Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

3
Cổ phiếu
389.853M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.994K
Khối lượng
+0.07%
Thay đổi
+0.31%
Hiệu suất Tháng
+1.47%
Hiệu suất Năm
+3.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AUG1LAUGA GROUP
0.315 EUR0.00%3.133K0.0772.997M EUR−0.07 EUR−195.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GRG1LGRIGEO
0.986 EUR−0.40%3.639K0.13130.086M EUR5.280.19 EUR+192.33%5.05%Công nghiệp Chế biến
LNA1LLINAS AGRO GROUP
1.170 EUR+0.43%2.49K0.46186.77M EUR2.520.46 EUR+100.34%2.23%Công nghiệp Chế biến