Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Semiconductors

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Semiconductors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000660SK HYNIX
156200 KRW−1.14%3.386M0.74108.644T KRW−13244.44 KRW−508.74%0.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000990DB HITEK
46400 KRW−1.69%251.575K1.142.047T KRW1.23%Công nghệ Điện tử
Mua
001210KUMHO ELEC
753 KRW−3.95%1.14M0.4328.363B KRW−391.40 KRW+48.52%0.00%Công nghệ Điện tử
009150SAMSUNG ELEC MECH
140000 KRW+0.50%426.933K1.3710.325T KRW25.015598.57 KRW−56.87%0.83%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
009830HANWHA SOLUTIONS
27750 KRW−0.72%920.77K0.454.843T KRW−773.49 KRW−137.32%1.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
017900AUK
2430 KRW−0.82%403.762K0.16123.391B KRW−14.41 KRW−105.25%2.04%Công nghệ Điện tử
030530WONIK HOLDINGS
3810 KRW−0.78%376.01K0.34293.311B KRW−486.24 KRW−133.90%0.00%Công nghệ Điện tử
031330SAMT
2765 KRW+1.65%213.738K1.51266.547B KRW8.46%Công nghệ Điện tử
031980PSK HOLDINGS
40750 KRW−6.21%324.562K0.41904.323B KRW1.38%Công nghệ Điện tử
032580FIDELIX
1634 KRW−2.45%591.493K0.2555.467B KRW50.9432.08 KRW−87.12%0.00%Công nghệ Điện tử
036090WIZIT
932 KRW+4.37%15.697M1.54105.325B KRW8.80105.92 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
036170CLOUD AIR
827 KRW−1.55%120.576K1.0150.629B KRW6.82121.21 KRW−10.09%0.00%Công nghệ Điện tử
036540SFASEMICON
5980 KRW−0.99%1.138M0.51990.349B KRW−85.53 KRW−132.69%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
038060LUMENS
1109 KRW+0.54%85.72K0.5651.863B KRW12.8586.30 KRW−74.46%0.00%Công nghệ Điện tử
038460BIOSMART
3110 KRW−0.16%43.447K1.7063.568B KRW13.53229.79 KRW+97.53%0.00%Công nghệ Điện tử
038880IA
411 KRW−1.20%1.985M0.19122.406B KRW−63.49 KRW−597.21%0.00%Công nghệ Điện tử
046890SSC
9950 KRW−0.70%243.124K1.16564.941B KRW−1091.99 KRW−5498.17%2.20%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
049080GIGALANE
1236 KRW−0.88%1.287M0.31105.845B KRW−133.85 KRW−24.57%0.00%Công nghệ Điện tử
052400KONA I
17340 KRW+2.97%131.976K5.84237.401B KRW2.97%Công nghệ Điện tử
052420OSUNG ADVANCED MATERIALS
1410 KRW−1.40%219.728K0.71118.407B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
052710AMOTECH
8550 KRW+2.40%40.715K0.36122.036B KRW−231.13 KRW−156.18%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
052860I&C
2800 KRW+5.07%137.544K1.1946.131B KRW483.935.79 KRW−89.60%0.00%Công nghệ Điện tử
052900KX HITECH
1412 KRW−1.33%1.309M0.5377.767B KRW12.45113.42 KRW−22.67%0.00%Công nghệ Điện tử
054450TELECHIPS
28450 KRW−0.52%290.742K0.16406.443B KRW0.70%Công nghệ Điện tử
054620APS
6900 KRW−0.58%32.362K0.66127.653B KRW13.72502.99 KRW−64.14%1.44%Công nghệ Điện tử
058470LEENO
208000 KRW+1.71%213.737K1.503.104T KRW34.486032.78 KRW−28.15%1.47%Công nghệ Điện tử
Mua
059090MICO
9350 KRW−1.79%106.601K0.56303.801B KRW−2155.08 KRW−80.99%0.00%Công nghệ Điện tử
061970LB SEMICON
6990 KRW−1.55%543.503K0.36310.871B KRW−411.67 KRW−144.83%0.00%Công nghệ Điện tử
066310QSI
10370 KRW−0.38%40.385K0.6296.472B KRW36.44284.56 KRW−62.39%0.96%Công nghệ Điện tử
067310HANA MICRON
25900 KRW+4.02%2.028M1.901.197T KRW−370.40 KRW−145.46%0.20%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
068790DMS
6780 KRW+0.59%136.705K1.16164.721B KRW0.89%Công nghệ Điện tử
069540LIGHTRON
1708 KRW−0.76%267.302K0.4647.371B KRW−714.42 KRW−2383.84%0.00%Công nghệ Điện tử
070300XCURE
2830 KRW−0.35%67.431K4.5220.92B KRW−88.23 KRW−154.30%0.00%Công nghệ Điện tử
080000SNU
2960 KRW−1.50%176.834K0.88102.819B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
080220JSC
27100 KRW+3.44%3.737M0.70873.851B KRW55.84485.28 KRW−33.48%0.00%Công nghệ Điện tử
080520ODTECH
4720 KRW−1.15%40.615K0.1352.03B KRW−85.97 KRW+62.23%2.09%Công nghệ Điện tử
080580OKINS
10470 KRW−2.88%337.335K0.46190.583B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
082210OPTRONTEC
4175 KRW−1.65%146.883K0.63104.673B KRW9.35446.56 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
082800VIVOZON PHARMACEUTICAL
3070 KRW−2.23%37.371K0.28151.385B KRW−69.12 KRW+92.26%0.00%Công nghệ Điện tử
084850ITM SEMICONDUCTOR
21200 KRW−0.93%54.137K1.93471.533B KRW−1532.07 KRW−51.38%0.00%Công nghệ Điện tử
087600PIXELPLUS
10090 KRW+0.90%73.194K0.4663.688B KRW−77.79 KRW−303.14%0.50%Công nghệ Điện tử
089850UBIVELOX
16300 KRW+0.43%102.726K3.62114.886B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
089980SFTC
19990 KRW−1.04%53.56K0.40314.929B KRW0.99%Công nghệ Điện tử
Mua
092190SEOUL VIOSYS
3665 KRW+0.69%13.878K0.60166.065B KRW−2174.40 KRW+5.44%0.00%Công nghệ Điện tử
092220KEC
1465 KRW−1.01%891.066K0.67297.129B KRW−148.19 KRW−205.49%4.05%Công nghệ Điện tử
092590LUXPIA
672 KRW−0.15%310.034.907B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
092600NC&
2195 KRW−9.11%1.616M0.3960.577B KRW−809.97 KRW+32.68%0.00%Công nghệ Điện tử
093520MAKUS
17110 KRW+0.35%404.385K0.38205.079B KRW8.372043.99 KRW−11.12%0.70%Công nghệ Điện tử
093640KRM
8540 KRW+0.23%30.667K0.29248.898B KRW−492.93 KRW−33.65%0.00%Công nghệ Điện tử
094170DONGWOON ANATECH
21000 KRW0.00%239.667K0.47370.524B KRW0.33%Công nghệ Điện tử
094360C&M
29800 KRW+1.36%394.617K0.37612.145B KRW−1398.98 KRW−405.05%0.33%Công nghệ Điện tử
095340ISC
71900 KRW+2.13%269.63K1.171.441T KRW0.28%Công nghệ Điện tử
Mua
095910S-ENERGY
1860 KRW+1.20%78.554K0.4134.268B KRW−824.36 KRW+59.30%0.00%Công nghệ Điện tử
096870LDT
2815 KRW+1.08%9.273K0.2718.599B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
097800WINPAC
1181 KRW−29.99%6.454M3.74100.519B KRW−513.85 KRW−1575.78%0.00%Công nghệ Điện tử
098460KOH YOUNG
19210 KRW−4.43%2.618M0.281.359T KRW0.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
099220SDN
1151 KRW−1.54%184.987K1.0165.665B KRW52.2922.01 KRW+179.12%0.00%Công nghệ Điện tử
101400N CITRON
613 KRW−0.49%136.828K0.5836.458B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
101490S&S TECH
44000 KRW−1.46%593.795K1.02930.072B KRW0.34%Công nghệ Điện tử
Mua
102120ABOV
17060 KRW−4.00%1.493M0.74299.814B KRW−1988.26 KRW−362.17%1.13%Công nghệ Điện tử
108320LX SEMICON
75200 KRW−1.18%92.524K1.141.238T KRW2.37%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
115610IMAGIS
4595 KRW−1.71%461.15K0.2972.564B KRW−120.77 KRW−202.44%0.00%Công nghệ Điện tử
123010IWIN PLUS
1234 KRW−3.74%141.952K1.0840.369B KRW−291.99 KRW−240.23%0.00%Công nghệ Điện tử
123860ANAPASS
25800 KRW+2.58%62.684K0.44300.79B KRW−819.50 KRW−318.90%0.00%Công nghệ Điện tử
131290TSE
56400 KRW+2.92%219.412K0.66583.364B KRW−209.79 KRW−104.52%0.91%Công nghệ Điện tử
138080OE SOLUTIONS
14300 KRW−2.92%39.365K0.39156.362B KRW−3089.44 KRW−444.24%0.68%Công nghệ Điện tử
142210UNITRONTECH
6370 KRW−1.39%240.212K0.58122.096B KRW1.55%Công nghệ Điện tử
146320BCNC
23600 KRW−0.42%92.034K0.78300.883B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
147760PROTEC MEMS TECHNOLOGY
7190 KRW+3.75%231.09K0.4874.982B KRW−673.60 KRW−85.87%0.00%Công nghệ Điện tử
149010IKSEMICON
8600 KRW−0.58%5380.3426.988B KRW2.31%Công nghệ Điện tử
151910SBW LIFE SCIENCES
480 KRW+3.45%1.479M0.2887.404B KRW−56.15 KRW+37.35%0.00%Công nghệ Điện tử
153490WOOREE E&L
1083 KRW−0.18%152.269K0.9254.878B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
162120LUKEN TECHNOLOGIES
5100 KRW+0.79%106.325K4.1555.609B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
166090HANA MATERIALS
47550 KRW+2.70%96.76K1.13904.324B KRW1.08%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
171010RAM TECH
4655 KRW−2.92%49.731K1.1068.108B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
172670ALT
21450 KRW−2.72%108.612K0.65197.574B KRW0.45%Công nghệ Điện tử
180060TOPSUN
12500 KRW−3.47%2.853K0.28121.052B KRW0.77%Công nghệ Điện tử
183300KOMICO
61900 KRW+1.48%120.405K1.43635.819B KRW1.64%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
207490APEX INTEC
7000 KRW0.00%20.0325.2B KRW0.43%Công nghệ Điện tử
208710BIOLOG DEVICE
709 KRW−0.84%144.742K0.2044.759B KRW−222.94 KRW−601.18%0.00%Công nghệ Điện tử
218410RFHIC
16760 KRW−1.93%109.203K0.64448.062B KRW−30.76 KRW−118.10%0.59%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
219130TIGER ELEC
33700 KRW−3.71%188.377K0.92221B KRW−376.22 KRW−166.17%0.00%Công nghệ Điện tử
222800SIMMTECH
28500 KRW−1.72%302.826K0.57923.53B KRW−1400.94 KRW−115.63%1.72%Công nghệ Điện tử
Mua
224060THE CODI
5760 KRW−0.69%5.261K0.7427.541B KRW−3154.44 KRW+25.90%0.00%Công nghệ Điện tử
254490MIRAI
21450 KRW−2.50%78.525K0.53317.636B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
264660C&G HITECH
12800 KRW−0.54%5.68K0.65116.019B KRW11.441118.65 KRW−38.50%3.89%Công nghệ Điện tử
265520AP SYSTEMS
20850 KRW−0.48%27.755K0.42315.635B KRW7.742692.84 KRW−56.55%1.29%Công nghệ Điện tử
Mua
272290INNOX ADVANCED MATERIALS
31650 KRW+5.50%822.948K5.30606.05B KRW18.881676.49 KRW−60.71%0.83%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
281740LAKE
20850 KRW−2.57%1.295M0.571.407T KRW0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
288620SFC
14570 KRW+0.07%16.587K0.89101.619B KRW−327.65 KRW−368.01%0.34%Công nghệ Điện tử
297890HB SOLUTION
3855 KRW−1.53%1.023M0.75286.235B KRW0.77%Công nghệ Điện tử
303030ZINITIX CO.,LTD.
2070 KRW−1.90%903.406K0.4175.403B KRW−164.47 KRW+35.16%0.00%Công nghệ Điện tử
306620NEONTECH
2705 KRW−1.46%74.99K0.80109.778B KRW−91.81 KRW+54.49%0.00%Công nghệ Điện tử
313760WILLINGS
8620 KRW+1.06%57.006K0.5349.379B KRW−2358.34 KRW+6.29%0.00%Công nghệ Điện tử
317120RANIX
4155 KRW−2.12%30.344K1.2741.007B KRW−442.12 KRW+13.60%0.00%Công nghệ Điện tử
322000HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS
23250 KRW−0.64%24.086K0.44262.08B KRW−255.70 KRW−104.73%2.56%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
347770PIMS
4315 KRW0.00%90.751K0.5498.628B KRW46.2493.32 KRW+11.95%0.00%Công nghệ Điện tử
351320SAT
2460 KRW−1.80%13.75K0.0955.15B KRW−311.23 KRW−866.31%0.64%Công nghệ Điện tử
355150KOSTECSYS
9340 KRW−3.71%18.64K0.6672.951B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
363280TYHLD
3800 KRW−1.04%116.608K0.58178.31B KRW2.781367.39 KRW−41.37%3.91%Công nghệ Điện tử