Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: dầu

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, dầu. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SAUDI ARAMCO BASE OIL CO. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SAUDI ARABIAN OIL CO., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2222SAUDI ARABIAN OIL CO.
7.136 T SAR29.25 SAR−0.85%6.318 M0.6216.131.81 SAR−23.41%5.74%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
22223SAUDI ARAMCO BASE OIL CO.
22.781 B SAR133.0 SAR−1.48%277.669 K1.2917.177.75 SAR−38.41%7.41%Năng lượng Mỏ
Theo dõi