Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Steel

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Steel. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
001230DONGKUK STL MILL
8620 KRW−3.15%286.174K0.70265.845B KRW6.74%Khoáng sản phi năng lượng
001430SEAH BESTEEL
26200 KRW−0.38%320.393K1.36934.582B KRW7.383550.74 KRW+37.04%4.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
001770SHINHWA SILUP
20500 KRW−1.68%2.769K1.9825.33B KRW9.252215.25 KRW−75.60%0.48%Khoáng sản phi năng lượng
001940KISCO HOLDINGS
25450 KRW−7.62%81.041K3.32318.328B KRW3.646982.82 KRW+12.71%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
002220HANIL IRON & STL
2635 KRW+2.73%32.761K1.7062.467B KRW158.9616.58 KRW1.17%Khoáng sản phi năng lượng
002690DONG IL STEEL MFG
1927 KRW−0.77%11.501K0.5838.423B KRW−162.76 KRW−196.27%0.51%Khoáng sản phi năng lượng
003030SEAH STL
218000 KRW−4.39%14.648K2.38921.225B KRW2.7878416.02 KRW+15.18%0.88%Khoáng sản phi năng lượng
004020HYUNDAI STEEL
34450 KRW−0.14%213.922K0.634.538T KRW9.633577.37 KRW−53.75%2.90%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
004560HYUNDAI BNG STEEL
19300 KRW+0.16%205.889K1.26290.569B KRW−1988.34 KRW−215.92%0.52%Khoáng sản phi năng lượng
004890DIC
46400 KRW−1.17%1.389K0.76101.697B KRW−191.23 KRW−101.90%2.13%Khoáng sản phi năng lượng
005010HUSTEEL
5090 KRW−0.59%385.103K0.33287.683B KRW3.961284.49 KRW−70.92%6.84%Khoáng sản phi năng lượng
005160DONGKUK
7600 KRW+0.66%944.609K0.31389.009B KRW−270.34 KRW−248.81%1.72%Khoáng sản phi năng lượng
005490POSCO HOLDINGS
432500 KRW−0.69%401.741K0.7433.032T KRW17.8424249.19 KRW2.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
007280KOREA STEEL SHAPES
1777 KRW−0.62%26.012K1.00108.334B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
008260NI STEEL
5060 KRW−1.75%101.427K0.90147.291B KRW1.94%Khoáng sản phi năng lượng
008420MOONBAE STL
3090 KRW−0.80%94.867K1.2961.037B KRW1.61%Khoáng sản phi năng lượng
008970DONGYANG STL PIPE
737 KRW−1.07%133.755K0.8388.558B KRW−9.05 KRW−127.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009160SIMPAC
4065 KRW+0.99%93.656K0.69224.839B KRW−29.29 KRW−102.15%2.48%Khoáng sản phi năng lượng
009190DAIYANG MTL
1513 KRW+3.00%429.643K0.5856.736B KRW−844.58 KRW−212.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009730KOSSEN
3950 KRW+1.28%637.979K0.59119.171B KRW312.2912.65 KRW−90.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
012160YOUNGWIRE
560 KRW+1.08%45.446K0.7038.504B KRW−121.91 KRW−212.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
012620WONIL
8600 KRW−0.58%2.549K0.2638.06B KRW2.54%Khoáng sản phi năng lượng
014280KUMKANG KIND
6290 KRW0.00%56.646K0.48174.44B KRW1.91%Khoáng sản phi năng lượng
016380KG DONGBU STL
7600 KRW+0.13%322.852K1.13759.018B KRW2.64%Khoáng sản phi năng lượng
017480SAMSCO
4860 KRW−1.12%19.176K1.0575.902B KRW6.10%Khoáng sản phi năng lượng
019440SEAH SPECIAL STEEL
13850 KRW−0.79%5.142K0.69116.494B KRW−306.58 KRW−114.03%7.16%Khoáng sản phi năng lượng
023440JSCO HOLDINGS
1526 KRW+11.88%2.464M4.6274.098B KRW−646.86 KRW−61.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
023790DONGILSTEEL
973 KRW−2.01%72.651K0.1319.54B KRW−2092.54 KRW+62.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
024090DCM
11400 KRW−2.15%9.013K0.63103.546B KRW1.29%Khoáng sản phi năng lượng
025550HANSUN
3680 KRW−0.27%15.705K0.4879.073B KRW15.70234.39 KRW−53.78%2.71%Khoáng sản phi năng lượng
026910KWANGJININD
3575 KRW−0.97%6.191K1.0123.124B KRW−786.19 KRW−539.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
026940BOOKOOK STEEL
3505 KRW+0.72%130.175K0.7569.6B KRW19.34181.24 KRW−48.97%2.16%Khoáng sản phi năng lượng
032560HWANGKUM S&T
7120 KRW−1.11%29.516K0.87122.356B KRW3.621969.08 KRW−6.29%2.78%Khoáng sản phi năng lượng
037760CENIT
1413 KRW−0.14%54.408K2.3245.001B KRW3.53%Khoáng sản phi năng lượng
039240K-STEEL
3040 KRW−0.33%39.867K0.9582.288B KRW8.77346.52 KRW−10.11%3.93%Khoáng sản phi năng lượng
048470DAESCO
3890 KRW+2.37%38.505K0.3737.703B KRW−110.99 KRW+76.02%0.79%Khoáng sản phi năng lượng
053260KEUM KANG
5150 KRW+0.59%28.36K0.3782.959B KRW23.93215.21 KRW−63.33%2.34%Khoáng sản phi năng lượng
058430POSCO STEELEON
50000 KRW−1.19%19.233K0.73303.6B KRW1.73%Khoáng sản phi năng lượng
058650SEAH HOLDINGS
119500 KRW−0.99%1030.15474.252B KRW3.31%Khoáng sản phi năng lượng
060380DY STEC
1936 KRW−0.62%12.081K0.4337.596B KRW2.57%Khoáng sản phi năng lượng
069730DSR WIRE
4180 KRW−0.48%31.484K0.9260.48B KRW1.43%Khoáng sản phi năng lượng
071090HISTEEL
3135 KRW−0.63%149.339K0.4063.679B KRW0.63%Khoáng sản phi năng lượng
081150TPLEX
3140 KRW−0.63%139.681K0.6276.688B KRW−85.68 KRW−113.29%0.95%Khoáng sản phi năng lượng
084010DAEHAN STEEL
13500 KRW−3.64%58.546K1.62284.979B KRW3.57%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
092790NEXTEEL
7160 KRW−1.24%144.26K0.42188.515B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
100090SKOCEANPLANT
13100 KRW+0.77%453.209K0.85769.542B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
100130DONGKUK S&C
3060 KRW−1.13%72.532K0.81172.496B KRW−618.73 KRW−354.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
104700KISCO
6980 KRW0.00%165.646K3.29245.867B KRW2.932379.00 KRW+17.81%4.30%Khoáng sản phi năng lượng
109860DONGIL METAL
9330 KRW−0.21%9.064K0.7077.125B KRW4.28%Khoáng sản phi năng lượng
114920DAEJOO ENT
1635 KRW−14.99%20.006.665B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
133820FINEBESTEEL
1008 KRW−0.59%41.397K0.3730.337B KRW−575.67 KRW−498.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
140520DAECHANG STEEL
2660 KRW+3.91%46.29K2.9954.036B KRW7.69345.70 KRW−87.03%5.86%Khoáng sản phi năng lượng
146060YCPIPE
2255 KRW+1.12%170.69K0.31Khoáng sản phi năng lượng
162300SHIN STEEL
3850 KRW−3.99%1.598M0.32164.488B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
306200SSC
133500 KRW−1.40%4.104K0.48379.134B KRW1.9867283.00 KRW+18.27%5.91%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
460850DONGKUK CM
6620 KRW−1.63%89.411K0.86200.88B KRW1.49%Khoáng sản phi năng lượng
460860DONGKUK STEEL
12770 KRW−0.93%239.432K1.00638.7B KRW5.43%Khoáng sản phi năng lượng
Mua