Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: xe cơ giới

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, xe cơ giới. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như HYUNDAI MTR hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ILJITECH, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005380HYUNDAI MTR
58.013 T KRW249500 KRW+1.84%1.153 M0.995.4645657.66 KRW+60.41%4.65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000270KIA MTR
45.765 T KRW115900 KRW+0.70%1.393 M0.745.2322162.86 KRW+64.26%4.87%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0003620SSANGYONG MTR
1.141 T KRW6090 KRW+4.10%994.754 K2.63206.6429.47 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
0074610ENPLUS
210.769 B KRW2965 KRW−1.33%360.195 K0.52−998.54 KRW−58.34%0.00%Khách hàng Lâu năm
1123040MS AUTOTECH CO., LTD
200.157 B KRW4390 KRW0.00%100.509 K0.7636.18121.33 KRW−87.22%1.71%Khách hàng Lâu năm
0000040KR MOTORS
65.419 B KRW1082 KRW−0.55%297.53 K0.33−451.70 KRW−138.14%0.00%Khách hàng Lâu năm
0019540ILJITECH
59.536 B KRW4720 KRW+4.77%135.414 K1.701.932444.31 KRW2.22%Khách hàng Lâu năm
1123750ALTON
25.424 B KRW1970 KRW−1.35%45.544 K0.89−28.50 KRW+48.58%0.00%Khách hàng Lâu năm