Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
13.220M
Giá trị vốn hóa thị trường
40
Khối lượng
+1.52%
Thay đổi
+1.52%
Hiệu suất Tháng
+95.62%
Hiệu suất Năm
+109.38%
Hiệu suất YTD
          
EWA1L EAST WEST AGRO
13.401.52%0.20Mua4013.220M6.382.10
Tải thêm