Dầu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
7102.699B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.636M
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
−8.48%
Hiệu suất Tháng
−0.78%
Hiệu suất Năm
−2.03%
Hiệu suất YTD
           
2222 SAUDI ARABIAN OIL CO.
31.75-1.24%-0.40Bán Mạnh5.431M172448664.507069.715B12.012.6868493.00
Tải thêm