Truyền thông (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.177B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.046K
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
+1.50%
Hiệu suất Tháng
+18.02%
Hiệu suất Năm
+11.23%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
TEL1L TELIA LIETUVA
2.030.50%0.01Mua26.046K52873.381.177B20.180.102161.00
Tải thêm