Dịch vụ Thương mại

Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KAKAO, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ABCLON INC. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
035720KAKAO
19.498 T KRW44450 KRW−2.20%1.28 M1.05−2320.92 KRW−878.93%0.14%
Mua
352820HYBE
8.351 T KRW200500 KRW+1.21%361.727 K0.8846.444317.71 KRW+305.14%0.35%
Mua
0022100POSCO DX
5.662 T KRW37300 KRW−2.99%518.489 K1.0861.59605.58 KRW+64.24%0.27%
Theo dõi
377300KAKAOPAY
4.325 T KRW32150 KRW−3.45%452.333 K2.034639.996.93 KRW−98.12%0.00%
Bán
307950HYUNDAIAUTOEVER
4.198 T KRW153100 KRW+0.13%56.028 K0.6531.804815.15 KRW+3.36%0.93%
Mua
012750S-1
2.093 T KRW61900 KRW−0.96%37.126 K1.2311.505384.86 KRW+15.91%4.36%
Sức mua mạnh
030000CHEIL WORLDWIDE
1.917 T KRW18930 KRW−1.92%259.83 K1.3510.081878.73 KRW+0.89%5.86%
Sức mua mạnh
383310ECOPRO HN CO., LTD
1.025 T KRW67000 KRW+0.45%112.748 K1.0133.601994.11 KRW−27.19%0.90%
2214320INNOCEAN WORLDWIDE INC.
890 B KRW22250 KRW+0.45%50.135 K1.048.332671.96 KRW+38.33%5.28%
Sức mua mạnh
0058970EMRO., INCORPORATED
796.061 B KRW71000 KRW−0.70%139.835 K0.68−2447.59 KRW−553.76%0.00%
1131970DOOSAN TESNA
735.927 B KRW43500 KRW−2.79%168.323 K1.4516.132697.14 KRW+11.01%0.37%
Sức mua mạnh
0030190NICE INFORMATION SERVICE
656.258 B KRW11090 KRW0.00%19.582 K0.2410.991009.40 KRW+18.15%3.70%
Sức mua mạnh
1114840IFAMILYSC CO., LTD.
605.508 B KRW35200 KRW+2.62%306.19 K0.4123.431502.59 KRW+199.21%0.22%
Mua
3372320CUROCELL INC.
456.52 B KRW32400 KRW−1.97%74.457 K0.670.00%
2286940LOTTE INNOVATE
447.358 B KRW30100 KRW−6.08%172.005 K2.2611.582599.42 KRW+9.36%3.32%
Sức mua mạnh
3304360S.BIOMEDICS CO., LTD.
442.228 B KRW38700 KRW−0.39%1.123 M1.36−666.03 KRW−4.79%0.00%
2230360ECHOMARKETING CO.,LTD.
411.483 B KRW13070 KRW−0.68%63.868 K0.3710.631229.13 KRW+7.47%2.22%
Mua
0034950KOREA RATINGS CORPORATION
398.356 B KRW89300 KRW−0.45%4.497 K1.2617.934981.63 KRW+25.14%5.75%
1174900ABCLON INC.
321.076 B KRW19550 KRW+13.27%1.663 M9.80−1053.58 KRW−80.67%0.00%
4448280ECOEYE CO., LTD.
280.508 B KRW28400 KRW−2.07%45.256 K0.541.76%
0037270YG PLUS
247.692 B KRW3905 KRW−0.51%124.393 K0.7320.79187.84 KRW−16.81%0.00%
2200470APACT CO., LTD.
245.256 B KRW5850 KRW0.00%8.953 M5.46−482.64 KRW−3307.11%0.00%
2278650HLBBIOSTEP
222.03 B KRW2560 KRW+0.39%1.496 M0.24−34.75 KRW+28.94%0.00%
0048550SM CULTURE & CONTENTS CO., LTD.
212.083 B KRW2210 KRW−0.23%2.614 M0.32−84.06 KRW−235.59%0.00%
0089600NASMEDIA CO., LTD.
209.512 B KRW18560 KRW−0.64%13.111 K0.5712.461489.52 KRW−31.66%3.77%
Mua
0079940GABIA, INC.
207.912 B KRW15800 KRW−1.19%27.611 K0.7512.091306.45 KRW−10.42%0.51%
1182360CUBE ENTERTAINMENT, INC.
207.442 B KRW15030 KRW−1.12%142.19 K0.6014.691023.45 KRW+132.84%0.00%
0067280MULTICAMPUS CORPORATION
205.067 B KRW34600 KRW−0.14%10.416 K3.496.385420.49 KRW+5.73%4.62%
0007860SEOYON
197.753 B KRW9110 KRW−1.30%78.091 K0.751.675459.09 KRW+50.56%1.65%
2289220GIANTSTEP INC.
197.105 B KRW8910 KRW−1.00%25.005 K0.39−1054.22 KRW−39.71%0.00%
0068930DIGITAL DAESUNG CO., LTD.
170.354 B KRW6990 KRW−0.85%8.568 K0.3815.17460.85 KRW−14.57%2.86%
0051160GAEASOFT
168.826 B KRW10910 KRW−3.11%304.947 K0.4212.97840.90 KRW0.00%
3317400XI S&D
165.601 B KRW4270 KRW−3.17%79.795 K0.988.07529.26 KRW−73.96%3.51%
Sức mua mạnh
0063570NICE TOTAL CASH MANAGEMENT CO., LTD
162.874 B KRW5370 KRW−1.10%68.378 K0.4512.31436.21 KRW+32.75%2.33%
Sức mua mạnh
0094280HYOSUNG ITX CO., LTD.
161.832 B KRW13590 KRW+0.07%27.669 K1.0511.321200.04 KRW+5.38%5.52%
0092130E-CREDIBLE CO., LTD.
161.384 B KRW13400 KRW−0.22%4.52 K0.9612.211097.41 KRW+8.06%5.82%
Sức mua mạnh
1119830ITEK, INC.
158.529 B KRW7520 KRW+0.53%93.476 K0.65857.358.77 KRW−99.19%0.00%
0049720KORYO CREDIT INFORMATION CO., LTD.
155.671 B KRW11190 KRW+0.45%38.918 K0.9813.78812.01 KRW−0.50%3.40%
0030960YANGJISA
134.888 B KRW9820 KRW−1.21%16.539 K0.7688.82110.56 KRW0.51%
377480MAUM.AI, INC.
128.49 B KRW20800 KRW−1.42%33.093 K0.59−1214.81 KRW−90.41%0.00%
2291230NP
117.041 B KRW2655 KRW−3.28%384.596 K0.20−62.07 KRW−183.43%0.00%
0066620KUKBO DESIGN
109.963 B KRW16000 KRW−0.74%3.919 K0.393.494580.02 KRW+33.26%2.50%
3383930DT&CRO CO., LTD.
109.699 B KRW8590 KRW0.00%161.496 K0.39−1671.23 KRW0.00%
0035000HS AD
105.026 B KRW6480 KRW−0.15%26.151 K2.607.81829.77 KRW−5.30%6.94%
4408920MESSE ESANG
103.528 B KRW2400 KRW−0.83%93.998 K1.9711.58207.19 KRW2.08%
2216050INCROSS CO.,LTD.
97.941 B KRW8170 KRW−2.51%44.556 K0.688.43969.14 KRW−27.24%3.93%
0038680S NET SYSTEMS.INC
94.201 B KRW5200 KRW−2.44%45.959 K0.414.801083.81 KRW2.31%
0058860KTIS CORPORATION
93.462 B KRW2880 KRW−0.52%37.355 K0.566.93415.85 KRW−3.88%4.17%
950200PSOMAGEN, INC.
Chứng chỉ lưu ký
90.698 B KRW4715 KRW−0.74%12.839 K0.68−314.92 KRW−714.15%0.00%
0010470ORICOM INC.
89.821 B KRW7740 KRW−0.13%23.936 K0.519.12848.43 KRW+6.45%3.49%
0036120SCI INFORMATION SERVICE INC.
89.583 B KRW2590 KRW−1.52%54.632 K0.2971.6936.13 KRW+7004.70%1.93%
1130580NICE D&B CO., LTD.
89.012 B KRW5780 KRW0.00%2.027 K0.258.81655.84 KRW−24.68%3.15%
Sức mua mạnh
3347740P&K SKIN RESEARCH CENTER CO.,LTD.
88.539 B KRW2960 KRW0.00%177.604 K1.0018.81157.39 KRW−34.32%1.01%
0086040BIOTOXTECH CO., LTD.
86.646 B KRW5440 KRW−0.18%39.781 K0.06−350.00 KRW−400.38%0.00%
0053980OSANGJAIEL CO., LTD
84.472 B KRW4475 KRW−0.33%23.832 K1.3311.67383.35 KRW−67.61%0.00%
3339950IBKIMYOUNG CO.,LTD.
83.166 B KRW1929 KRW+2.50%1.107 M0.479.29207.73 KRW+845.32%1.04%
3389470INVENTAGE LAB INC.
83.034 B KRW9820 KRW−2.58%61.53 K0.54−2514.53 KRW−87.54%0.00%
2237820PLAYD CO., LTD.
80.811 B KRW6300 KRW−1.25%85.841 K0.3923.49268.17 KRW−13.07%0.00%
3347860ALCHERA INC.
80.06 B KRW3715 KRW−2.11%64.926 K0.54−989.90 KRW+40.21%0.00%
0063440SM LIFE DESIGN GROUP CO., LTD.
79.446 B KRW1726 KRW0.00%229.731 K0.270.00%
2223250DREAMCIS INC.
79.426 B KRW3350 KRW−2.62%345.339 K0.2521.41156.49 KRW−22.49%0.00%
950110SBI FINTECH SOLUTIONS CO., LTD.
Chứng chỉ lưu ký
77.997 B KRW3385 KRW+0.15%8.077 K1.7123.28145.39 KRW4.79%
1123570EMNET INC.
75.067 B KRW3435 KRW−3.10%89.957 K0.5717.03201.74 KRW−22.18%1.46%
0038070SEOULINBIOSCIENCE CO., LTD.
74.191 B KRW8650 KRW−1.14%20.578 K0.50−158.48 KRW−133.50%1.13%
0072990HCT
71.044 B KRW9970 KRW−1.19%20.773 K0.508.241209.22 KRW+163.58%0.00%
2214270FSN
69.826 B KRW2100 KRW−1.41%114.587 K0.74−466.88 KRW−39.86%0.00%
2216400INVITES BIOCORE
67.162 B KRW8770 KRW0.00%2610.350.00%
0094840SUPREMA HQ INC.
65.872 B KRW7010 KRW−3.44%74.312 K1.121.544550.15 KRW+203.36%0.00%
0011420GALAXIA SM
63.089 B KRW2290 KRW−1.08%773.035 K0.5315.50147.75 KRW+73.29%0.00%
2273060WISE BIRDS INC.
62.974 B KRW1248 KRW−0.95%196.827 K0.3942.5429.34 KRW+140.10%1.60%
0002630ORIENTBIO
61.893 B KRW522 KRW−1.88%244.061 K2.510.00%
4440320OPENKNOWL CO.,LTD.
59.026 B KRW6020 KRW−2.43%58.263 K0.7342.87140.44 KRW0.00%
1133750MEGAMD CO., LTD.
56.953 B KRW2580 KRW+3.82%4.335 M1.71121.9921.15 KRW0.00%
2238120ALIGNED GENETICS, INC.
56.653 B KRW3940 KRW−8.48%222.026 K2.2516.46239.38 KRW+62.92%0.00%
1109820GENEMATRIX INC.
49.611 B KRW2485 KRW−2.93%32.958 K0.86−85.22 KRW+67.29%0.00%
1199730BIOINFRA CO.,LTD.
49.568 B KRW10190 KRW−0.88%5.96 K0.8341.09247.97 KRW−59.39%5.89%
1169330MACROMILL EMBRAIN CO., LTD.
49.111 B KRW2690 KRW−1.47%37.484 K1.704.46%
0032800FANTAGIO CORP.
46.499 B KRW214 KRW+0.47%2.388 M0.35−99.81 KRW−608.21%0.00%
1187220DT&C
45.927 B KRW3985 KRW−1.36%46.323 K0.40−1329.90 KRW−384.85%0.00%
2289010I-SCREAM EDU CO., LTD.
45.356 B KRW3620 KRW−0.55%19.674 K0.67−1369.72 KRW−177.39%0.00%
0021650CUBIC KOREA INC.
44.038 B KRW2710 KRW−0.73%7.179 K0.205.22519.08 KRW+9.61%2.58%
2286750NANOBRICK CO., LTD.
42.01 B KRW2030 KRW−0.49%48.972 K0.66−121.23 KRW−4.09%0.00%
3317530CARRIESOFT CO., LTD.
28.951 B KRW4250 KRW−0.12%6.786 K0.51−844.12 KRW−224.93%0.00%
0035290GOLD&S
28.122 B KRW606 KRW+0.17%124.639 K0.76−31.96 KRW−167.86%0.00%
3322970MOOGENE MEDI
24.125 B KRW2400 KRW+6.90%1.855 K0.410.00%
2275630SSR INC.
23.35 B KRW3880 KRW−0.51%6.77 K0.330.00%
0084440UBION CO.LTD.
22.236 B KRW1128 KRW−0.44%38.403 K1.83−14.32 KRW0.00%
1179720MONEYMOVE
19.767 B KRW9600 KRW+2.13%20.240.00%
2202960PANDORA TV CO.,LTD.
15.102 B KRW1275 KRW+7.68%190.000.00%
2215570CRONEX
6.033 B KRW1190 KRW−0.17%1.747 K0.300.00%
2208890MIRAEN EDUPARTNER CO., LTD.
4.803 B KRW1200 KRW0.00%30.000.00%
2296160PROGEN
6290 KRW−3.08%1.648 K0.85
4465320KYOBO 15 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY
2185 KRW0.00%4.712 K0.67
2289170BIOTEN
3035 KRW−0.16%1120.26
0068100KWEATHER CO., LTD.
5240 KRW−1.50%44.35 K0.53
4456010ICTK CO., LTD.
20350 KRW−2.86%4.909 M
4457550WOOJIN NTEC INC.
33700 KRW+3.37%598.817 K0.79
4475250HANA 33 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY
2125 KRW−0.23%16.512 K0.51
3362990DREAMINSIGHT CO.,LTD.
2635 KRW0.00%27.87 K0.51