Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

71
Cổ phiếu
63031.728B
Giá trị vốn hóa thị trường
770.516K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
−4.58%
Hiệu suất Tháng
−17.74%
Hiệu suất Năm
−28.57%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
000220 YUYU PHARMA
6810.00-1.59%-110.00Sức bán mạnh82.049K558753690.00113.426B250.1627.66
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
115000.00-1.29%-1500.00Mua15.737K1809755000.00718.671B3.3334957.67157.00
002800 SINSIN PHARM
6560.00-1.80%-120.00Sức bán mạnh41.034K269183040.0099.518B-32.26
003000 BUKWANG PHARM
12900.00-1.53%-200.00Bán380.660K4910514000.00883.065B-63.98624.00
003220 DAEWON PHARM
15650.000.32%50.00Bán190.235K2977177750.00322.397B534.4429.191017.00
003850 BORYUNG PHARM
14400.001.41%200.00Theo dõi438.993K6321499200.00951.977B21.14674.10
004310 HYUNDAI PHARM
5210.00-1.33%-70.00Sức bán mạnh134.763K702115230.00145.246B-25.44384.00
005690 PHARMICELL
12450.00-2.35%-300.00Bán403.878K5028281100.00746.328B91.76138.95110.00
006120 SK DISCOVERY
47200.00-0.11%-50.00Bán38.952K1838534400.00946.526B4.6210223.6134.00
006280 GC CORP
228500.000.00%0.00Bán61.625K14081312500.002607.911B30.237557.642076.00
008930 HANMI SCIENCE
54300.001.12%600.00Bán72.776K3951736800.003581.284B65.42820.8586.00
016580 WHANIN PHARM
17200.00-1.43%-250.00Bán34.255K589186000.00262.594B9.701798.38485.00
019170 SHINPOONG PHARM
34600.0010.37%3250.00Bán14.659M507185726200.001790.401B4687.996.69
023910 DAIHANPHARM
29300.00-1.18%-350.00Sức bán mạnh6.365K186494500.00175.800B11.002694.31681.00
032300 KOREA PHARMA
47300.000.53%250.00Bán95.866K4534461800.00515.887B92.08510.98276.00
033270 KUP
47900.000.00%0.00Bán104.746K5017333400.00710.992B24.431970.30834.00
044820 COSMAX BTI
13950.00-0.36%-50.00Bán11.254K156993300.00133.290B81.78171.00
044960 EAGLE VET. TECH
7970.00-3.16%-260.00Sức bán mạnh153.131K1220454070.0097.831B23.01357.60133.00
047920 HLBPHARMA
14050.00-3.10%-450.00Bán157.971K2219492550.00365.801B-3821.23135.00
053950 KYUNG NAM PHARM
5170.00-1.71%-90.00Sức bán mạnh65.204K337104680.00103.655B-73.70
060590 CTC BIO
7590.000.00%0.00Bán102.650K779113500.00176.779B-393.54201.00
063160 CKD BIO
37850.00-0.92%-350.00Bán23.517K890118450.00207.644B-1061.94505.00
067370 SUNBIO
22650.000.22%50.00Bán7.175K162513750.00264.344B
068760 CELLTRIONPH
125400.002.53%3100.00Mua352.033K44144938200.004574.031B111.921104.51
069620 DAEWOONG PHARMA
138500.004.14%5500.00Bán40.516K5611466000.001533.085B128.341036.331415.00
080720 UNION KOREA PHARM
9440.00-2.98%-290.00Sức bán mạnh41.690K393553600.0072.723B-1264.45190.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
85200.001.43%1200.00Bán988.520K84221904000.0013060.504B77.091095.09135.00
096760 JW HOLDINGS
3525.00-0.98%-35.00Sức bán mạnh18.919K66689475.00235.414B11.72303.84144.00
140410 MEZZION PHARMA
189500.00-0.89%-1700.00Mua52.431K9935674500.001686.589B-700.2555.00
141080 LEGOCHEM BIO
49500.003.99%1900.00Mua551.577K27303061500.001199.628B-1538.0599.00
149300 APURES
2060.003.00%60.00Mua65.452K134831120.0071.106B47.00
153710 OPTIPHARM
9440.00-3.28%-320.00Bán43.556K411168640.00137.724B-243.0076.00
170900 DONGA ST
71400.00-1.38%-1000.00Bán17.513K1250428200.00602.526B186.86477.39
175250 ICURE PHARM. INC.
41350.00-1.55%-650.00Mua196.092K8108404200.00387.751B-2383.56
176750 DUCHEMBIO
7470.003.46%250.00Mua14.879K111146130.00201.591B77.00
183490 ENZYCHEM LSC
57500.001.05%600.00Bán92.650K5327375000.00770.537B-2594.49
185750 CHONGKUNDANG
111500.00-0.45%-500.00Bán27.868K3107282000.001255.406B23.994669.092270.00
191420 TEGO
21400.000.71%150.00Bán13.793K295170200.00172.023B-56.44
194700 NOVAREX
33050.001.07%350.00Bán33.352K1102283600.00262.784B10.343161.19309.00
196300 ANYGEN
15100.00-7.93%-1300.00Bán62.454K943055400.0084.599B-664.4388.00
200670 HUMEDIX
24750.001.23%300.00Bán25.230K624442500.00232.731B14.461690.83220.00
204840 GLPT
906.00-0.88%-8.00Bán199.157K180436242.0047.009B-70.7919.00
206650 EUBIO
35500.007.25%2400.00Bán611.637K21713113500.001286.140B-597.84222.00
214450 PHARMARESEARCH
79000.00-0.13%-100.00Bán103.319K8162201000.00788.097B16.484805.54231.00
226950 OLIX
41600.005.72%2250.00Mua297.600K12380160000.00570.051B-1860.65
229500 NMP
19350.001.84%350.00Bán1.108K21439800.00173.431B
234080 JW LIFESCIENCE
14800.003.50%500.00Bán150.181K2222678800.00229.171B17.37823.46278.00
234690 GCWB
10200.000.99%100.00Bán59.451K606400200.00181.073B64.01157.79230.00
235980 MEDPACTO
55000.00-0.36%-200.00Sức bán mạnh81.363K4474965000.001128.069B-940.5753.00
237690 ST PHARM
114900.00-0.69%-800.00Mua369.011K42399363900.002143.574B561.90205.91502.00
243070 HUONS
48100.00-2.24%-1100.00Sức bán mạnh19.504K938142400.00517.497B9.575260.20763.00
246960 INNOTHERAPY
11700.00-2.90%-350.00Sức bán mạnh25.330K296361000.0059.017B-703.5727.00
249420 IL DONG PHARM
16850.000.60%100.00Sức mua mạnh606.036K10211706600.00400.783B-1046.541403.00
260660 ARLICO
7000.00-1.41%-100.00Sức bán mạnh32.806K229642000.00105.542B16.31435.24165.00
263050 EUTILEX
19900.00-2.69%-550.00Sức bán mạnh88.407K1759299300.00308.042B-2055.50
266870 POWER FULX
1325.00-0.75%-10.00Bán149197425.008.359B39.00
271980 JEIL PHARM
30750.00-0.16%-50.00Bán25.548K785601000.00449.176B-77.22934.00
281310 BIOSYNECTICS
8980.006.02%510.00Mua1.081K9707380.0023.725B12.00
288330 BRIDGE BIOTHERAPEUTICS
12550.004.58%550.00Mua153.859K1930930450.00246.951B-1192.8321.00
293480 HANA PHARM
19500.00-1.02%-200.00Bán25.463K496528500.00337.340B19.79995.59
293780 APTABIO
36200.00-7.77%-3050.00Bán969.660K35101692000.00803.512B-356.3620.00
298380 ABL BIO
21400.004.90%1000.00Mua336.135K7193289000.001008.438B-870.76
299660 CELLID
51500.00-3.74%-2000.00Sức bán mạnh208.184K10721476000.00501.156B-1013.5747.00
307280 WONBIOGEN
2010.00-0.25%-5.00Bán210.102K422305020.00
321550 TIUMBIO
19150.001.06%200.00Mua107.212K2053109800.00456.190B-846.0352.00
326030 SKBP
98600.000.82%800.00Bán141.832K13984635200.007721.686B-515.82200.00
330350 WITHUS PHARM
9970.00-0.20%-20.00Bán63.414K632237580.00131.466B215.00
334970 PRESTIGE BIOLOGICS
10800.000.00%0.00Bán245.280K2649024000.00509.829B-977.57105.00
336040 YIDOBIO
24750.003.12%750.00Sức mua mạnh2045049000.00115.760B23.00
343090 DANDIBIO
14650.00-4.56%-700.00Bán5.737K84047050.00
365270 THE CURACLE
23450.00-3.89%-950.00Sức bán mạnh235.960K5533262000.00318.521B24.00
Tải thêm