Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: Steel

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, Steel. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1302BAWAN CO.
50.00 SAR+2.25%471.903K1.573.024B SAR23.172.16 SAR−27.10%2.66%Khoáng sản phi năng lượng
1320SAUDI STEEL PIPE CO.
57.10 SAR+5.74%5.693M1.672.484B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1321EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR INDUSTRY
118.60 SAR−2.79%251.254K0.633.78B SAR0.82%Khoáng sản phi năng lượng
2160SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
26.70 SAR−0.74%823.674K0.341.237B SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2200ARABIAN PIPES CO.
183.20 SAR+0.66%353.391K0.781.75B SAR16.9710.79 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2220NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
19.78 SAR−1.59%388.368K0.51721.452M SAR−0.92 SAR+2.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
9523GROUP FIVE PIPE SAUDI CO
41.70 SAR−4.14%38.679K0.761.218B SAR289.380.14 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng