Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: chế tạo kim loại

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, chế tạo kim loại. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như TCC STEEL hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như HVM CO.,LTD., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
001440TAIHAN ELECTRIC WIRE
2,655 T KRW14.300 KRW+0,21%1,599 M0,2723,47609,24 KRW+309,85%0,00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002710TCC STEEL
1,126 T KRW43.450 KRW+3,45%213,511 K0,84112,34386,78 KRW+46,58%0,18%Sản xuất Chế tạo
4460930HYUNDAI HYMS CO., LTD.
522,053 B KRW14.800 KRW−4,52%392,893 K0,680,00%Sản xuất Chế tạo
0002240KIS WIRE
516,085 B KRW20.650 KRW−2,82%48,125 K2,246,793.039,49 KRW+33,99%1,69%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0014620SUNG KWANG BEND CO., LTD.
376,477 B KRW13.480 KRW−3,09%1,535 M0,9210,011.346,93 KRW+16,24%1,11%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0044490TAEWOONG CO., LTD.
337,324 B KRW16.860 KRW−1,98%52,731 K0,438,831.908,64 KRW+317,18%0,00%Sản xuất Chế tạo
0019210YG-1 CO., LTD
194,392 B KRW5.790 KRW+0,35%58,029 K0,9010,40556,60 KRW−44,31%4,84%Sản xuất Chế tạo
1101670HYDRO LITHIUM
194,385 B KRW3.940 KRW+2,07%591,762 K0,51−1.871,49 KRW−1.111,77%0,00%Sản xuất Chế tạo
2297090CS BEARING CO., LTD.
171,256 B KRW6.280 KRW+4,32%126,874 K0,79−176,02 KRW+65,79%0,00%Sản xuất Chế tạo
Mua
0006910BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
170,031 B KRW3.475 KRW−4,27%1,238 M0,3541,4383,88 KRW0,00%Sản xuất Chế tạo
0000970KOREA CAST IRON PIPE IND
145,629 B KRW6.770 KRW−0,29%37,259 K1,388,49797,49 KRW+45,74%5,91%Sản xuất Chế tạo
1139990AJUSTEEL
136,229 B KRW5.150 KRW−0,39%22,508 K0,88−1.079,09 KRW−76,99%0,00%Sản xuất Chế tạo
3389500SBB TECH CO., LTD.
115,067 B KRW19.300 KRW−1,28%7,163 K0,30−2.105,00 KRW−118,56%0,00%Sản xuất Chế tạo
0024880KPF
108,169 B KRW5.590 KRW−3,12%387,811 K1,215,341.046,38 KRW−11,07%2,68%Sản xuất Chế tạo
0012800DAECHANG
105,016 B KRW1.376 KRW−0,72%299,829 K0,37−213,67 KRW−135,20%0,00%Sản xuất Chế tạo
1124500ITCEN CO., LTD.
104,42 B KRW4.500 KRW−4,26%247,68 K0,61110,9240,57 KRW−84,07%0,00%Sản xuất Chế tạo
0033310M2N CO.,LTD
103,924 B KRW2.625 KRW+0,38%25,377 K0,71−68,44 KRW+95,71%0,00%Sản xuất Chế tạo
0071670A-TECH SOLUTION CO., LTD.
79,801 B KRW8.120 KRW+0,50%3,2 K0,2358,15139,63 KRW−51,76%0,00%Sản xuất Chế tạo
0012210SMP
77,608 B KRW2.180 KRW−0,68%3,16 K2,250,00%Sản xuất Chế tạo
1155660DSR CORP
70,4 B KRW4.400 KRW+0,69%22,252 K0,084,041.088,71 KRW−17,46%1,36%Sản xuất Chế tạo
0010240HEUNGKUK METALTECH CO.,LTD.
62,485 B KRW5.410 KRW+0,19%2,986 K0,314,831.120,14 KRW+25,22%4,44%Sản xuất Chế tạo
0054540SAMYOUNG M-TEK CO. LTD.
59,498 B KRW4.905 KRW−1,90%97,16 K0,5111,55424,64 KRW2,04%Sản xuất Chế tạo
0007530YM
58,118 B KRW3.055 KRW−0,65%12,707 K0,4333,7990,42 KRW−25,81%0,00%Sản xuất Chế tạo
1198940HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.
49,789 B KRW1.247 KRW+1,96%581,262 K0,55−499,91 KRW0,00%Sản xuất Chế tạo
1138070SINJIN SM CO., LTD.
46,835 B KRW2.745 KRW+0,73%59,328 K0,5514,48189,64 KRW−20,99%1,82%Sản xuất Chế tạo
0085910NEO TECHNICAL SYSTEM CO., LTD
46,609 B KRW3.485 KRW+0,29%16,274 K0,63−151,71 KRW−164,42%5,74%Sản xuất Chế tạo
0025890HANKOOK STEEL
27,806 B KRW2.495 KRW+4,39%1,325 M1,6211,85210,48 KRW0,00%Sản xuất Chế tạo
900070GLOBAL SM TECH LIMITED
25,596 B KRW487 KRW−0,61%123,561 K0,8315,4631,49 KRW−70,87%0,00%Sản xuất Chế tạo
1199150DATA STREAMS CORP.
17,501 B KRW4.100 KRW+2,50%210,020,00%Sản xuất Chế tạo
2295310HVM CO.,LTD.
11.980 KRW+6,02%1,905 M3,28Sản xuất Chế tạo