Bán dẫn (Công nghiệp)

96
Cổ phiếu
68186.435B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.513M
Khối lượng
+1.31%
Tỷ suất Cổ tức
+4.30%
Thay đổi
−1.50%
Hiệu suất Tháng
−16.76%
Hiệu suất Năm
+15.16%
Hiệu suất YTD
          
000660 SK HYNIX
67200.005.99%3800.00Bán6.230M43365.714B3.2619442.2922139.00
000990 DB HITEK
15100.00-1.31%-200.00Mua1.084M662.878B6.582324.332004.00
006200 KECHOLDINGS
824.00-0.12%-1.00Mua122.079K36.181B-14.3028.00
007660 ISUPETASYS
5180.005.71%280.00Mua2.275M194.856B-171.50841.00
007810 KOR CIRC
5600.001.45%80.00Mua41.035K130.387B-1306.22584.00
008060 DAEDUCK ELEC
11500.000.00%0.00Mua579.493K918.151B2.125419.601237.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
96200.003.11%2900.00Bán975.031K6782.322B10.458930.7811774.00
015260 A&P
475.000.42%2.00Bán261.642K39.157B-98.84376.00
020150 ILJIN MATERIALS
35950.00-0.28%-100.00Mua241.582K1662.296B37.49961.52437.00
024850 PSMC
826.000.73%6.00Mua66.238K31.750B-34.43362.00
025320 SYNOPEX
2860.00-0.35%-10.00Bán776.588K199.752B-35.48141.00
031330 SAMT
2300.00-5.54%-135.00Mua6.613M241.053B8.44288.4683.00
031860 NSN
2745.00-2.31%-65.00Bán1.756M64.409B-175.0735.00
033160 MKELECTRON
8430.001.20%100.00Mua112.344K177.097B7.101172.84274.00
033170 SIGNETICS
1290.001.98%25.00Mua4.134M108.446B-72.68169.00
033640 NEPES
28650.00-4.34%-1300.00Mua1.374M673.483B21.801460.55588.00
036170 CTGEN
2615.002.95%75.00Mua123.226K79.421B-102.29
036540 SFASEMICON
3080.00-0.16%-5.00Mua3.838M433.123B32.8394.42946.00
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1735.00-0.57%-10.00Bán24.113K62.337B968.1717.8014.00
038060 LUMENS
2250.000.90%20.00Bán80.840K103.012B-707.53262.00
038880 IA
819.003.41%27.00Mua130.979M163.501B-26.0884.00
046890 SSC
19450.000.52%100.00Mua328.121K1110.608B16.521172.03992.00
051370 INTERFLEX
11650.001.30%150.00Mua358.760K268.266B-2750.24683.00
052400 KONA I
22900.004.09%900.00Mua725.938K328.476B-3379.37192.00
052860 I&C
5830.000.87%50.00Mua182.418K88.100B52.83109.42107.00
052900 KMH HITECH
998.001.73%17.00Mua170.946K45.246B9.77100.37174.00
054450 TELECHIPS
13300.00-0.75%-100.00Mua170.337K168.064B20.42656.26273.00
062860 TLI
4030.000.25%10.00Mua13.785K39.688B-2604.86132.00
064760 TCK
56300.000.54%300.00Bán19.659K653.800B13.134264.06349.00
066310 QSI
8230.005.51%430.00Mua484.196K63.083B-44.01131.00
066900 DAP
3385.00-0.44%-15.00Mua15.463K77.331B8.42403.891116.00
067310 HANA MICRON
4580.00-0.33%-15.00Sức mua mạnh341.866K113.497B39.64115.92916.00
068940 ICK
2300.001.32%30.00Mua266.244K68.393B-90.10109.00
073570 WI
9190.0011.53%950.00Sức mua mạnh337.617K114.305B-1402.53168.00
074600 WONIK QNC
10900.001.87%200.00Bán183.276K281.282B7.791375.25386.00
077280 HANCOMGMD
2370.00-0.42%-10.00Bán9.296K26.457B16.14157.0019.00
077360 DSHM
5720.00-0.17%-10.00Sức mua mạnh186.509K114.361B9.64594.55155.00
077500 UNIQUEST
7510.002.18%160.00Sức mua mạnh192.532K196.973B11.62635.71161.00
078350 HANYANG DIGI
3480.001.16%40.00Mua13.893K33.109B35.3297.3845.00
080220 JSC
3830.002.68%100.00Bán599.975K105.980B9.63387.4467.00
080520 ODTECH
6090.000.50%30.00Mua205.104K67.613B19.55310.05231.00
082270 GEMVAX
15400.00-1.91%-300.00Bán137.608K560.053B-130.70115.00
082800 LUMIMICRO
1600.00-2.44%-40.00Bán312.259K122.115B-660.71194.00
082850 WOOREE BIO
1240.000.00%0.00Sức mua mạnh102.818K53.023B-816.79136.00
085670 NEWFLEX
2600.001.76%45.00Bán189.166K54.052B7.51359.56470.00
085910 NEOTIS
4190.000.12%5.00Mua4.035K39.862B14.29292.89220.00
087600 PIXELPLUS
5870.001.38%80.00Sức bán mạnh6.791K47.284B-1366.97129.00
088390 INNOX
6840.00-0.87%-60.00Bán10.347K60.434B-3340.09353.00
089010 CHEMTRON
10950.00-2.67%-300.00Mua200.312K151.609B59.08240.44307.00
090460 BH
18350.002.80%500.00Mua996.861K524.972B6.832809.49739.00
090740 YOUNYI
5340.004.71%240.00Mua212.390K81.600B934.665.46161.00
092070 DNF
7010.000.00%0.00Bán41.734K71.234B6.241123.54220.00
092220 KEC
1220.000.41%5.00Mua3.895M136.629B101.5213.04627.00
092300 HYUNWOO
3730.003.32%120.00Mua209.244K50.331B22.52160.96346.00
092590 LUXPIA
598.000.00%0.00Bán3.520K4.360B
092600 NC&
4470.005.18%220.00Bán208.833K57.152B-1242.44100.00
093520 MAKUS
4780.000.10%5.00Mua92.185K77.179B9.30513.3734.00
093640 TAMUL
3815.000.26%10.00Mua49.076K41.088B-523.7259.00
094170 DONGWOON ANATECH
7700.00-2.53%-200.00Mua526.941K97.794B-571.12113.00
096610 RFSEMI
7200.005.11%350.00Mua600.167K54.201B42.33161.82376.00
096870 LDT
2800.00-2.44%-70.00Bán90.125K19.167B50.1657.2246.00
097800 WINPAC
1385.001.84%25.00Bán123.811K49.073B153.478.86407.00
101160 WORLDEX
7170.00-3.76%-280.00Mua507.112K123.007B7.001063.73217.00
101400 N CITRON
610.000.49%3.00Sức bán mạnh297.292K71.089B-179.2240.00
101490 S&S TECH
7860.00-0.13%-10.00Mua217.875K150.428B26.38298.35187.00
102120 ABOV
7410.000.95%70.00Mua615.408K120.397B14.80495.96178.00
108320 SILICON WORKS
42400.003.41%1400.00Mua125.493K666.836B14.582811.24454.00
114570 G-SMATT GLOBAL
743.000.27%2.00Bán11.934M70.133B-207.0764.00
114810 IONES
6000.000.50%30.00Bán50.487K80.093B15.00398.01608.00
115610 IMAGIS
3430.000.44%15.00Bán10.095K25.852B-972.0964.00
117670 ALPHA HOLDINGS
8460.00-3.42%-300.00Bán197.692K119.604B-423.9098.00
123010 OPTOPAC
6880.004.40%290.00Mua38.363K31.326B-909.4180.00
123860 ANAPASS
34700.00-0.86%-300.00Mua130.321K327.419B-719.99124.00
131400 ACT
3505.00-0.85%-30.00Mua76.581K57.004B23.96147.83262.00
149010 IKSEMICON
7150.002.58%180.00Mua20221.746B
153490 WOOREE E&L
850.000.59%5.00Mua36.042K41.404B20.4541.32144.00
161580 PHILOPTICS
8540.00-0.58%-50.00Sức mua mạnh118.671K146.961B-1353.19
166090 HANA MATERIALS
14800.005.34%750.00Bán376.477K273.472B7.211964.64567.00
171010 RAM TECH
3855.00-0.77%-30.00Bán9.034K44.526B23.94162.83134.00
179900 UTI
20750.003.75%750.00Sức mua mạnh279.329K304.441B51.85385.71
180060 TOPSUN
10550.003.43%350.00Sức mua mạnh4.704K81.668B
182690 TERRASEM
1145.000.88%10.00Bán138.464K15.852B-437.3687.00
189350 COSET
1305.00-6.45%-90.00Bán1.800K5.580B
191600 TKC
27250.002.83%750.00Mua270.850B
192650 DREAMTECH
10000.00-1.96%-200.00Bán707.391K584.161B15.18718.39
195870 HAESUNG DS
15050.00-0.99%-150.00Bán55.724K258.400B15.77964.11
200710 ADTECHNOLOGY
13050.000.77%100.00Bán149.897K118.309B13.93929.5971.00
213420 DUK SAN NEOLUX
16250.003.83%600.00Mua198.013K375.670B21.32734.20164.00
214310 SEMICON LIGHT
873.00-0.68%-6.00Bán1.209M56.483B-282.90164.00
218410 RFHIC
28000.000.90%250.00Mua1.660M650.541B23.851203.25
219130 TIGER ELEC
4410.000.11%5.00Bán25.521K27.814B12.81343.95130.00
222800 SIMMTECH
5780.001.05%60.00Bán46.674K136.025B-872.502302.00
241790 OCEANBRIDGE
10600.001.92%200.00Bán45.260K97.560B7.011605.0560.00
264660 C&G HITECH
6550.00-0.61%-40.00Bán22.089K55.392B6.71982.5886.00
272290 INNOX ADVANCED MATERIALS
52400.007.05%3450.00Sức mua mạnh186.893K441.556B14.733573.17
290550 DKT
11000.003.29%350.00Mua68.252K87.664B-814.14
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất