Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Kuwait hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Kuwait hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như IFA HOTELS AND RESORTS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SRESALHIA REAL ESTATE
253.487 M KWD440 KWF0.00%788.976 K0.9116.790.03 KWD−2.24%3.25%Tài chính
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
237.594 M KWD222 KWF+0.91%1.941 M0.5717.480.01 KWD+20.95%1.29%Tài chính
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
207.247 M KWD1132 KWF0.00%248.473 K0.6511.550.10 KWD+450.56%0.00%Tài chính
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
165.608 M KWD91.0 KWF−0.76%1.7 M0.48−0.02 KWD−340.00%0.00%Tài chính
TAMTAMDEEN REAL ESTATE CO KSC
154.642 M KWD389 KWF+1.04%1.395 K0.0810.130.04 KWD+3.23%4.68%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
108.43 M KWD166 KWF0.00%3.728 M1.728.560.02 KWD+33.79%4.52%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
65.449 M KWD50.4 KWF+1.41%6.109 M2.2315.750.00 KWD−20.00%0.00%Tài chính
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
55.65 M KWD377 KWF+1.62%1.528 M0.7967.320.01 KWD+166.67%0.00%Tài chính
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
43.792 M KWD135 KWF−0.74%945.419 K0.643.250.04 KWD+361.11%0.00%Tài chính
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
38.517 M KWD78.2 KWF+0.39%1.762 M0.42−0.05 KWD−101.58%0.00%Tài chính
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
38.013 M KWD86.5 KWF−0.69%1.126 M0.1721.100.00 KWD−62.39%5.74%Tài chính
INOVESTINOVEST BSC
33.956 M KWD112 KWF0.00%15.352 M1.1023.830.00 KWD3.23%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
33.424 M KWD86.9 KWF−0.57%1.686 M0.6928.970.00 KWD+328.57%0.00%Tài chính
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
31.867 M KWD99.0 KWF−0.10%60.407 K0.1310.210.01 KWD+10.23%5.05%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
28.365 M KWD77.9 KWF+0.13%2.943 M0.3359.920.00 KWD−83.12%0.00%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
27.032 M KWD60.8 KWF+1.33%197.776 K0.2640.530.00 KWD+36.36%0.00%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
22.2 M KWD60.0 KWF0.00%15.809 K0.0510.340.01 KWD+18.37%6.67%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
20.017 M KWD83.0 KWF+4.14%2.7 K0.13−0.00 KWD−107.95%7.53%Tài chính
THURAYADAR AL THURAYA REAL ESTATE
19.778 M KWD135 KWF+0.75%10.0061.360.00 KWD−21.43%0.00%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
18.639 M KWD173 KWF−3.35%999.698 K1.0820.600.01 KWD0.00%Tài chính
MADARAL MADAR KUWAIT HOLDING CO
17.39 M KWD84.0 KWF+2.44%5.067 K0.06120.000.00 KWD0.00%Tài chính
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
15.813 M KWD92.5 KWF+0.54%607.236 K0.667.770.01 KWD+52.56%5.43%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
14.419 M KWD37.0 KWF+10.45%65.912 M12.20−0.00 KWD−25.00%0.00%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
12.8 M KWD63.0 KWF+4.13%59.085 K0.728.630.01 KWD+563.64%0.00%Tài chính
MENAMENA REAL ESTATE
12.53 M KWD85.0 KWF−7.61%25.835 M1.53Tài chính
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
12.065 M KWD61.8 KWF−4.92%1000.008.830.01 KWD0.00%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
7.841 M KWD125 KWF−1.57%127.988 K0.2513.160.01 KWD+227.59%2.27%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
6.804 M KWD40.5 KWF+4.92%1.937 M0.915.330.01 KWD+3700.00%0.00%Tài chính
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
6.494 M KWD49.9 KWF+6.62%181.667 K1.2138.380.00 KWD−50.00%0.00%Tài chính
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
5.945 M KWD35.0 KWF+10.76%2.522 M11.180.00 KWD+100.00%0.00%Tài chính
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.832 M KWD35.0 KWF+21.53%20.154 M8.96−0.02 KWD−1590.00%0.00%Tài chính