Bán dẫn (Công nghiệp)

96
Cổ phiếu
80199.258B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.584M
Khối lượng
+0.19%
Tỷ suất Cổ tức
+0.35%
Thay đổi
−0.91%
Hiệu suất Tháng
+12.11%
Hiệu suất Năm
+30.85%
Hiệu suất YTD
          
000660 SK HYNIX
80500.000.62%500.00Mua1.972M54720.144B5.6814092.1722139.00
000990 DB HITEK
17050.000.00%0.00Sức mua mạnh301.675K738.698B7.552257.912004.00
006200 KECHOLDINGS
718.00-0.14%-1.00Bán21.069K31.532B-15.3328.00
007660 ISUPETASYS
4280.00-0.47%-20.00Bán467.148K170.996B-239.94841.00
007810 KOR CIRC
6500.00-6.61%-460.00Mua1.157M164.400B-690.09584.00
008060 DAEDUCK ELEC
10750.00-2.27%-250.00Mua2.727M879.115B2.045391.351237.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
110000.00-1.79%-2000.00Mua937.561K8141.694B13.028599.1811774.00
015260 A&P
343.001.18%4.00Sức bán mạnh147.880K28.064B-98.84376.00
020150 ILJIN MATERIALS
36750.000.82%300.00Bán197.222K1680.740B39.65919.22437.00
024850 PSMC
958.002.24%21.00Sức mua mạnh103.152K37.489B-27.51362.00
025320 SYNOPEX
2945.00-1.51%-45.00Bán1.165M209.642B-24.60141.00
031330 SAMT
2195.000.00%0.00Mua615.977K217.294B8.37262.1283.00
031860 NSN
1315.000.00%0.00Bán131.357K31.329B-368.8335.00
033160 MKELECTRON
7850.000.38%30.00Bán34.570K164.782B4.971573.50274.00
033170 SIGNETICS
1065.000.47%5.00Mua1.916M90.872B-97.54169.00
033640 NEPES
29200.001.74%500.00Mua662.499K645.374B20.891460.55588.00
036170 CTGEN
2290.0015.66%310.00Mua11.359M61.911B2435.751.19
036540 SFASEMICON
2825.00-2.59%-75.00Sức mua mạnh4.198M410.544B29.01100.42946.00
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1695.001.50%25.00Mua71.341K59.658B-263.2014.00
038060 LUMENS
2050.003.02%60.00Bán193.967K91.925B-569.14262.00
038880 IA
545.001.87%10.00Bán1.170M129.158B-0.3384.00
046890 SSC
13800.002.22%300.00Bán323.913K774.842B12.531077.86992.00
051370 INTERFLEX
12550.00-2.71%-350.00Mua283.375K300.924B-2750.24683.00
052400 KONA I
16700.00-6.70%-1200.00Bán375.199K267.260B-2335.33192.00
052860 I&C
5090.002.21%110.00Mua357.896K84.290B9.11546.93107.00
052900 KMH HITECH
1170.003.08%35.00Mua2.527M52.349B11.8495.82174.00
054450 TELECHIPS
12800.003.23%400.00Mua159.188K155.522B15.95777.47273.00
062860 TLI
4840.000.31%15.00Mua7.369K47.636B-1699.17132.00
064760 TCK
51400.002.59%1300.00Bán62.388K584.918B11.704282.24345.00
066310 QSI
11450.00-1.72%-200.00Bán199.410K93.400B-2.99131.00
066900 DAP
2825.000.00%0.00Mua2.741K64.253B6.94407.081065.00
067310 HANA MICRON
4165.000.36%15.00Sức mua mạnh131.915K103.044B3785.251.10916.00
068940 ICK
1735.001.46%25.00Bán207.068K51.521B-80.59109.00
073570 WI
8650.004.47%370.00Sức mua mạnh57.651K117.913B-1402.53168.00
074600 WONIK QNC
12300.005.58%650.00Sức mua mạnh613.210K306.255B58.98197.53386.00
077280 HANCOMGMD
2265.000.67%15.00Mua38.237K25.012B17.35135.2619.00
077360 DSHM
5880.000.17%10.00Mua41.408K117.155B9.87594.55155.00
077500 UNIQUEST
6510.000.15%10.00Bán53.412K174.218B10.88600.29161.00
078350 HANYANG DIGI
4895.00-1.11%-55.00Bán23.408K47.642B-103.4045.00
080220 JSC
3135.003.64%110.00Mua77.684K85.949B10.02281.9267.00
080520 ODTECH
4840.002.54%120.00Bán72.931K52.662B17.16275.05231.00
082270 GEMVAX
13050.008.75%1050.00Mua417.739K428.492B-851.17115.00
082800 LUMIMICRO
1440.000.35%5.00Bán409.859K132.876B-652.66194.00
082850 WOOREE BIO
907.000.11%1.00Bán35.568K39.607B-451.67136.00
085670 NEWFLEX
1955.001.82%35.00Bán41.614K40.619B9.32225.29470.00
085910 NEOTIS
3835.002.13%80.00Bán1.570K35.766B13.08287.09220.00
087600 PIXELPLUS
4700.000.43%20.00Bán13.169K38.219B-1470.03119.00
088390 INNOX
6080.000.16%10.00Sức bán mạnh18.444K53.164B-3340.09353.00
089010 CHEMTRON
11350.000.89%100.00Mua246.378K151.609B22.85555.79307.00
090460 BH
19900.00-1.49%-300.00Sức mua mạnh535.568K595.311B8.012712.93739.00
090740 YOUNYI
6620.00-1.34%-90.00Mua344.832K107.360B21.73308.76161.00
092070 DNF
9260.001.09%100.00Mua136.641K93.082B13.09699.84225.00
092220 KEC
1050.001.94%20.00Bán500.576K120.208B-8.28627.00
092300 HYUNWOO
3340.00-1.33%-45.00Bán69.297K48.861B14.35238.95346.00
092590 LUXPIA
660.004.60%29.00Sức mua mạnh56.653K4.601B
092600 NC&
2380.002.81%65.00Bán164.786K48.493B-860.66100.00
093520 MAKUS
3870.001.44%55.00Bán20.533K61.662B7.43513.3734.00
093640 TAMUL
3690.001.79%65.00Mua124.158K39.145B-247.9859.00
094170 DONGWOON ANATECH
5490.002.23%120.00Bán62.279K64.535B-348.44123.00
096610 RFSEMI
5660.000.53%30.00Bán61.479K44.547B43.72128.77376.00
096870 LDT
2645.00-1.67%-45.00Sức bán mạnh18.867K17.965B45.0359.7449.00
097800 WINPAC
1745.003.56%60.00Sức mua mạnh722.044K62.768B46.8935.93449.00
101160 WORLDEX
6640.003.59%230.00Mua236.886K105.835B5.131250.16
101400 N CITRON
467.001.74%8.00Bán257.067K53.756B-185.8040.00
101490 S&S TECH
10050.003.18%310.00Sức mua mạnh1.183M186.172B30.04324.25194.00
102120 ABOV
5720.003.06%170.00Bán160.425K91.036B12.40447.65178.00
108320 SILICON WORKS
33700.001.20%400.00Bán105.134K541.601B12.602642.85454.00
114570 G-SMATT GLOBAL
458.00-2.35%-11.00Bán983.817K69.246B-306.1544.00
114810 IONES
5660.005.20%280.00Mua115.019K72.178B73.9872.72573.00
115610 IMAGIS
2930.004.64%130.00Bán10.951K21.196B-857.0864.00
117670 ALPHA HOLDINGS
7100.003.20%220.00Mua167.390K93.936B-195.7098.00
123010 IA NETWORKS CO.,LTD.
5960.003.11%180.00Bán109.229K35.155B-1023.9682.00
123860 ANAPASS
30200.002.72%800.00Sức mua mạnh139.037K297.754B-641.26120.00
131400 ACT
4455.00-1.22%-55.00Bán86.576K72.726B23.61191.29262.00
149010 IKSEMICON
6250.0012.21%680.00Mua219.500B
153490 WOOREE E&L
709.000.28%2.00Bán7.605K34.642B5.22135.39144.00
161580 PHILOPTICS
8330.003.22%260.00Mua147.064K138.517B-1278.30
166090 HANA MATERIALS
15150.007.83%1100.00Mua858.374K273.472B7.211964.64567.00
171010 RAM TECH
9160.00-3.58%-340.00Mua1.719M109.927B31.94297.88134.00
179900 UTI
20900.000.24%50.00Bán143.197K324.511B45.37459.56
180060 TOPSUN
12100.00-2.42%-300.00Bán3.675K99.283B
182690 TERRASEM
1805.005.87%100.00Mua891.946K24.549B-443.5587.00
189350 COSET
1500.003.45%50.00Mua1.061K5.800B
191600 TKC
31650.002.93%900.00Mua10079.950B
192650 DREAMTECH
6650.000.00%0.00Mua274.595K404.846B10.19697.66
195870 HAESUNG DS
14400.002.49%350.00Mua167.678K238.850B16.10872.73
200710 ADTECHNOLOGY
16150.000.94%150.00Mua125.471K146.173B14.671090.8571.00
214310 SEMICON LIGHT
699.00-2.92%-21.00Sức bán mạnh1.014M59.507B-125.85164.00
218410 RFHIC
42100.00-5.82%-2600.00Mua1.434M1061.281B35.671295.84
219130 TIGER ELEC
4935.001.86%90.00Bán35.193K30.593B25.67188.71187.00
222800 SIMMTECH
9900.000.92%90.00Mua352.387K227.034B-1505.402302.00
241790 OCEANBRIDGE
10300.001.98%200.00Mua54.125K94.947B6.551663.9560.00
264660 C&G HITECH
8150.00-0.61%-50.00Mua115.458K68.925B14.18578.77110.00
272290 INNOX ADVANCED MATERIALS
56500.00-0.53%-300.00Mua109.552K511.339B16.233816.25
290550 DKT
10150.00-1.46%-150.00Mua169.649K84.783B-787.08
317120 RANIX
8400.000.00%0.00Sức bán mạnh607.212K79.258B1.555415.92
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất