Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: Real Estate Development

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, Real Estate Development. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4100MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.
85.90 SAR−0.35%178.818K0.4314.207B SAR1.16%Tài chính
4130AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
0.14 SAR−6.67%13.928M0.88445.5M SAR−0.00 SAR+87.50%0.00%Tài chính
4150ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
23.98 SAR+6.58%1.595M5.584B SAR2.22%Tài chính
4220EMAAR THE ECONOMIC CITY
8.35 SAR+2.08%5.971M2.089.271B SAR−0.51 SAR+36.25%0.00%Tài chính
4300DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
13.16 SAR−0.75%5.385M0.6314.321B SAR30.580.43 SAR+3.41%0.00%Tài chính
Theo dõi
4310KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
14.70 SAR−0.27%616.911K0.575.001B SAR−0.10 SAR−7.51%0.00%Tài chính
4320ALANDALUS PROPERTY CO.
25.30 SAR+1.52%460.607K1.972.326B SAR50.700.50 SAR−26.91%2.01%Tài chính
4321ARABIAN CENTRES CO.
21.28 SAR+0.85%943.572K0.7110.023B SAR7.68%Tài chính
Theo dõi
4322RETAL URBAN DEVELOPMENT CO.
9.30 SAR+0.54%898.818K0.864.625B SAR22.300.42 SAR1.99%Tài chính
4323SUMOU REAL ESTATE CO.
55.80 SAR+2.01%321.155K0.722.051B SAR22.802.45 SAR+10.81%2.74%Tài chính
9535LADUN INVESTMENT CO.
5.91 SAR+1.03%9.783K0.132.925B SAR1.20%Tài chính
9591VIEW UNITED REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
76.00 SAR+1.33%3391.87Tài chính