Các công ty của Các công ty Kuwait hoạt động trong một ngành: Major Banks

Danh sách sau có Các công ty Kuwait hoạt động trong cùng ngành, Major Banks. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
256 KWF−1.54%1.813M0.99604.279M KWD13.060.02 KWD2.90%Tài chính
Mua
BOUBYANBOUBYAN BANK
643 KWF+0.31%1.892M0.972.548B KWD34.760.02 KWD0.88%Tài chính
Bán
BURGBURGAN BANK
207 KWF+1.47%2.964M0.62713.475M KWD20.700.01 KWD3.68%Tài chính
Mua
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
514 KWF−0.19%4.001K1.251.019B KWD7.410.07 KWD7.20%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
295 KWF+0.34%11.448M1.451.057B KWD14.320.02 KWD3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
165 KWF+0.61%4.328M0.69254.197M KWD15.870.01 KWD2.22%Tài chính
Bán
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
126 KWF−0.79%5.637M0.32604.944M KWD18.260.01 KWD0.00%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
980 KWF+0.41%9.655M3.027.771B KWD14.580.07 KWD3.45%Tài chính
Theo dõi
WARBABANKWARBA BANK
188 KWF+0.53%2.759M0.73387.28M KWD23.210.01 KWD1.50%Tài chính
Bán