Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Recreational Products

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Recreational Products. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
002450SAMICK MUS INSTR
1131 KRW0.00%406.038K1.3694.473B KRW−124.23 KRW−216.27%4.42%Khách hàng Lâu năm
023770PLAYWITH
5590 KRW+0.18%13.188K0.8347.33B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
056080YUJIN ROBOT
9800 KRW−1.90%431.113K1.24367.619B KRW−77.27 KRW+49.74%0.00%Khách hàng Lâu năm
066910SONOKONG
2850 KRW+7.55%397.922K1.8496B KRW−402.33 KRW−41.05%0.00%Khách hàng Lâu năm
088390INNOX
23250 KRW−2.11%59.485K1.44210.4B KRW−1644.13 KRW−202.10%0.00%Khách hàng Lâu năm
121440GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
4145 KRW−0.48%133.925K0.15177.237B KRW3.331245.62 KRW−65.89%3.93%Khách hàng Lâu năm
215000GOLFZON
78800 KRW−0.76%18.714K0.98494.271B KRW6.5612017.22 KRW−33.96%5.71%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
215100ROBOROBO
5010 KRW−2.15%128.01K0.75101.946B KRW87.6157.19 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
322190VERNE
99 KRW0.00%50.00883.595M KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
365900VC
4005 KRW−1.11%4.97K1.1329.278B KRW−1182.85 KRW−271.46%0.00%Khách hàng Lâu năm
900270HENG SHENG GROUP
225 KRW+0.90%797.157K0.3728.245B KRW−56.17 KRW−447.82%0.00%Khách hàng Lâu năm