Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
10.253M
Giá trị vốn hóa thị trường
10
Khối lượng
+1.67%
Thay đổi
−3.17%
Hiệu suất Tháng
−3.17%
Hiệu suất Năm
+2.52%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NEOFINEO FINANCE
2.44 EUR1.67%0.04 EUR
Mua
102410.253M EUR