Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
68.762B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.975M
Khối lượng
+0.87%
Thay đổi
+2.06%
Hiệu suất Tháng
−1.85%
Hiệu suất Năm
+20.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
4100MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.
73.10 SAR1.95%1.40 SAR
Sức mua mạnh
10.559M771.893M SAR12.048B SAR
4130AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
17.36 SAR−0.34%−0.06 SAR
Mua
1.173M20.357M SAR515.592M SAR−0.13 SAR
4150ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
20.60 SAR0.88%0.18 SAR
Mua
159.394K3.284M SAR3.662B SAR18.891.09 SAR
4220EMAAR THE ECONOMIC CITY
9.55 SAR−0.83%−0.08 SAR
Mua
1.312M12.531M SAR10.823B SAR−1.03 SAR
4300DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
16.00 SAR1.91%0.30 SAR
Sức mua mạnh
6.763M108.206M SAR17.28B SAR51.070.31 SAR
4310KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
14.80 SAR0.00%0.00 SAR
Theo dõi
109.118K1.615M SAR5.022B SAR−0.06 SAR
4320ALANDALUS PROPERTY CO.
19.02 SAR−1.04%−0.20 SAR
Mua
41.657K792.316K SAR1.775B SAR0.65 SAR
4321ARABIAN CENTRES CO.
21.48 SAR0.85%0.18 SAR
Sức mua mạnh
629.336K13.518M SAR10.203B SAR10.901.97 SAR
4322RETAL URBAN DEVELOPMENT CO.
11.40 SAR0.00%0.00 SAR
Bán Mạnh
1.492M17.005M SAR4.56B SAR20.370.56 SAR
9511SUMOU REAL ESTATE CO
53.80 SAR−0.37%−0.20 SAR
Mua
1.49K80.162K SAR2.017B SAR2.34 SAR
9535LADUN INVESTMENT CO.
1.71 SAR3.64%0.06 SAR
Theo dõi
20.016K34.227K SAR855M SAR0.12 SAR