Chứng khoán Saudi bao gồm lĩnh vực vận chuyển

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực vận chuyển. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Giao thông vận tải khác27.379 B SAR0.57%−0.96%1.177 M5
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh20.928 B SAR1.30%+3.38%1.136 M1
Vận tải biển20.007 B SAR2.03%0.00%598.181 K1
Vận tải đường bộ1.686 B SAR−0.32%20.208 M1
Hàng không179.8 M SAR+0.56%5.591 K1