., LTD.
558.139 B KRW4950 KRW+0.10%13.058 K0.6012.39399.39 KRW−64.78%5.06%Tài chính
0001200EUGENE INVESTMENT & SECURITIES
408.373 B KRW4370 KRW+1.63%734.942 K1.2222.73192.29 KRW−41.78%1.40%Tài chính
0001500HYUNDAI MOTOR SECURITIES
277.485 B KRW8730 KRW−0.23%16.311 K0.897.741127.84 KRW−42.10%4.57%Tài chính
0078020EBEST INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
266.646 B KRW5480 KRW+3.59%239.718 K1.4911.43479.41 KRW+100.47%2.84%Tài chính
0001510SK SECURITIES
248.921 B KRW576 KRW+0.17%660.033 K0.75−8.35 KRW−149.16%0.35%Tài chính
001270BOOKOOK SECURITIES
202.845 B KRW23700 KRW+0.42%9640.723.975966.89 KRW+13.11%6.36%Tài chính
0030210DAOL INVESTMENT & SECURITIES
192.575 B KRW3295 KRW+2.01%115.713 K1.38−847.39 KRW−211.00%4.64%Tài chính
016610DB FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD.
177.316 B KRW4250 KRW−0.70%12.524 K0.3122.59188.14 KRW+13.06%4.67%Tài chính
0001750HANYANG SECURITIES
141.287 B KRW11140 KRW+0.36%4.225 K0.313.812926.51 KRW+83.13%7.21%Tài chính
0003460YUHWA SECURITIES
135.064 B KRW2250 KRW+0.90%3.338 K0.5018.06124.60 KRW−3.77%5.38%Tài chính
0001290SANGSANGININVESTMENT & SECURITIES
68.965 B KRW648 KRW−0.15%76.506 K0.88−38.81 KRW−427.73%0.00%Tài chính
1190650KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.
35.645 B KRW5860 KRW+5.02%7.173 K0.900.00%Tài chính
610059MERITZ 3X LEVERAGE KTB 10Y ETN
20245 KRW+0.35%9041.63Tài chính
610016MERITZ LEVERAGE SILVER FUTURES ETN(H)
23685 KRW+6.28%150.05Tài chính
610060MERITZ INVERSE 3X KTB 10Y ETN
19330 KRW−0.15%10.34Tài chính
610058MERITZ INVERSE 3X KTB 5Y ETN
20025 KRW−0.10%00.00Tài chính
530094SAMSUNG INVERSE KOSDAQ 150 FUTURES ETN
8225 KRW0.00%70.00Tài chính
510034DAISHIN INVERSE KTB 10Y ETN
10275 KRW−0.05%0Tài chính
530115SAMSUNG LEVERAGE NASDAQ 100 ETN
32835 KRW+0.05%3.773 K1.61Tài chính
610063MERITZ KIS CD RATE ETN
52180 KRW+0.01%2 K0.33Tài chính
520038MIRAEASSET INVERSE KOSPI200 FUTURES ETN
10315 KRW+0.05%120.00Tài chính
550083QV ISELECT BATTERY RECYCLING TOP10 ETN
8170 KRW+2.25%10.09Tài chính
610009MERITZ INVERSE KTB 30Y ETN
12850 KRW+0.04%80.06Tài chính
530084SAMSUNG INVERSE GOLD FUTURES ETN(H)
8705 KRW−0.17%1.571 K0.36Tài chính
550063QV INVERSE LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
13230 KRW−0.30%00.00Tài chính
610011MERITZ GOLD FUTURES ETN(H)
12705 KRW+0.67%5090.83Tài chính
530082SAMSUNG INVERSE 2X HANG SENG TECH ETN(H)
7445 KRW+0.81%24.256 K0.29Tài chính
610012MERITZ LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
27750 KRW+0.78%1.124 K0.88Tài chính
530099SAMSUNG BLBG LEVERAGE WTI FUTURES ETN
14485 KRW+1.47%3.809 K0.19Tài chính
550061QV INVERSE US IT TOP5 ETN(H)
5620 KRW−0.18%730.61Tài chính
610041MERITZ BLOOMBERG LEVERAGE F-WTI ETN(H)
13245 KRW+2.04%5350.04Tài chính
5530118SAMSUNG KOSDAQ 150 TR ETN
10140 KRW0.00%47.305 K0.54Tài chính
510036DAISHIN INVERSE 3X KTB 10Y ETN
19890 KRW−0.18%00.00Tài chính
530078SAMSUNG INVERSE NASDAQ 100 ETN(H)
7115 KRW−0.49%640.06Tài chính
610057MERITZ 3X LEVERAGE KTB 5Y ETN
20790 KRW+0.05%00.00Tài chính
530080SAMSUNG INVERSE HANG SENG TECH ETN(H)
11865 KRW−0.04%106.766 K2.22Tài chính
530079SAMSUNG HANG SENG TECH ETN(H)
5285 KRW+1.83%830.28Tài chính
530092SAMSUNG INVERSE KOSPI 200 FUTURES ETN
10250 KRW−0.19%4.656 K0.75Tài chính
530090SAMSUNG INVERSE SILVER FUTURES ETN(H)
7580 KRW−1.88%1.423 K0.22Tài chính
520037MIRAEASSET KOSPI200 FUTURES ETN
9525 KRW+0.05%650.01Tài chính
510035DAISHIN 3X LEVERAGE KTB 10Y ETN
19940 KRW+0.23%30.05Tài chính
530117SAMSUNG KOSPI 200 TR ETN
11105 KRW−0.05%15.221 K0.29Tài chính
530077SAMSUNG NASDAQ 100 ETN(H)
13435 KRW+0.41%500.91Tài chính
510016DAISHIN NATURAL GAS FUTURES ETN(H)
5145 KRW+0.10%5.29 K0.11Tài chính
760001KIWOOM F-USDKRW ETN
12020 KRW−0.12%31.07Tài chính
610062MERITZ INVERSE 3X KTB 30Y ETN
40140 KRW+0.09%140.04Tài chính
530088SAMSUNG LEVERAGE KRX SECBTRY NEWDEAL ETN
2790 KRW−4.94%44.26 K0.80Tài chính
610004MERITZ US LEVERAGE INFLATION BOND ETN(H)
6835 KRW0.00%210.95Tài chính
530089SAMSUNG SILVER FUTURES ETN(H)
12595 KRW+3.28%5210.50Tài chính
610017MERITZ INVERSE 2X SILVER FUTURES ETN(H)
8560 KRW−3.11%5.912 K0.47Tài chính
530100SAMSUNG BLBG INVERSE 2X WTI FUTURES ETN
13915 KRW−2.04%13.901 K0.29Tài chính
550062QV LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
27790 KRW+1.09%00.00Tài chính
5510037DAISHIN S&P 2X NATURAL GAS FUTURES ETN B
10545 KRW−0.24%22.848 K0.49Tài chính
610056MERITZ INVERSE 3X KTB 3Y ETN
19935 KRW−0.08%00.00Tài chính
6610068MERITZ KAP JPYKRW ETN
9595 KRW−0.52%2.242 K1.46Tài chính
610007MERITZ KTB 30Y ETN
8060 KRW+0.19%20.00Tài chính
610073MERITZ KAP INVERSE 2X CNHKRW ETN
19320 KRW+0.91%140.41Tài chính
550064QV LEVERAGE SILVER FUTURES ETN(H)
23475 KRW+6.03%2.159 K2.47Tài chính
510033DAISHIN KTB 10Y ETN
10325 KRW+0.10%00.00Tài chính
610014MERITZ SILVER FUTURES ETN(H)
12465 KRW+1.55%00.00Tài chính
760005KIWOOM INDXX US TECH TOP 10 ETN
21085 KRW+0.12%1.148 K83.19Tài chính
550082QV KIS CD INTEREST RATE INVESTMENT ETN
52180 KRW+0.01%50.14Tài chính
610061MERITZ 3X LEVERAGE KTB 30Y ETN
48950 KRW+0.26%2.359 K0.31Tài chính
530083SAMSUNG GOLD FUTURES ETN(H)
12675 KRW+0.32%6264.67Tài chính
6610072MERITZ KAP LEVERAGE CNHKRW ETN
21185 KRW−0.77%10.13Tài chính
610001MERITZ INFLATION BOND ETN
11800 KRW+0.08%10.05Tài chính
7760006KIWOOM KPOP ETN
8055 KRW−2.83%14.764 K1.22Tài chính
550066QV S&P500 BUFFER10% SEPTEMBER ETN
13850 KRW−0.07%0Tài chính
610013MERITZ INVERSE 2X GOLD FUTURES ETN(H)
13515 KRW−0.37%6170.37Tài chính
510015DAISHIN WHEAT FUTURES ETN(H)
8455 KRW+2.67%9.225 K0.99Tài chính
610002MERITZ LEVERAGE INFLATION BOND ETN
12820 KRW+0.16%00.00Tài chính
550065QV INVERSE 2X SILVER FUTURES ETN(H)
8520 KRW−3.18%8201.98Tài chính
610071MERITZ KAP CNHKRW ETN
10435 KRW−0.38%00.00Tài chính
520040MIRAEASSET INVERSE KOSDAQ150 FUTURES ETN
8230 KRW+0.18%910.00Tài chính
610055MERITZ 3X LEVERAGE KTB 3Y ETN
21120 KRW+0.09%00.00Tài chính
530098SAMSUNG BLBG WTI FUTURES ETN
10610 KRW+0.52%100.15Tài chính
530111SAMSUNG 2X NATURAL GAS FUTURES ETN C
7820 KRW+0.13%520.862 K0.31Tài chính
520039MIRAEASSET KOSDAQ150 FUTURES ETN
9960 KRW+1.01%20.14Tài chính
6610069MERITZ KAP LEVERAGE JPYKRW ETN
17915 KRW−1.05%34.388 K2.21Tài chính
610008MERITZ LEVERAGE KTB 30Y ETN
5600 KRW+0.18%1.179 K0.44Tài chính
530116SAMSUNG INVERSE 2X NASDAQ 100 ETN
12075 KRW−0.82%52.541 K0.58Tài chính
6610070MERITZ KAP INVERSE 2X JPYKRW ETN
22835 KRW+1.29%210.20Tài chính
610010MERITZ INVERSE 2X KTB 30Y ETN
14505 KRW+0.10%70.15Tài chính
550059QV ISELECT GLOBAL EMP ETN(H)
10850 KRW+0.05%00.00Tài chính
610003MERITZ US INFLATION BOND ETN(H)
8700 KRW+0.23%2010.53Tài chính
610015MERITZ INVERSE SILVER FUTURES ETN(H)
7640 KRW−1.61%80.03Tài chính