Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

87
Cổ phiếu
66684.066B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.123M
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
+14.76%
Hiệu suất Tháng
−22.12%
Hiệu suất Năm
+15.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
002630OBI
681KRW0.00%0KRW
Mua
541.821K368.98M80.745BKRW
007860SEOYON
7630KRW0.79%60KRW
Mua
926.415K7.069B165.627BKRW2.433113.41KRW
010470ORICOM
13230KRW−1.27%−170KRW
Theo dõi
637.368K8.432B153.531BKRW13.161018.41KRW263
011420GALAXIA SM
2840KRW1.25%35KRW
Mua
3.308M9.394B78.241BKRW15.66179.09KRW92
012750S-1
59300KRW−0.50%−300KRW
Bán
176.319K10.456B2.005TKRW15.833764.64KRW6.761K
021650CUBIC KOREA
3205KRW0.63%20KRW
Mua
43.344K138.918M52.082BKRW7.66415.76KRW138
022100POSCO ICT
6590KRW−1.64%−110KRW
Mua
1.589M10.471B1TKRW300.22KRW
030000CHEIL WORLDWIDE
22100KRW1.38%300KRW
Bán
880.602K19.461B2.238TKRW11.201947.21KRW1.326K
030190NICE INFO
12910KRW0.08%10KRW
Mua
921.517K11.897B771.796BKRW13.57950.47KRW723
030960YANGJISA
29650KRW−0.34%−100KRW
Bán
139.308K4.13B407.274BKRW−394.73KRW
032800FANTAGIO
490KRW−0.41%−2KRW
Bán
1.956M958.527M40.937BKRW−248.99KRW80
034950KR
68700KRW0.88%600KRW
Theo dõi
2.262K155.399M306.462BKRW14.424723.88KRW187
035000GR
5940KRW0.51%30KRW
Theo dõi
16.461K97.778M96.273BKRW6.43919.20KRW
035290GOLD&S
7200KRW0.70%50KRW
Mua
297.06K2.139B334.118BKRW−54.67KRW
035720KAKAO
64700KRW1.57%1000KRW
Mua
7.764M502.337B28.035TKRW18.153579.50KRW3.472K
036120SCI
3770KRW1.89%70KRW
Bán
1.534M5.784B130.397BKRW42.0587.99KRW179
037270YGP
5460KRW2.63%140KRW
Mua
1.512M8.255B346.325BKRW14.63363.71KRW
038070SEOULIN
12180KRW0.33%40KRW
Mua
156.726K1.909B102.129BKRW30.261026.09KRW93
038680SNET
5920KRW2.07%120KRW
Sức mua mạnh
3.004M17.785B92.148BKRW−288.69KRW400
048550SM C&C
3275KRW1.08%35KRW
Mua
1.891M6.193B310.745BKRW−34.45KRW453
049720KORYOINFO
10420KRW2.46%250KRW
Bán
454.512K4.736B144.959BKRW15.99635.94KRW809
051160GAEASOFT
12500KRW1.05%130KRW
Mua
1.479M18.485B193.43BKRW15.90778.21KRW187
053980OSANGJAIEL
5100KRW0.00%0KRW
Mua
59.358K302.726M89.971BKRW8.40606.93KRW190
058860KTIS
2920KRW7.95%215KRW
Sức mua mạnh
8.165M23.841B94.76BKRW3.21843.48KRW7.778K
058970EMRO
17940KRW6.79%1140KRW
Sức mua mạnh
793.071K14.228B201.145BKRW29.99576.60KRW242
063440SM LIFE DESIGN
2490KRW0.40%10KRW
Mua
1.871M4.659B114.613BKRW423.876.02KRW31
063570NICE TCM
4970KRW0.10%5KRW
Mua
239.781K1.192B150.742BKRW21.85227.20KRW491
066620KUKBO DESIGN
16460KRW0.30%50KRW
Theo dõi
48.462K797.685M113.124BKRW5.213148.30KRW341
067280MULTICAMPUS
39050KRW−1.01%−400KRW
Mua
38.784K1.515B231.441BKRW5152.83KRW
068930DIGITAL DS
6850KRW−0.15%−10KRW
Bán
56.985K390.347M174.736BKRW10.37663.41KRW437
072990HCT
8290KRW−0.12%−10KRW
Mua
20.85K172.847M58.129BKRW8.80942.78KRW395
079940GABIA
12040KRW1.86%220KRW
Sức mua mạnh
229.317K2.761B158.435BKRW8.141452.67KRW302
084440UBION
1405KRW−1.47%−21KRW
Mua
638.223K896.703M27.696BKRW
086040BIOTOXTECH
7980KRW−0.50%−40KRW
Mua
210.954K1.683B116.798BKRW17.04470.77KRW243
089530AT SEMICON
1047KRW−0.85%−9KRW
Bán
1.567M1.641B75.675BKRW−1853.28KRW548
089600NASMEDIA
25350KRW−1.17%−300KRW
Theo dõi
213.96K5.424B286.813BKRW10.532435.99KRW424
092130E-CREDIBLE
16430KRW0.31%50KRW
Bán
30.264K497.238M197.876BKRW13.601204.78KRW181
094280HYOSUNG ITX
14240KRW0.85%120KRW
Mua
16.116K229.492M169.572BKRW10.271375.29KRW8.787K
094840SUPREMA HQ
5820KRW0.87%50KRW
Mua
49.656K288.998M54.69BKRW4.671234.65KRW34
109820GENEMATRIX
4190KRW−0.12%−5KRW
Bán
181.206K759.253M83.65BKRW−444.01KRW73
114840IFAMILYSC
13500KRW2.04%270KRW
Mua
396.327K5.35B
119830ITEK
9120KRW0.11%10KRW
Mua
279.87K2.552B179.85BKRW5.801571.26KRW282
123570EMNET
4190KRW0.72%30KRW
Theo dõi
41.61K174.346M91.566BKRW14.12294.01KRW340
130580NICE D&B
7860KRW0.26%20KRW
Mua
17.835K140.183M121.044BKRW8.41932.44KRW368
131970DOOSAN TESNA
31750KRW−1.85%−600KRW
Mua
411.393K13.062B465.8BKRW13.032998.94KRW470
133750MEGAMD
2970KRW0.51%15KRW
Mua
2.121M6.298B65.563BKRW17.97164.96KRW276
169330EMBRAIN
3120KRW3.14%95KRW
Mua
243.519K759.779M56.65BKRW9.69315.39KRW273
174900ABCLON
12960KRW−1.52%−200KRW
Bán Mạnh
124.554K1.614B198.522BKRW−640.31KRW
179720LENDINGMACHINE
4300KRW4.88%200KRW
Bán
4081.754M7.552BKRW13
182360CUBEENT
20450KRW0.25%50KRW
Mua
1.278M26.14B282.248BKRW−137.08KRW
187220DTNC
4815KRW−1.73%−85KRW
Bán
422.751K2.036B55.493BKRW66.0579.05KRW267
200470APACT
2770KRW0.18%5KRW
Bán
99.045K274.355M116.13BKRW13.86199.54KRW256
202960PANDORA TV
1050KRW1.35%15KRW
Bán
80.1K83.945M12.404BKRW29
214270FSN
4585KRW12.24%500KRW
Sức mua mạnh
53.104M243.481B152.453BKRW−106.67KRW108
214320INNOCEAN
43600KRW−0.57%−250KRW
Mua
42.774K1.865B872BKRW13.653211.35KRW704
215570CRONEX
2075KRW0.00%0KRW
Theo dõi
8081.677M10.537BKRW21
216050INCROSS
15970KRW−0.44%−70KRW
Mua
601.137K9.6B191.447BKRW10.771490.92KRW248
216400INVITES BIOCORE
7240KRW−0.69%−50KRW
Theo dõi
8085.85M55.445BKRW154
223250DREAMCIS
11800KRW0.00%0KRW
Mua
22.917K270.421M67.991BKRW12.16971.00KRW246
227420DOBU MASK
860KRW2.38%20KRW
Bán
25.816K22.202M14.819BKRW27
230360ECHO
13650KRW−0.15%−20KRW
Theo dõi
353.352K4.823B433.838BKRW10.771271.31KRW245
237820PLAYD
7950KRW0.13%10KRW
Mua
10.93M86.891B101.975BKRW20.99378.28KRW338
263860GENIANS
9740KRW2.10%200KRW
Sức mua mạnh
201.819K1.966B83.344BKRW11.94811.57KRW147
273060WISE BIRDS
1537KRW−1.03%−16KRW
Mua
2.577M3.961B77.556BKRW44.22KRW
275630SSR
7400KRW6.47%450KRW
Sức mua mạnh
1.651M12.221B44.533BKRW15.71442.39KRW92
278650KNOTUS
4915KRW1.34%65KRW
Theo dõi
5.613M27.586B346.657BKRW91.0054.27KRW181
286750NANOBRICK
1546KRW0.91%14KRW
Mua
98.94K152.961M31.638BKRW−193.77KRW
286940LOTTE DATA
26100KRW0.58%150KRW
Mua
100.392K2.62B394.876BKRW25.211029.15KRW2.885K
289010I-SCREAM EDU
4635KRW−0.54%−25KRW
Mua
2.171M10.061B57.916BKRW−42.57KRW465
289220GIANTSTEP
21500KRW0.47%100KRW
Mua
1.494M32.127B475.617BKRW−446.20KRW
291230NP
6110KRW2.69%160KRW
Mua
2.137M13.059B252.411BKRW757.527.85KRW50
307950HYUNDAIAUTOEVER
106800KRW−0.84%−900KRW
Mua
136.095K14.535B2.929TKRW32.863277.06KRW3.613K
317400XI SND
6460KRW2.54%160KRW
Mua
555.408K3.588B250.535BKRW3.582117.49KRW2.557K
317530CARRIESOFT
9000KRW2.27%200KRW
Mua
529.296K4.764B61.307BKRW−70.94KRW47
322970MOOGENE MEDI
4080KRW0.00%0KRW
Theo dõi
7.388K30.143M30.855BKRW14
339950IBKIMYOUNG
2300KRW3.14%70KRW
Mua
24.669M56.738B99.162BKRW55.3540.29KRW245
347740P&K SKIN RESEARCH CENTER
3405KRW−1.16%−40KRW
Mua
730.194K2.486B101.85BKRW15.96215.89KRW88
347860ALCHERA
12430KRW10.00%1130KRW
Mua
2.361M29.353B267.756BKRW−858.18KRW159
352820HYBE
194000KRW1.89%3600KRW
Mua
572.001K110.968B8.023TKRW28.716634.67KRW660
352940ENBIO
4595KRW0.44%20KRW
Mua
21.9K100.631M49.937BKRW−23.38KRW164
377300KAKAOPAY
67300KRW1.97%1300KRW
Mua
2.829M190.418B8.951TKRW−200.33KRW
377480MINDS LAB
20050KRW2.04%400KRW
Mua
2.766M55.462B121.888BKRW144
383310ECOPRO HN
50000KRW1.01%500KRW
Mua
503.256K25.163B765.247BKRW2107.96KRW
383930DT&CRO
10350KRW2.88%290KRW
Mua
439.08K4.544B
389470IVTG
9690KRW1.15%110KRW
Mua
508.935K4.932B
950110SBI FINTECH SOLUTIONS
Chứng chỉ lưu ký
3875KRW0.13%5KRW
Mua
38.79K150.311M89.287BKRW234
950200PSOMAGEN
Chứng chỉ lưu ký
7330KRW0.69%50KRW
Bán
240.885K1.766B140.568BKRW−213.93KRW108