Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
2.888B
Giá trị vốn hóa thị trường
182.661K
Khối lượng
+1.01%
Thay đổi
+11.00%
Hiệu suất Tháng
−28.46%
Hiệu suất Năm
−8.08%
Hiệu suất YTD
           
1301 UNITED WIRE FACTORIES CO.
31.000.81%0.25Mua215.366K6676346.001.079B1.66573.00
1304 AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
36.001.12%0.40Mua163.142K5873112.001.808B9.083.921192.00
Tải thêm