Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: Consumer Non-Durables

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Non-Durables. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2100WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
44.10 SAR−1.56%587.989K0.511.021B SAR46.400.95 SAR0.00%
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
380.40 SAR−0.68%26.503K0.6612.173B SAR29.1213.06 SAR+49.43%1.58%
Mua
2280ALMARAI CO.
58.80 SAR−0.34%925.656K0.7958.8B SAR28.702.05 SAR+16.44%1.70%
Theo dõi
2281TANMIAH FOOD CO
133.00 SAR−0.75%149.467K0.352.66B SAR35.023.80 SAR−10.52%2.63%
Mua
2282NAQI WATER CO.
79.00 SAR−0.88%169.023K0.371.58B SAR2.53%
6001HALWANI BROS. CO.
55.60 SAR−3.64%281.891K1.101.966B SAR−1.77 SAR−564.91%0.00%
Bán Mạnh
6010NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
33.05 SAR−0.60%953.722K0.479.969B SAR26.491.25 SAR+178.09%0.00%
Mua
6040TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
19.40 SAR−0.10%924.751K0.99760.028M SAR10.051.93 SAR0.00%
6050SAUDI FISHERIES CO.
27.00 SAR−1.46%3.074M4.531.08B SAR−1.95 SAR−68.32%0.00%
9515FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
17.50 SAR−1.57%12.92K0.37197.75M SAR300.690.06 SAR0.86%
9517MOBI INDUSTRY CO.
10.00 SAR−1.96%25.116K2.19500M SAR22.660.44 SAR3.50%
9532ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
29.00 SAR+0.35%8.923K4.28135.938M SAR0.00%
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
91.00 SAR0.00%40.00128.31M SAR21.184.30 SAR2.79%
9549ABDULAZIZ AND MANSOUR IBRAHIM ALBABTIN CO.
44.00 SAR0.00%60.00149.6M SAR0.00%
9556NOFOTH FOOD PRODUCTS CO.
13.62 SAR+0.44%8.113K0.36653.76M SAR0.73%
9564HORIZON FOOD CO.
51.50 SAR0.00%20.00412M SAR0.00%
9589FAD INTERNATIONAL CO.
102.60 SAR+3.12%3.407K0.94123.12M SAR0.00%