Vận tải đường bộ (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.710B
Giá trị vốn hóa thị trường
368.219K
Khối lượng
+0.70%
Thay đổi
+13.66%
Hiệu suất Tháng
+17.23%
Hiệu suất Năm
+17.14%
Hiệu suất YTD
           
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
28.700.70%0.20Mua368.219K10567885.671.710B-0.07
Tải thêm