Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

87
Cổ phiếu
37181.505B
Giá trị vốn hóa thị trường
797.580K
Khối lượng
+2.06%
Thay đổi
+8.58%
Hiệu suất Tháng
+36.52%
Hiệu suất Năm
+39.99%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000590 CS HOLDINGS
71400.00-0.70%-500.00Bán4.490K81.919B13.035518.699.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002630 OBI
1700.00-0.29%-5.00Mua1.189M201.566B-52.73Dịch vụ thương mại hỗn hợp
007860 SEOYON
20550.002.75%550.00Mua602.258K446.085B234.3285.3518.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
010470 ORICOM
10550.0029.45%2400.00Sức mua mạnh7.841M121.058B26.49308.98Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
012750 S-1
80400.00-1.35%-1100.00Sức bán mạnh128.087K2718.343B19.394202.58Dịch vụ thương mại hỗn hợp
019490 HITRON
11000.000.92%100.00Mua198.613K79.287B-3815.44Dịch vụ thương mại hỗn hợp
025770 KICC
9500.000.32%30.00Sức mua mạnh30.501K346.656B28.32334.38242.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
030000 CHEIL WORLDWIDE
25100.000.60%150.00Mua279.436K2542.096B15.231638.09Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
030190 NICE INFO
24700.001.86%450.00Sức mua mạnh65.972K1476.635B29.13832.38692.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
030960 YANGJISA
13450.00-2.18%-300.00Mua105.239K184.750B41.98327.55In ấn thương mại /Theo mẫu
032800 FANTAGIO
134.00-2.90%-4.00Mua29.753M86.087B-8.2653.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
032980 BYON
1525.003.04%45.00Sức mua mạnh526.818K102.020B-106.6116.00In ấn thương mại /Theo mẫu
034950 KR
88700.000.00%0.00Mua3.976K395.679B19.264604.47Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
035000 GR
6890.000.88%60.00Mua33.728K111.671B10.04680.2376.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
035600 KGINICIS
22100.001.61%350.00Mua195.962K588.269B12.631721.87225.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
036120 SCI
4160.001.46%60.00Mua247.157K143.886B22.97178.50259.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
037270 YGP
6430.002.55%160.00Sức mua mạnh3.295M407.851B573.6811.3981.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
038870 ECOBIO HOLDINGS
9080.000.00%0.00Mua89.668K105.408B19.18473.33108.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
039030 EO TECHNICS
115900.000.17%200.00Mua129.151K1416.406B51.732236.79Dịch vụ thương mại hỗn hợp
049720 KORYOINFO
10750.003.86%400.00Mua1.004M149.439B12.99796.49806.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
051160 GAEASOFT
23300.003.79%850.00Sức mua mạnh453.134K339.587B230.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
051600 KEPCO KPS
42100.000.36%150.00Mua366.620K1894.500B17.492398.296578.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
054410 KPTU
11600.00-1.28%-150.00Mua52.808K58.696B-618.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058860 KTIS
3215.00-1.83%-60.00Bán307.362K104.333B15.08217.16Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058970 EMRO
27250.000.00%0.00Mua1.997KDịch vụ thương mại hỗn hợp
059090 MICO
14300.00-0.69%-100.00Bán256.387K432.342B25.23570.80Dịch vụ thương mại hỗn hợp
060240 LONGTU KOREA
6500.00-0.46%-30.00Mua75.536K165.290B99.3065.76Dịch vụ thương mại hỗn hợp
063440 SM LIFE DESIGN
2970.00-2.94%-90.00Bán2.404M134.034B-32.4732.00In ấn thương mại /Theo mẫu
063570 NICE TCM
7630.00-1.04%-80.00Mua333.439K231.421B49.78154.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064090 FN REPUBLIC
3100.000.65%20.00Mua138.733K34.067B-383.7833.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064480 BRIDGETEC
5200.000.78%40.00Mua78.629K59.828B62.8282.13196.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
068930 DIGITAL DS
8490.000.95%80.00Sức mua mạnh140.727K224.563B14.26592.69Dịch vụ thương mại hỗn hợp
069920 ISE COMMERCE
3725.001.92%70.00Bán52.298K93.465B-412.8453.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
070300 XCURE
4650.00-1.06%-50.00Bán68.012K34.252B-64.4747.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
071670 A-TECH
16350.000.93%150.00Mua44.270K160.684B40.56399.38371.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
072990 HCT
17050.001.79%300.00Mua52.812K116.568B10.031669.28351.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089530 AT SEMICON
3310.001.85%60.00Mua534.407K47.206B-2260.15573.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089600 NASMEDIA
43300.003.10%1300.00Sức mua mạnh106.231K404.959B15.842651.57368.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
094280 HYOSUNG ITX
21950.00-1.13%-250.00Mua73.797K261.384B19.761123.67Dịch vụ thương mại hỗn hợp
094840 SUPREMA HQ
10850.000.00%0.00Mua102.758K101.956B14.96725.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
099750 EZCARETECH
31200.002.97%900.00Mua32.622K195.223B-1267.64443.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
109820 GENEMATRIX
11400.002.24%250.00Bán189.415K227.591B25.56436.1958.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
119830 ITEK
11350.000.44%50.00Mua271.417K163.196B-400.47267.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
123570 EMNET
6890.00-1.15%-80.00Mua57.227K150.571B17.50402.45365.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
127120 DNALINK
4005.000.12%5.00Bán129.145K65.657B-855.8573.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
130580 NICE D&B
11100.002.30%250.00Sức mua mạnh30.999K170.940B14.96725.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
133750 MEGAMD
6040.00-0.82%-50.00Mua534.580K133.333B21.58284.10314.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
136540 WINS
17600.000.57%100.00Sức mua mạnh95.789K193.494B16.491104.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
143240 SARAMINHR
38500.00-0.52%-200.00Mua7.855K425.506B18.252124.52Dịch vụ nhân sự
169330 EMBRAIN
8570.00-1.15%-100.00Mua19.331K76.860BDịch vụ thương mại hỗn hợp
174900 ABCLON
23200.003.57%800.00Mua150.626K354.451B-521.66Dịch vụ thương mại hỗn hợp
179720 LENDINGMACHINE
3440.0014.86%445.00Mua1.025K3.496BDịch vụ thương mại hỗn hợp
187220 DTNC
7340.00-0.14%-10.00Mua40.472K81.244B-617.48273.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
200470 APACT
7470.000.40%30.00Mua194.950K131.125B25.57295.55Dịch vụ thương mại hỗn hợp
208890 MIRAEN EDUPARTNER
2695.000.00%0.00Mua10Dịch vụ thương mại hỗn hợp
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
11950.00-4.40%-550.00Mua9153.703B286.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
214320 INNOCEAN
64700.000.62%400.00Mua27.762K1294.000B21.902936.62674.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
214870 NEWGLAB PHARMA
10900.000.00%0.00Mua136.166K330.898B-883.0633.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
215570 CRONEX
6680.0014.97%870.00Sức mua mạnh28.404KDịch vụ thương mại hỗn hợp
216400 INVITES BIOCORE
12650.00-0.78%-100.00Bán1.445K96.876BDịch vụ thương mại hỗn hợp
223250 DREAMCIS
16350.00-0.61%-100.00Bán1.684KDịch vụ thương mại hỗn hợp
225330 CMS EDU
7310.001.25%90.00Mua131.904K136.219B19.42371.71Dịch vụ thương mại hỗn hợp
227420 DOBU MASK
5830.00-0.17%-10.00Bán198Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
230360 ECHO
25550.001.59%400.00Mua134.322K836.329B15.771608.79Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
236200 SUPREMA
27650.000.00%0.00Mua25.116K197.819B25.501084.20173.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
237820 PLAYD
10400.000.97%100.00Mua57.704KDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
238120 ALIGNED
8710.00-0.34%-30.00Mua7.096K62.620B33.87258.0345.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
245620 EDGC
5200.007.44%360.00Sức mua mạnh3.484M422.785B-143.09103.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
264450 UBIQUOSS
24100.002.34%550.00Sức mua mạnh201.920K246.815B12.081949.18197000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
271850 DIOGENE
2680.003.08%80.00Mua1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
277410 INSAN
2765.002.03%55.00Sức mua mạnh2.049M86.660B16.64166.86189.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
278650 KNOTUS
26700.00-0.37%-100.00Bán51.492K201.522B24.411127.10Dịch vụ thương mại hỗn hợp
286750 NANOBRICK
8230.00-0.24%-20.00Bán3.795K75.432B-10.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
286940 LOTTE DATA
41500.001.97%800.00Mua60.005K627.869B16.442476.412803.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
289010 I-SCREAM EDU
8500.00-0.58%-50.00Mua73.383KIn ấn thương mại /Theo mẫu
289220 GIANTSTEP
48000.00-2.64%-1300.00Mua397.548K456.757B186.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
299900 WYSIWYG STUDIOS
12100.00-0.82%-100.00Mua480.817K437.816B428.9628.44107.00In ấn thương mại /Theo mẫu
317400 XI SND
10900.00-2.24%-250.00Mua382.279K422.729BDịch vụ thương mại hỗn hợp
317530 CARRIESOFT
20000.00-1.23%-250.00Mua112.348K132.239B-666.8140.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
322970 MOOGENE MEDI
5040.001.10%55.00Bán1.434K33.987BDịch vụ thương mại hỗn hợp
339950 IBKIMYOUNG
2935.00-2.00%-60.00Mua630.672KDịch vụ thương mại hỗn hợp
347740 P&K SKIN RESEARCH CENTER
24750.00-0.40%-100.00Mua89.080K183.250B27.26911.5180.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
347860 ALCHERA
31650.000.48%150.00Mua123.677K428.186BDịch vụ thương mại hỗn hợp
352820 HYBE
313000.005.39%16000.00Mua1.631M11847.550B3002.63382.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
352940 ENBIO
11150.000.45%50.00Bán121.168K121.175BDịch vụ thương mại hỗn hợp
383310 ECOPRO HN
140800.000.72%1000.00Bán67.989KDịch vụ thương mại hỗn hợp
950200 PSOMAGEN(REG.S)
12550.000.00%0.00Bán79.461K237.993B93.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter