Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
26.542M
Giá trị vốn hóa thị trường
315
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
−17.42%
Hiệu suất Năm
+0.93%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
INC1LINVL TECHNOLOGY
2.20EUR0.92%0.02EUR
Mua
122626.542MEUR