Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
31621.661B
Giá trị vốn hóa thị trường
343.423K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−6.60%
Hiệu suất Tháng
−8.46%
Hiệu suất Năm
+3.02%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
001200EUGENEIS
2435 KRW0.83%20 KRW
Bán
57.373K139.703M226.622B KRW13.07184.70 KRW
001270BOOKOOK SECU
19680 KRW1.08%210 KRW
Bán
3.526K69.392M170.314B KRW4562.43 KRW
001290SANGSANGININV&SEC
716 KRW−2.98%−22 KRW
Bán Mạnh
128.149K91.755M78.423B KRW36.51 KRW
001500HMSEC
8780 KRW0.34%30 KRW
Bán
28.376K249.141M277.485B KRW3.922653.72 KRW871
001510SK SECU
706 KRW0.14%1 KRW
Bán
1.469M1.037B305.199B KRW31.5322.36 KRW
001720SHINYOUNG SECU
57900 KRW0.00%0 KRW
Bán
4.584K265.414M465.426B KRW7.937305.11 KRW677
001750HANYANG SECU
8910 KRW−0.78%−70 KRW
Bán
8.577K76.421M114.302B KRW4.831858.18 KRW
003460YUHWA SECU
2235 KRW0.22%5 KRW
Theo dõi
3.472K7.76M137.37B KRW30.3673.44 KRW
003470YUANTA SECURITIES
2455 KRW0.61%15 KRW
Bán
177.714K436.288M500.823B KRW11.12219.34 KRW
003530H.I.S.C
2795 KRW1.45%40 KRW
Bán
607.915K1.699B613.993B KRW−251.60 KRW1.159K
003540DAISHIN SECU
12610 KRW0.64%80 KRW
Bán
20.047K252.793M816.886B KRW7.391758.42 KRW1.484K
005940NHIS
8670 KRW0.58%50 KRW
Bán
322.701K2.798B3.016T KRW9.70887.96 KRW
006800MIRAE ASSET SEC
6510 KRW0.31%20 KRW
Bán
453.84K2.954B3.469T KRW5.471187.51 KRW3.809K
008560MERITZ SECU
6610 KRW−1.34%−90 KRW
Bán
885.342K5.852B3.556T KRW5.141364.36 KRW1.534K
010050WIB
758 KRW1.34%10 KRW
Bán
570.454K432.404M653.852B KRW7.12105.01 KRW
016360SAMSUNG SECU
31100 KRW0.00%0 KRW
Bán
128.761K4.004B2.777T KRW6.574730.18 KRW2.589K
016610DBFI
4080 KRW0.37%15 KRW
Bán
14.666K59.837M168.408B KRW302.63 KRW
023590DAOU TECH
19500 KRW−0.86%−170 KRW
Bán
65.423K1.276B851.054B KRW12744.58 KRW
030210DAOL SEC
5060 KRW2.85%140 KRW
Sức mua mạnh
807.286K4.085B290.397B KRW5.351018.86 KRW502
030610KYOBO SECURITIES
5020 KRW−0.20%−10 KRW
Bán
19.546K98.121M319.705B KRW7.39681.08 KRW
039490KIWOOM
96100 KRW0.73%700 KRW
Theo dõi
40.982K3.938B2.454T KRW5.3020213.53 KRW909
071050KIH
54100 KRW1.50%800 KRW
Bán
158.721K8.587B3.048T KRW4.8910905.56 KRW
078020EBEST IS
4390 KRW0.11%5 KRW
Bán
19.271K84.6M221.029B KRW12.77443.93 KRW
138040MERITZ FINANCIAL
41500 KRW−1.78%−750 KRW
Bán
366.96K15.229B7.039T KRW5.118443.09 KRW20
190650KOREA ASSET SEC
7950 KRW−0.63%−50 KRW
Bán
10.576K84.079M51.104B KRW−158.33 KRW215