Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

12
Cổ phiếu
69.131B
Giá trị vốn hóa thị trường
375.767K
Khối lượng
+1.21%
Thay đổi
+6.77%
Hiệu suất Tháng
−6.62%
Hiệu suất Năm
+8.31%
Hiệu suất YTD
           
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
40.50-4.26%-1.80Bán830.429K33632374.50979.292M0.12
2270 SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
162.801.88%3.00Mua32.809K5341305.205.114B24.676.48
2280 ALMARAI CO.
54.602.25%1.20Sức mua mạnh457.716K24991292.6853.400B32.631.6634670.00
2281 TANMIAH FOOD CO
83.10-2.81%-2.40Mua162.169K13476243.581.710B-0.18
2282 NAQI WATER CO.
83.50-1.18%-1.001.617M135038037.00
6001 HALWANI BROS. CO.
71.30-0.28%-0.20Bán65.064K4639063.402.528B50.091.43
6010 NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
31.851.11%0.35Mua687.341K21891810.853.202B-2.28
6050 SAUDI FISHERIES CO.
39.300.26%0.10Mua566.530K22264628.431.568B-1.00
9515 FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
181.00-0.98%-1.80Bán1.358K245798.00206.564M147.441.24
9517 NATIONAL FERTILIZER CO
84.70-0.35%-0.30Mua1.495K126626.50
9532 ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
63.40-1.71%-1.10Bán27.199K1724416.65201.563M
9536 ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
155.000.26%0.40Bán Mạnh13.475K2088625.00217.986M
Tải thêm