Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
23.180B
Giá trị vốn hóa thị trường
643.353K
Khối lượng
+1.82%
Thay đổi
+21.14%
Hiệu suất Tháng
−25.18%
Hiệu suất Năm
−10.42%
Hiệu suất YTD
           
8010 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
74.000.82%0.60Sức mua mạnh342.796K25366904.009.175B
8012 ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO.
18.10-0.98%-0.18Mua301.136K5450561.601.005B56.370.32165.00
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.101.30%0.22Mua904.615K15468916.50844.000M-2.15
8030 THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
12.960.15%0.02Mua768.014K9953461.441.359B-2.46
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO.
14.92-1.71%-0.26Bán474.206K7075153.52910.800M221.610.07
8050 SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO.
12.980.93%0.12Mua1.879M24391302.10324.500M-4.88
8070 ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.50-1.18%-0.22Mua652.545K12072082.501.195B0.40
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
16.242.92%0.46Mua236.268K3836992.32459.198M
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
11.66-0.68%-0.08Bán3.450M40222405.96469.600M-1.66
8200 SAUDI REINSURANCE CO.
16.220.00%0.00Bán136.083K2207266.121.445B38.770.42
8230 AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
95.7010.00%8.70Sức mua mạnh1.288M123283989.943.480B
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
22.30-0.89%-0.20Bán272.783K6083060.63675.000M98.510.23
8250 GULF INSURANCE GROUP
27.601.66%0.45Mua580.181K16012995.601.357B2.33
8260 GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO.
9.50-1.04%-0.10Bán951.240K9036780.00480.000M-2.23
Tải thêm