Các công ty của Các công ty Latvia hoạt động trong một ngành: phân phối thực phẩm

Danh sách sau có Các công ty Latvia hoạt động trong cùng ngành, phân phối thực phẩm. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như AMBER LATVIJAS BALZAMS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AMBER LATVIJAS BALZAMS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
64.473 M EUR8.40 EUR−2.33%2670.636.98%Dịch vụ Phân phối