Truyền thông (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.159B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.618K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.50%
Hiệu suất Tháng
−2.93%
Hiệu suất Năm
+0.25%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
TEL1LTELIA LIETUVA
1.990 EUR0.00%0.000 EUR
Theo dõi
1.618K3.22K1.159B EUR20.620.10 EUR1.925K