Các công ty của Các công ty Kuwait hoạt động trong một ngành: tài chính/cho thuê

Danh sách sau có Các công ty Kuwait hoạt động trong cùng ngành, tài chính/cho thuê. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INTEGRATED HOLDING CO KSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như INTEGRATED HOLDING CO KSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
199.94 M KWD211 KWF+0.48%20.501 K0.09−0.01 KWD+89.55%0.00%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
127.006 M KWD506 KWF+0.80%520.551 K0.7628.110.02 KWD+68.22%2.99%Tài chính
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
89.884 M KWD178 KWF+0.56%83.497 K0.6210.060.02 KWD+0.57%9.04%Tài chính
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
50.231 M KWD129 KWF−3.01%74.8 K0.8031.460.00 KWD+78.26%0.00%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
16.853 M KWD61.0 KWF−4.54%546.379 K0.777.820.01 KWD+41.82%4.69%Tài chính
EQUIPMENTEQUIPMENT HOLDING
3 M KWD35.5 KWF−5.33%5.054 M0.81−0.01 KWD−50.70%0.00%Tài chính