Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

3
Cổ phiếu
465.718M
Giá trị vốn hóa thị trường
27.991K
Khối lượng
+1.79%
Thay đổi
+15.28%
Hiệu suất Tháng
+28.57%
Hiệu suất Năm
+19.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AUG1LAUGA GROUP
0.4930 EUR4.98%0.0234 EUR
Sức mua mạnh
76.005K37.47K107.874M EUR−0.02 EUR1.233K
GRG1LGRIGEO
0.818 EUR−0.24%−0.002 EUR
Mua
7.709K6.306K107.748M EUR12.910.06 EUR833
LNA1LLINAS AGRO GROUP
1.580 EUR1.28%0.020 EUR
Mua
16.02K25.312K250.096M EUR2.740.57 EUR5.031K