Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: công ty quản lý nước

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, công ty quản lý nước. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
22083THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU
15.625 B SAR60.6 SAR−3.04%367.174 K1.213.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh