Các công ty của Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong một ngành: Trucks/Construction/Farm Machinery

Danh sách sau có Các công ty Hàn Quốc hoạt động trong cùng ngành, Trucks/Construction/Farm Machinery. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000490DAEDONG CORP.
13930 KRW+0.58%86.416K0.21319.914B KRW25.94537.03 KRW−66.58%0.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002900TYM
5660 KRW−0.35%31.909K0.21238.024B KRW5.87964.06 KRW−64.91%3.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
009540HDKSOE
117100 KRW−1.43%28.204K0.168.231T KRW57.112050.26 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
010140SAMSUNG HVY IND
7550 KRW+1.21%1.134M0.306.192T KRW−174.20 KRW+75.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
010620HYUNDAI MIPO DOCK
63900 KRW+0.47%32.883K0.112.529T KRW−3480.03 KRW−211.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
011810STX
9890 KRW−0.70%173.054K0.14319.051B KRW−1180.21 KRW−87.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
014940OPCO
2815 KRW+0.54%30.246K0.41126.394B KRW1.80%Sản xuất Chế tạo
017550SOOSAN HVY IND
2070 KRW−0.24%18.733K0.10129.79B KRW11.29183.30 KRW−55.54%0.48%Sản xuất Chế tạo
034020DOOSAN ENERBILITY
16040 KRW+0.44%869.381K0.449.953T KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
041440HYUNDAI EVERDIGM
6460 KRW−0.62%48.959K0.08117.577B KRW17.72364.55 KRW−39.29%1.06%Sản xuất Chế tạo
042660DAEWOO SHIPBUILDING
22400 KRW+1.13%194.632K0.326.755T KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
042670HD HYUNDAI INFRACORE
7800 KRW−1.52%446.593K0.191.596T KRW6.721160.42 KRW+0.45%1.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
045390DAEATI
3220 KRW−0.46%101.657K0.25231.153B KRW21.00153.30 KRW+28.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
050860ASIA TECHNOLOGY
2430 KRW−0.21%6610.0351.61B KRW5.43447.54 KRW−20.43%2.06%Sản xuất Chế tạo
064350HYUNDAI ROTEM
32450 KRW+8.71%5.047M4.093.154T KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
064820CAPEIND
4380 KRW0.00%10.667K0.29134.423B KRW2.30%Sản xuất Chế tạo
071970STX HEAVY INDUSTRIES
10310 KRW−0.96%15.607K0.09292.95B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
073010KSP
3235 KRW−1.07%30.878K0.08127.667B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
075580SEJIN HEAVY
5460 KRW+0.55%19.197K0.13283.972B KRW18.95288.17 KRW2.90%Sản xuất Chế tạo
Mua
077970STX ENGINE
12450 KRW+0.08%37.262K1.89288.875B KRW60.58205.52 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
082740HSD ENGINE
8200 KRW−0.24%49.527K0.12576.584B KRW−5.94 KRW+99.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
092460HANLA IMS
5910 KRW+0.34%1.02K0.08101.46B KRW5.06%Sản xuất Chế tạo
096350DSOL
434 KRW0.00%86.374K0.1571.142B KRW99.754.35 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
099410DBSM
2110 KRW−0.47%7.705K0.2329.045B KRW16.61127.03 KRW+11.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
101000SSII
1999 KRW+0.05%6.141K0.2438.967B KRW10.40192.21 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
101170WOORIM PTS
6770 KRW+0.45%89.584K0.2289.478B KRW38.03178.02 KRW−70.71%0.74%Sản xuất Chế tạo
103230S&W CORP.
3870 KRW−2.27%6.125K0.1728.476B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
215360W.I.C
14670 KRW+0.14%13.584K0.07135.339B KRW1.01%Sản xuất Chế tạo
224760NSCOMPANY
3610 KRW+0.28%10.0114.203B KRW1.39%Sản xuất Chế tạo
234070A ONE ALFORM
1345 KRW−4.07%8562.759.353B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
241560DOOSAN BOBCAT
44500 KRW0.00%73.802K0.264.747T KRW3.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
267250HD HYUNDAI
69100 KRW−0.58%40.02K0.145.067T KRW5.16%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
267270HD HYUNDAI CE
52700 KRW−1.50%42.218K0.141.031T KRW7.337186.80 KRW+18.10%1.29%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
111000 KRW−0.63%11.624K0.109.73T KRW398.94278.24 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
451220IMT
19550 KRW+1.45%86.226K0.25Sản xuất Chế tạo