Viễn thông (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
9051.962B
Giá trị vốn hóa thị trường
696.526K
Khối lượng
−1.08%
Thay đổi
−4.03%
Hiệu suất Tháng
+12.66%
Hiệu suất Năm
+14.86%
Hiệu suất YTD
           
029480 KWANGMU
3475.000.72%25.00Bán59.643K207259425.00112.733B424.198.13109.00
030200 KT
35450.00-1.25%-450.00Bán724.267K25675265150.008414.092B5.896114.4621759.00
036630 SEJONG TELECOM
637.001.59%10.00Mua524.576K334154912.00174.204B-149.51401.00
057680 T SCIENTIFIC
3135.000.80%25.00Mua603.569K1892188815.00171.866B-222.3433.00
072130 UANGEL
2865.002.50%70.00Bán45.650K130787250.0032.307B37.8873.79196.00
122830 ONE4U
1965.00-1.01%-20.00Bán5.106K10033290.0065.013B
239340 ZUMINTERNET
3115.002.81%85.00Bán88.431K275462565.0081.748B33.3390.91120.00
Tải thêm