Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: chế tạo kim loại

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, chế tạo kim loại. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BENA STEEL INDUSTRIES CO. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như RIYADH STEEL CO., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1304AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
1.814 B SAR35.45 SAR−0.70%343.412 K0.840.00%Sản xuất Chế tạo
1301UNITED WIRE FACTORIES CO.
906.984 M SAR32.00 SAR−0.93%93.191 K0.3341.240.78 SAR8.71%Sản xuất Chế tạo
99563BENA STEEL INDUSTRIES CO.
235 M SAR47.00 SAR0.00%20.0148.810.96 SAR−77.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
99588RIYADH STEEL CO.
150 M SAR35.00 SAR+16.67%82.665 K8.700.00%Sản xuất Chế tạo