Chứng khoán Saudi bao gồm lĩnh vực Retail Trade

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Retail Trade. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép2.015B SAR−3.39%1.142M1
Chuỗi Hiệu thuốc83.6M SAR0.00%0.00%1931
Cửa hàng điện tử / Gia dụng300.6M SAR0.00%+5.44%2.353K1
Bán lẻ Thực phẩm21.246B SAR3.72%−2.42%2.231M3
Cửa hàng Đặc sản34.912B SAR3.92%−2.34%1.73M6