Bán dẫn (Công nghiệp)

96
Cổ phiếu
74226.712B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.495M
Khối lượng
+1.20%
Tỷ suất Cổ tức
−3.49%
Thay đổi
−8.03%
Hiệu suất Tháng
−4.08%
Hiệu suất Năm
+17.35%
Hiệu suất YTD
          
000660 SK HYNIX
71800.00-3.49%-2600.00Bán1.843M50889.734B5.2814092.1722139.00
000990 DB HITEK
14300.00-3.38%-500.00Mua333.769K641.216B6.372324.332004.00
006200 KECHOLDINGS
729.00-1.09%-8.00Bán21.111K32.322B-14.3028.00
007660 ISUPETASYS
3955.00-4.24%-175.00Bán329.244K164.236B-188.93841.00
007810 KOR CIRC
4895.00-1.90%-95.00Bán6.391K117.868B-719.24584.00
008060 DAEDUCK ELEC
9240.00-3.04%-290.00Bán317.031K763.585B1.765419.601237.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
85200.00-3.51%-3100.00Sức bán mạnh770.796K6418.853B10.278599.1811774.00
015260 A&P
373.00-0.80%-3.00Bán46.218K31.127B-98.84376.00
020150 ILJIN MATERIALS
42700.000.23%100.00Sức mua mạnh365.171K1964.322B46.34919.22437.00
024850 PSMC
886.00-0.45%-4.00Mua40.339K35.608B-22.32362.00
025320 SYNOPEX
3355.00-4.82%-170.00Mua7.717M245.340B-35.48141.00
031330 SAMT
1950.00-0.76%-15.00Bán542.747K194.525B7.26270.6983.00
031860 NSN
1365.00-5.21%-75.00Bán324.927K34.307B-368.8335.00
033160 MKELECTRON
7710.00-4.22%-340.00Bán80.453K171.030B330.3024.37274.00
033170 SIGNETICS
980.00-2.97%-30.00Bán1.378M86.586B-97.54169.00
033640 NEPES
31950.00-4.48%-1500.00Mua778.423K752.187B24.341460.55588.00
036170 CTGEN
1800.00-3.49%-65.00Bán59.168K58.315B-239.41
036540 SFASEMICON
2580.00-3.19%-85.00Bán1.369M377.276B28.3694.42946.00
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1365.00-2.85%-40.00Bán3.102K50.191B-263.2014.00
038060 LUMENS
1740.00-3.60%-65.00Bán66.518K83.380B-707.53262.00
038880 IA
518.00-4.43%-24.00Bán1.259M130.848B-0.1584.00
046890 SSC
14000.00-1.41%-200.00Bán161.576K815.019B13.181077.86992.00
051370 INTERFLEX
9750.00-1.22%-120.00Bán63.583K230.242B-2750.24683.00
052400 KONA I
16000.00-3.61%-600.00Bán66.404K247.850B-2588.97192.00
052860 I&C
4390.00-6.60%-310.00Bán288.790K79.551B21.87214.93107.00
052900 KMH HITECH
1100.000.00%0.00Mua2.814M50.735B11.4895.82174.00
054450 TELECHIPS
11700.00-3.70%-450.00Mua168.973K152.387B18.51656.26273.00
062860 TLI
4400.00-1.23%-55.00Bán1.910K43.983B-2407.25132.00
064760 TCK
45650.00-7.12%-3500.00Sức bán mạnh45.856K573.826B11.534264.06349.00
066310 QSI
8170.00-3.08%-260.00Bán31.782K67.585B-2.99131.00
066900 DAP
2450.00-4.48%-115.00Bán12.724K58.340B6.30407.081065.00
067310 HANA MICRON
3560.00-4.04%-150.00Bán80.696K92.119B32.00115.92916.00
068940 ICK
1530.00-5.85%-95.00Bán95.206K48.960B-80.59109.00
073570 WI
7800.00-1.89%-150.00Bán29.671K113.214B-1402.53168.00
074600 WONIK QNC
9450.00-5.50%-550.00Bán181.024K262.880B7.281375.25386.00
077280 HANCOMGMD
2055.00-1.44%-30.00Bán3.290K23.178B16.08135.2619.00
077360 DSHM
5530.00-2.98%-170.00Bán67.452K113.762B9.59594.55155.00
077500 UNIQUEST
6390.00-2.14%-140.00Mua72.743K175.014B10.32635.71161.00
078350 HANYANG DIGI
4430.00-1.12%-50.00Mua67.068K43.119B-103.4045.00
080220 JSC
2840.00-4.70%-140.00Bán77.600K84.670B9.87281.9267.00
080520 ODTECH
4380.00-3.42%-155.00Bán24.338K50.598B16.49275.05231.00
082270 GEMVAX
11050.00-2.21%-250.00Bán367.313K403.186B-130.70115.00
082800 LUMIMICRO
1540.00-0.96%-15.00Bán450.987K131.158B-660.71194.00
082850 WOOREE BIO
937.00-3.60%-35.00Bán27.911K42.446B-451.67136.00
085670 NEWFLEX
1790.00-5.29%-100.00Bán196.600K39.984B9.17225.29470.00
085910 NEOTIS
3955.00-0.75%-30.00Bán4.320K37.957B13.88287.09220.00
087600 PIXELPLUS
4750.00-2.86%-140.00Bán36.138K39.934B-1491.46124.00
088390 INNOX
6270.00-0.79%-50.00Bán1.084K55.354B-3340.09353.00
089010 CHEMTRON
8260.00-4.95%-430.00Sức bán mạnh149.904K117.110B45.64240.44307.00
090460 BH
15000.00-7.12%-1150.00Sức bán mạnh602.879K475.954B6.182809.49739.00
090740 YOUNYI
5410.00-9.08%-540.00Mua266.873K95.200B1090.445.46161.00
092070 DNF
8070.00-4.38%-370.00Mua112.072K85.766B7.511123.54225.00
092220 KEC
1115.00-1.76%-20.00Bán541.188K132.462B103937.700.01627.00
092300 HYUNWOO
3090.00-3.29%-105.00Bán59.125K46.119B19.93160.96346.00
092590 LUXPIA
510.00-10.53%-60.00Bán24.156B
092600 NC&
2550.00-6.08%-165.00Bán39.375K56.872B-1005.75100.00
093520 MAKUS
3910.00-2.74%-110.00Bán22.787K64.976B7.83513.3734.00
093640 TAMUL
3330.000.00%0.00Mua20.325K35.959B-247.9859.00
094170 DONGWOON ANATECH
6160.00-3.90%-250.00Mua145.892K79.349B-571.12113.00
096610 RFSEMI
5650.00-3.58%-210.00Bán35.847K46.367B36.21161.82376.00
096870 LDT
2740.00-2.14%-60.00Bán71018.700B48.9457.2246.00
097800 WINPAC
1445.00-5.25%-80.00Bán185.982K55.635B42.4435.93449.00
101160 WORLDEX
6670.00-3.05%-210.00Mua256.427K113.596B5.691208.33217.00
101400 N CITRON
551.00-3.84%-22.00Bán300.884K67.107B-185.8040.00
101490 S&S TECH
9740.00-1.81%-180.00Sức mua mạnh1.695M189.612B33.25298.35187.00
102120 ABOV
6210.00-3.42%-220.00Bán169.830K105.470B13.85464.27178.00
108320 SILICON WORKS
31800.00-5.92%-2000.00Bán182.091K549.733B12.792642.85454.00
114570 G-SMATT GLOBAL
501.00-4.21%-22.00Bán1.064M77.219B-195.2064.00
114810 IONES
5150.00-6.02%-330.00Bán194.327K73.519B13.98391.95573.00
115610 IMAGIS
2860.00-4.67%-140.00Bán5.414K22.710B-857.0864.00
117670 ALPHA HOLDINGS
6210.00-4.46%-290.00Bán66.690K88.748B-195.7098.00
123010 OPTOPAC
13750.007.00%900.00Mua149.490K61.083B-909.4180.00
123860 ANAPASS
22900.00-2.76%-650.00Bán39.496K220.306B-719.99124.00
131400 ACT
4510.00-1.10%-50.00Mua95.245K73.533B23.87191.29262.00
149010 IKSEMICON
5580.009.84%500.00Bán115.850B
153490 WOOREE E&L
751.00-3.10%-24.00Bán5.872K37.974B5.17149.90144.00
161580 PHILOPTICS
7490.00-3.48%-270.00Sức bán mạnh90.778K133.196B-1353.19
166090 HANA MATERIALS
12200.00-6.51%-850.00Bán294.965K254.007B6.691964.64567.00
171010 RAM TECH
7220.003.44%240.00Mua1.054M80.768B23.47297.88134.00
179900 UTI
22250.00-3.05%-700.00Mua57.852K349.347B59.50385.71
180060 TOPSUN
11400.000.00%0.00Sức mua mạnh7.564K91.276B
182690 TERRASEM
1310.00-2.24%-30.00Mua324.651K19.293B-437.3687.00
189350 COSET
1300.00-3.70%-50.00Bán155.200B
191600 TKC
26500.0014.47%3350.00Mua168.900B
192650 DREAMTECH
6110.00-5.12%-330.00Bán183.368K374.083B9.87697.66
195870 HAESUNG DS
11450.00-5.37%-650.00Bán69.956K205.700B12.55964.11
200710 ADTECHNOLOGY
16250.00-2.99%-500.00Mua175.142K153.025B15.351090.8571.00
213420 DUK SAN NEOLUX
18150.00-2.42%-450.00Mua180.338K446.483B26.59699.71166.00
214310 SEMICON LIGHT
859.00-1.94%-17.00Sức bán mạnh406.372K63.934B-245.55164.00
218410 RFHIC
32500.00-0.31%-100.00Sức mua mạnh1.053M767.492B28.021203.25
219130 TIGER ELEC
5340.001.14%60.00Bán67.346K33.339B27.98188.71187.00
222800 SIMMTECH
6570.00-2.67%-180.00Mua85.322K160.519B-872.502302.00
241790 OCEANBRIDGE
9740.00-3.08%-310.00Bán65.091K94.477B6.771605.0560.00
264660 C&G HITECH
8100.00-2.64%-220.00Mua4.383M69.934B14.39578.77110.00
272290 INNOX ADVANCED MATERIALS
48700.00-4.51%-2300.00Bán113.932K460.048B15.353573.17
290550 DKT
7290.00-7.25%-570.00Bán48.152K64.698B-814.14
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất