Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
32866.724B
Giá trị vốn hóa thị trường
541.495K
Khối lượng
−0.37%
Thay đổi
−0.75%
Hiệu suất Tháng
+46.02%
Hiệu suất Năm
+21.28%
Hiệu suất YTD
          
001200 EUGENEIS
3915.000.00%0.00Bán266.180K367.380B4.18935.71796.00
001270 BOOKOOK SECU
24900.000.00%0.00Mua5.940K216.048B2.918564.49276.00
001290 SANGSANGININV&SEC
1255.003.29%40.00Bán145.679K119.220B16.4677.46
001500 HMSEC
12700.00-0.39%-50.00Bán50.471K402.750B4.983334.71
001510 SK SECU
897.00-0.33%-3.00Bán1.375M388.317B8.06111.69861.00
001720 SHINYOUNG SECU
62900.000.32%200.00Mua2.335K505.962B2.9321402.96664.00
001750 HANYANG SECU
18950.001.34%250.00Mua40.935K241.206B3.145959.03
003460 YUHWA SECU
2730.001.11%30.00Mua50.111K166.571B16.67162.0164.00
003470 YUANTA SECURITIES
4125.00-0.12%-5.00Bán258.390K849.446B1190.021704.00
003530 H.I.S.C
4700.00-1.26%-60.00Bán1.637M1061.261B7.04675.721102.00
003540 DAISHIN SECU
21000.000.24%50.00Mua58.668K1323.469B2.319158.891430.00
005940 NHIS
13150.00-0.75%-100.00Mua553.697K3924.593B4.712814.413044.00
006800 MIRAE ASSET SEC
8860.000.57%50.00Mua1.183M5018.034B5.371641.834029.00
008560 MERITZ SECU
5120.00-1.35%-70.00Bán740.168K3149.068B5.291059.291449.00
010050 WIB
888.00-0.89%-8.00Bán3.137M776.231B9.6492.98191.00
016360 SAMSUNG SECU
48500.00-0.51%-250.00Mua206.136K4331.050B4.7610236.672530.00
016610 DBFI
6680.000.15%10.00Bán121.054K276.745B1.973378.10
021080 ATINUM INVESTMENT
4510.00-1.74%-80.00Bán836.088K215.550B10.55435.2427.00
030210 KTBSEC
6770.000.30%20.00Bán255.639K399.591B2.592610.67405.00
030610 KYOBO SECURITIES
8430.000.12%10.00Bán35.781K535.808B3.492410.82924.00
039490 KIWOOM
116500.00-0.85%-1000.00Sức bán mạnh46.001K2996.323B3.3637972.58
071050 KIH
87200.00-0.34%-300.00Bán153.375K4979.033B3.9422188.40
078020 EBEST IS
9040.000.00%0.00Mua115.255K455.667B3.273397.08562.00
100250 CHINYANG HOLDINGS
3055.00-0.16%-5.00Bán101.775K167.400B18.15168.624.00
190650 KOREA ASSET SEC
13500.00-2.17%-300.00Bán75.787K
Tải thêm