Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

82
Cổ phiếu
21439.435B
Giá trị vốn hóa thị trường
308.670K
Khối lượng
−0.30%
Thay đổi
+9.73%
Hiệu suất Tháng
+54.00%
Hiệu suất Năm
+41.70%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000590 CS HOLDINGS
62800.000.00%0.00Mua1.230K72.052B5.9710331.594.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002630 OBI
882.005.38%45.00Mua5.810M85.193B-106.90130.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
007860 SEOYON
10950.00-0.45%-50.00Mua3.794M238.780B-2828.3724.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
010470 ORICOM
4420.001.14%50.00Mua14.034K49.529B9.83444.93323.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
012750 S-1
90400.00-0.77%-700.00Mua14.583K3080.110B4217.146748.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
019490 HITRON
2955.00-2.48%-75.00Bán20.304K15.161B-3303.95154.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
025770 KICC
9450.000.64%60.00Sức mua mạnh41.994K346.537B16.41574.78247.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
027410 BGF
4230.00-1.40%-60.00Bán42.312K410.591B197.25Dịch vụ thương mại hỗn hợp
030000 CHEIL WORLDWIDE
18400.00-0.81%-150.00Bán266.599K1878.720B1230.911400.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
030190 NICE INFO
20150.00-0.74%-150.00Mua65.141K1213.590B29.59706.41617.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
030960 YANGJISA
9500.000.00%0.00Bán915130.493B1.068930.70281.00In ấn thương mại /Theo mẫu
032800 FANTAGIO
846.00-1.40%-12.00Bán295.370K60.235B-204.7052.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
032980 BYON
1050.00-3.67%-40.00Mua262.256K64.518B-393.6814.00In ấn thương mại /Theo mẫu
034950 KR
88000.004.89%4100.00Mua18.832K374.267B16.894767.29170.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
035000 GR
5220.002.35%120.00Mua37.725K82.659B5.061005.1683.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
035600 KGINICIS
23450.00-1.68%-400.00Mua122.750K634.850B12.841846.92206.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
036120 SCI
5250.000.19%10.00Theo dõi340.230K181.241B30.88175.51274.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
037270 YGP
4045.000.50%20.00Mua4.410M234.137B-134.7781.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
038870 ECOBIO HOLDINGS
8490.002.29%190.00Mua140.142K96.353B18.55453.59111.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
039030 EO TECHNICS
126500.000.24%300.00Mua53.239K1545.540B77.501573.93571.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
049720 KORYOINFO
5440.00-1.81%-100.00Bán48.661K77.013B11.34492.16670.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
051160 GAEASOFT
13350.007.23%900.00Sức mua mạnh506.165K181.454B-48.95129.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
051600 KEPCO KPS
29350.00-0.51%-150.00Bán82.992K1327.500B8.323567.646624.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
054410 KPTU
3950.000.77%30.00Bán5.300K19.835B154.9625.6559.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058860 KTIS
2330.003.56%80.00Sức mua mạnh305.987K76.110B9.18245.158147.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058970 EMRO
8220.000.24%20.00Mua1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
059090 MICO
16400.00-1.50%-250.00Mua1.074M512.336B60.86268.64414.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
060240 LONGTU KOREA
5460.00-1.44%-80.00Mua179.037K140.878B83.6682.11Dịch vụ thương mại hỗn hợp
063440 SM LIFE DESIGN
1985.003.39%65.00Mua1.818M86.456B-94.6939.00In ấn thương mại /Theo mẫu
063570 NICE TCM
6400.00-0.31%-20.00Bán117.246K194.721B129.9749.24519.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064090 FN REPUBLIC
496.00-0.80%-4.00Sức bán mạnh63.822K38.401B-663.2339.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064480 BRIDGETEC
3290.00-1.20%-40.00Mua21.660K39.004B-122.83189.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
068930 DIGITAL DS
6150.000.33%20.00Bán28.006K119.462B639.94251.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
069920 ISE COMMERCE
3860.000.00%0.00Bán7396.853B-638.2865.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
070300 XCURE
5470.00-1.08%-60.00Mua33.681K40.734B-17.0652.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
071670 A-TECH
8900.000.79%70.00Mua48.515K86.779B48.08184.50369.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
072990 HCT
13000.003.59%450.00Mua114.071K85.444B12.64941.77302.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089530 AT SEMICON
583.00-0.51%-3.00Mua298.141K51.870B-159.08591.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089600 NASMEDIA
30600.00-1.92%-600.00Mua26.388K265.268B2279.63351.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
094280 HYOSUNG ITX
29200.00-2.01%-600.00Sức mua mạnh18.194K356.597B32.16926.677076.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
094840 SUPREMA HQ
5540.00-2.64%-150.00Mua132.422K53.678B6.48824.5530.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
099520 ITX-M2M
1735.00-1.42%-25.00Bán71.913K50.983B-311.23121000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
099750 EZCARETECH
20450.00-0.97%-200.00Bán14.520K128.947B-225.50Dịch vụ thương mại hỗn hợp
109820 GENEMATRIX
16400.00-1.80%-300.00Mua344.009K324.740B-25.0552.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
119830 ITEK
6130.00-2.39%-150.00Bán43.228K69.423B-1341.08269.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
123570 EMNET
4560.003.17%140.00Sức mua mạnh96.586K97.779B14.09312.59331.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
127120 DNALINK
12800.008.02%950.00Mua691.068K157.231B-1097.5169.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
130580 NICE D&B
12250.00-2.78%-350.00Theo dõi20.496K194.040B17.45750.85290.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
133750 MEGAMD
3225.000.94%30.00Bán133.502K69.539B66.4049.55332.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
136540 WINS
17350.00-0.29%-50.00Sức mua mạnh475.942K190.366B1691.53398.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
143240 SARAMINHR
24200.00-1.43%-350.00Sức bán mạnh12.885K271.316B11.402261.23384.00Dịch vụ nhân sự
169330 EMBRAIN
8940.00-0.67%-60.00Bán32.454KDịch vụ thương mại hỗn hợp
174900 ABCLON
37500.00-3.10%-1200.00Bán227.206K556.970B-680.5237.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
179720 YELOPAY
321.007.00%21.00Mua64.437B0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
187220 DTNC
6220.001.63%100.00Mua27.287K66.930B-527.07269.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
200470 APACT
6760.00-2.31%-160.00Bán153.314K121.471B35.07202.45188.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
208890 EDUPARTNER
1090.006.86%70.00Mua1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5160.00-14.00%-840.00Sức bán mạnh4026.964BDịch vụ thương mại hỗn hợp
214320 INNOCEAN
51000.002.72%1350.00Mua44.982K993.000B13.193782.05655.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
214870 NEWGLAB
13400.00-2.55%-350.00Mua697.806K361.067B-303.9064.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
215570 CRONEX
8230.0011.22%830.00Sức mua mạnh1Dịch vụ thương mại hỗn hợp
216400 BIOCORE
15700.00-2.48%-400.00Mua6.454K123.296B115.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
223250 DREAMCIS
25350.00-8.81%-2450.00Mua43.836KDịch vụ thương mại hỗn hợp
225330 CMS EDU
5440.00-1.09%-60.00Mua120.019K102.490B16.65321.28977.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
227420 DOBU MASK
5300.003.52%180.00Mua3.299KDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
230360 ECHO
56000.00-2.61%-1500.00Mua102.165K931.437B29.501947.64Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
236200 SUPREMA
31950.00-0.31%-100.00Bán60.493K229.298B3375.84150.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
237820 PLAYD
10950.00-3.10%-350.00Bán52.075KDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
238120 LOGOSBIO
13600.00-3.55%-500.00Mua377.965K101.371B137.87104.4542.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
245620 EDGC
16750.00-1.76%-300.00Mua1.204M657.540B-290.7689.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
264450 UBIQUOSS
40000.00-0.50%-200.00Mua61.266K205.895B16.662286.77Dịch vụ thương mại hỗn hợp
271850 DIOGENE
2730.00-7.14%-210.00Bán2.713KDịch vụ thương mại hỗn hợp
277410 INSAN
1915.00-0.78%-15.00Mua160.703K51.075B12.39154.11164.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
278650 KNOTUS
25850.00-2.27%-600.00Bán110.443KDịch vụ thương mại hỗn hợp
286750 NANOBRICK
18900.00-2.07%-400.00Mua21.917KDịch vụ thương mại hỗn hợp
286940 LOTTE DATA
34900.00-1.97%-700.00Mua22.501K538.604B9.643734.162784.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
289010 I-SCREAM EDU
8090.001.76%140.00Bán147.411KIn ấn thương mại /Theo mẫu
299900 WYSIWYG STUDIOS
4470.00-1.76%-80.00Bán244.074K139.614B76.2771.66136.00In ấn thương mại /Theo mẫu
317400 XI SND
7540.00-3.95%-310.00Sức mua mạnh232.051KDịch vụ thương mại hỗn hợp
317530 CARRIESOFT
4420.001.96%85.00Mua43.013K28.663B58.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
322970 MOOGENE MEDI
5220.00-2.79%-150.00Bán8.864KDịch vụ thương mại hỗn hợp
950200 PSOMAGEN(REG.S)
16450.00-2.95%-500.00Sức bán mạnh168.910KDịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất