Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
245.592B
Giá trị vốn hóa thị trường
811.585K
Khối lượng
−1.23%
Thay đổi
−10.19%
Hiệu suất Tháng
−3.89%
Hiệu suất Năm
−21.78%
Hiệu suất YTD
           
016600 QCP
470.00-4.47%-22.00Bán Mạnh1.715M805950830.0082.024B-16.4423.00
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
369.000.00%0.00Bán310.629K114622101.0047.986B-344.91
019590 MVENTURE
1380.000.73%10.00Bán332.684K459103920.00112.811B18.0975.7210.00
332710 HANA14SPAC
2025.000.00%0.00Bán120.459K243929475.00
Tải thêm