Vận chuyển (Khu vực)

5
Cổ phiếu
22.920B
Giá trị vốn hóa thị trường
435.630K
Khối lượng
+0.78%
Thay đổi
−8.83%
Hiệu suất Tháng
−16.90%
Hiệu suất Năm
−3.44%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
12.295B3.20-0.08%468.924K1
9.214B0.001.85%370.492K3
1.411B1.29%570.846K1
Tải thêm