Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: nhà hàng

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, nhà hàng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DEVELOPMENT WORKS FOOD CO. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
6015AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC
27.377 B SAR3.25 SAR0.00%3.769 M0.6131.800.10 SAR−66.40%1.42%Dịch vụ Khách hàng
Mua
66014ALAMAR FOODS CO.
2.015 B SAR79.1 SAR+0.13%26.625 K0.2274.681.06 SAR−69.02%2.66%Dịch vụ Khách hàng
Mua
6002HERFY FOOD SERVICES CO.
1.879 B SAR29.00 SAR−0.17%133.444 K1.3186.640.33 SAR1.72%Dịch vụ Khách hàng
Bán
6012RAYDAN FOOD CO.
466.35 M SAR29.00 SAR−1.69%95.576 K0.58−1.95 SAR−33.66%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9520SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO.
386.4 M SAR12.00 SAR+8.70%89.682 K17.9534.190.35 SAR1.27%Dịch vụ Khách hàng
6013DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
370.2 M SAR123.0 SAR−0.32%49.466 K0.400.00%Dịch vụ Khách hàng
99567GHIDA ALSULTAN FOR FAST FOOD CO.
160 M SAR50.0 SAR0.00%1040.0420.002.50 SAR−47.61%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9562FOODS GATE TRADING CO.
115.71 M SAR55.00 SAR−6.45%7.379 K25.240.00%Dịch vụ Khách hàng