Bột giấy (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
109.588M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.541K
Khối lượng
+0.48%
Thay đổi
+1.96%
Hiệu suất Tháng
+4.25%
Hiệu suất Năm
+18.47%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GRG1LGRIGEO
0.840 EUR0.72%0.006 EUR
Sức mua mạnh
1.754K1.473K109.588M EUR10.430.08 EUR863