Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
20.520B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.251K
Khối lượng
+1.04%
Thay đổi
+3.78%
Hiệu suất Tháng
−5.56%
Hiệu suất Năm
+17.94%
Hiệu suất YTD
           
8060 WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
15.00-0.40%-0.06Mua276.184K4142760.00973.474M-2.03
8120 GULF UNION ALAHLIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
9.470.53%0.05Mua75.765K717494.55432.330M-3.88
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
13.460.15%0.02Bán433.827K5839311.42356.160M-0.33
8210 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
158.801.15%1.80Bán27.373K4346832.4018.758B4.59
Tải thêm